ArticlePDF Available

New finds of the Russian desman (Desmana moschata) in the basin of Seim river

Authors:

Abstract

This rare mammal species was registered on the territory of the «Serednjosejmski» reserve in Sumy region. All records come from the river Vyr near the Novi Vyrky village. Communication includes detail description of these 3 records as well as biometrical characters of animals. The unique findings of the alive desmans have proved an existence of this species on the river Vyr in Bilopilskii district.
Праці Теріологічної школи. Том 11: с. 145–147
© Цюпка В., 2012
УДК 599.362 (477.52)
НОВІ ЗНАХІДКИ ХОХУЛІ РУСЬКОЇ (DESMANA MOSCHATA)
У БАСЕЙНІ РІЧКИ СЕЙМ
Вікторія ЦЮПКА
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького 15, Київ–30, 01601, Україна
National Natural History Museum, Kyiv, 15 Khmelnitsky str., Kyiv–30, 01601, Ukraine
E-mail: rubba@ukrpost.ua
New finds of the Russian desman (Desmana moschata) in the basin of Seim river. — Tsiupka V. — This
rare mammal species was registered on the territory of the «Serednjosejmski» reserve in Sumy region. All re-
cords come from the river Vyr near the Novi Vyrky village. Communication includes detail description of
these 3 records as well as biometrical characters of animals. The unique findings of the alive desmans have
proved an existence of this species on the river Vyr in Bilopolskii district.
Keywords: Desmana moschata, rare species, river Vyr, Sumy region.
Вступ
Хохуля (Desmana moschata) належить до зникаючих тварин фауни України. Це релікто-
вий, ендемічний вид, відомий із дольодовикової епохи (третинний період), з обмеженим аре-
алом. Вид занесено до Червоної книги України, Червоної книги МСОП, Червоної книги євро-
пейських хребетних та до Додатку 3 Бернської конвенції (Загороднюк та ін., 2002).
На сьогодні в Україні хохуля зустрічається можливо лише у заплаві річки Сейм на тери-
торії Середньосеймського заказника (Загороднюк та ін., 2002). На Сумщині хохуля зявилася
у 70-х роках ХХ ст. Розселилася вона природнім шляхом з території Росії після випуску у
1961 році в Глушковському районі Курської обл. 95-ти особин у затоку р. Сейм (Сердюк,
1978). Вже 1971 р. хохулю спостерігали на кордоні з Україною (90 км від місця випуску). У
1975 р. В. М. Сердюк довів існування хохулі на території України у Путивльському районі,
на віддалі 35–40 км від кордону з Росією (Сердюк, 1978). За даними І. Р. Мерзлікіна, станом
на 1994 рік, хохуля розселилася від місць, вказаних Сердюком, вниз за течією на 140–180 км
і, ймовірно, досягла Чернігівської області (Мерзликин, 1995).
У даному повідомленні наводяться дані щодо знахідок хохулі на Сумщині у Білопільсь-
кому районі, поблизу села Нові Вирки, у лівій притоці Сеймурічці Вир.
Огляд спостережень
Відомо, що хохулятварина дуже потаємна, і побачити її в природі дуже важко, тому
надзвичайно важливими є повідомлення про зустрічі з цими тваринами рибалок та місцевих
жителів (Загороднюк та ін., 2002).
За твердженнями старожилів, хохуля почала потрапляти в рибальські сітки десь із сере-
дини 70-х років ХХ ст. Скоріше за все тварина потрапила до р. Вир у період великих повеней
кінця 60-х та початку 70-х років ХХ ст. Природні умови для існування хохулі тут виявилися
надзвичайно сприятливими: повільна течія, заліснені береги, багата харчова база. Взимку
водойма не промерзає, навесні при повенях є де сховатися.
Пік чисельності хохулі спостерігався рибалками в кінці 80-х років: тварини масово по-
трапляли до сіток, їх шкурки навіть використовувались для пошиття шапок. Вже до середини
90-х років таких випадків ставало все менше.
В. Цюпка
146
На сьогодні протягом року на р. Вир біля с. Нові Вирки трапляється від 7 до 10 випадків
загибелі хохулі в рибальських знаряддях лову. За 2005 рік відомо 7 таких випадків, за 2006 р.
— 2 випадки. Офіційно зафіксовано три випадки, за якими і були складені відповідні акти та
доправлені до Державного управління екології та природних ресурсів у Сумській області, у
відділ природно-заповідного фонду.
Наводимо дані щодо знахідок, за якими було складено акти:
• 31.07.2005 р. на території заказника «Середньосеймський» на відстані 2,5 км від с. Нові
Вирки на березі р. Вир знайдено одну особину хохулі. Найімовірніше, викинута рибалками із
сіток. Самець?, вага — 300 г, довжина тіла — 195 мм, хвоста — 155 мм, хоботка — 23 мм.
• 10.01.2006 р. на території заказника Середньосеймський на відстані 2 км від с. Нові Ви-
рки та 1 км від кордону заказника, на льоду річки Вир (біля ополонки) знайдена одна особина
хохулі. За всіма ознаками викинута рибалками із сітки. Самець. Вага — 290 г, довжина тіла
— 190 мм, хвоста — 150 мм, хоботка — 23 мм.
• 09.04.2006 р. на р. Вир під час повені на відстані 3 км від с. Нові Вирки та 0,5 км від за-
казника Середньосеймський із рибальських сіток визволена жива хохуля. Це був, ймовірно,
самець, віком 9–10 місяців, довжина тіла — 190 мм, хвоста — 160 мм, вага — 350 г.
Досвід утримання
Одну тварину (остання знахідка) автор утримував у неволі 4 доби.
Удень хохуля поводилася спокійно, переважно спала, прокидалася лише для того, щоб
поїсти та попити води. Ближче до вечора ставала активною, більше їла. Годували тварину
червяками і рибою. Перевагу вона надавала рибі. Загалом за добу споживала до 200 г їжі. На
кінець першої доби хохуля почала інтенсивно виділяти достатньо різкий специфічний запах,
який можна порівняти із запахом горілої гуми.
Щовечора тварину пускали у ємність з водою, де вона плавала. У воді хохуля почувала
себе спокійно: пірнала, чистила хутро, вмивалася, збирала і їла шматочки риби, розкладені на
дні. За період утримання хохуля не реагувала на переміщення предметів, але чітко розрізняла
світло й темряву. Тварина виявилася надзвичайно чутлива до запахів, звуків та дотиків.
На кінець третьої доби хохуля почала виявляти підвищену тривожність, тому 13 квітня
2006 р. за участю членів комісії та членів екологічного гуртка місцевої школи тварина була
випущена у природне середовище. Опинившись у воді, хохуля швидко заспокоїлася і близько
40 хв. плавала та пірнала біля берега та періодично вилазила на суху місцинку, де чистила
хутро. Через 40 хв. тварина попливла від берега.
Рис. 1. Хохуля в руках у дитини (липень 2005 р.) та у водоймі (січень 2006 р.). Фото автора.
Нові знахідки хохулі руської (Desmana moschata) в басейні Сейму
147
Рис. 2. Типовий біотоп хохулі в заплаві р. Вир. Фото автора.
Висновки
Завдяки вищезгаданим фактам існування хохулі на території Білопільського району на
р. Вир знаходить своє підтвердження. На жаль, стверджувати про існування хохулі на Сум-
щині ми можемо лише по випадках її загибелі, але саме ці відомості повинні привернути ува-
гу науковців до проблеми створення єдиної, цілеспрямованої програми щодо вивчення роз-
повсюдження цього виду та його належної охорони в Україні.
Нагально необхідною є зміна статусу заказника «Середньосеймський», який був створе-
ний з метою збереження популяції хохулі, але фактично не виконує своєї функції. Хоча ще у
2001 р. затверджено наукове обґрунтування створення ННП «Середньосеймський», до складу
якого включено і заказник (Наукове..., 2001), але і до сьогодні відчутних зрушень у вирішенні
цього питання немає. Крім того, при створенні національного парку необхідно врахувати, що
хохуля сьогодні зустрічається вже далеко за межами заказника.
Література
Загороднюк І., Кондратенко О., Домашлінець В. Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. —
Київ, 2002. — 64 с. — (Праці Теріологічної школи; Вип. 4).
Мерзликин И. Р. Предварительное сообщение о выхухоли (Desmana moschata) на территории Сумской облас-
ти (Украина) // Научные труды Зоол. музея Одесского гос. ун-та. — Одесса, 1995. — Том 2. — С. 30–32.
Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Середньосеймський» на Сумщині. Нау-
ково-технічний звіт. — Суми, 2001. — 51 с.
Сердюк В. Н. Новые данные о распространении выхухоли на Украине // Вестник зоологии. — 1978. —
2. — С. 79–80.
Article
Full-text available
The history of formation and the current state of mammal collections of the Zoological Museum at Zaporizhia National University are considered. The essay comprises two main sections: a general description of the museum and a survey of unique specimens. The first presents historical information as well as a depiction of the building and a general description of the collection. The second section deals with the analysis of unique specimens as evidence and sources for valuable faunal data and as elements of the museum display. The museum was established in 1997, although the period of amassment of materials and the history of the osteological collection had already begun in 1987, when the Faculty of Biology was established at the University of Zaporizhia. The exposition of the museum consists of both skin-mounts and osteological materials (skulls) displayed in glass cabinets and on stands. This part of the exhibition is designed as a separate hall of the museum ("Green" hall) devoted to mammals and birds. However, the main part of the scientific collection of skulls (more than 800 specimens) is stored in cabinets located in working rooms of the Department of Forest Biology, Game Management, and Ichthyology. These are the working materials collected by scientists and students of the department. The osteological collection includes 240 skulls of Vulpes vulpes, 89 of Canis lupus, 77 of Ondatra zibethicus, 77 of Lepus europaeus, 57 of Nyctereutes procyonoides, 27 of Martes foina, 9 of Canis aureus, and 4 of Lutra lutra, which is in total 580 specimens. Though the number of ungulate specimens has yet to be accounted, their number is not less than the number of carnivores. The displayed part of the mammal collection is represented by 4 groups of notable specimens, including dynamic figures (representing game mammals of the local fauna), collection of skulls (1 or 2 specimens of each species, mainly of the size of a hedgehog or weasel to the size of a moose), exotic species (including monkeys, megabats, armadillos, etc.), and rare species of fauna of the Azov region. Among faunistically valuable specimens collected in Ukraine are such rare species as follows: 1) Allactaga major (1 specimen, 2011, near Pri-morsky Posad, Zaporizhia Oblast; 2) Spalax microphthalmus (1 specimen, skin-mount, Lysa Hora, near Vasylivka, Zaporizhia Oblast, 12.2013); 3) Plecotus austriacus (1 specimen, vi-cinities of Kushugum, Zaporizhia Oblast, 12.2018); 4) Desmana moschata (1 specimen, Sumy Oblast, 20.11.2018). ***** Розглянуто історію формування та сучасний стан колекції ссавців Зоологічного музею при Запорізькому національному університеті. Нарис включає два основних розділи – «Загальний опис музею» та «Унікальні зразки». Перший із них містить історичні відомості й опис приміщення та Загальний опис колекції. Другий розділ присвячено опису унікальних зразків як елементу експозиції та опису й аналізу унікальних зразків як свідоцтв і джерел цінної фауністичної інформації. Музей створено 1997 року, проте період накопичення матеріалу й історія остеологічної колекції починаються з 1987 року, коли в Запорізькому університеті було створено біологічний факультет. Експозиційна частина містить як опудала ссавців, так і остеологічні матеріали (черепи), змонтовані у скляних шафах і на стендах. Ця частина експозиції оформлена як окрема зала музею («Зелена» зала), де представлені ссавці та птахи. Основна колекція черепів (понад 800 зразків) зберігається у фондовій колекції у шафах, що розміщені в робочих кімнатах кафедри біології лісу, мисливствознавства й іхтіології; це робочі матеріали, які збирають науковці та студенти кафедри. В остеологічній колекції є 240 черепів Vulpes vulpes, 89 Canis lupus, 77 Ondatra zibethicus, 77 Lepus europaeus, 57 Nyctereutes procyonoides, 27 Martes foina, 9 Canis aureus, 4 Lutra lutra; загалом цих видів – 580 зразків; натомість кількість копитних не облікована, але вона не менша за обсягом від колекції хижих. В експозиційній частині вирізняються 4 групи зразків – група динамічних фігур (усі з місцевої фауни з групи «мисливських» звірів), колекція черепів (по 1–2 зразки кожного з видів, переважно від розміру їжака чи ласки до розміру лося), екзоти (включно з мавпами, криланами, броненосцями тощо), раритетні види місцевої фауни Приазов’я. Серед високоцінних з фауністичної точки зору зразків, зібраних на теренах України, вирізняються такі раритетні види: 1) тушкан Allactaga major (1 екз., опудало, 2011 р., окол. с. Приморський Посад Запорізької обл.; 2) сліпак Spalax microphthalmus (1 екз., уроч. Лиса гора, біля смт Василівка Запорізької обл., 12.2013); 3) кажан Plecotus austriacus (1 екз., окол. смт Кушугум Запорізької обл., 12.2018); 4) Desmana moschata (1 екз., Сумська обл., 20.11.2018).
Типовий біотоп хохулі в заплаві р. Вир. Фото автора
  • Рис
Рис. 2. Типовий біотоп хохулі в заплаві р. Вир. Фото автора.
Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця
  • Література Загороднюк
  • І Кондратенко
  • О Домашлінець
Література Загороднюк І., Кондратенко О., Домашлінець В. Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця. -Київ, 2002. -64 с. -(Праці Теріологічної школи;
Предварительное сообщение о выхухоли (Desmana moschata) на территории Сумской области (Украина) // Научные труды Зоол. музея Одесского гос. ун-та. -Одесса
  • И Р Мерзликин
Мерзликин И. Р. Предварительное сообщение о выхухоли (Desmana moschata) на территории Сумской области (Украина) // Научные труды Зоол. музея Одесского гос. ун-та. -Одесса, 1995. -Том 2. -С. 30-32.
Новые данные о распространении выхухоли на Украине // Вестник зоологии. -1978. -№ 2
  • В Н Сердюк
Сердюк В. Н. Новые данные о распространении выхухоли на Украине // Вестник зоологии. -1978. -№ 2. -С. 79-80.