PresentationPDF Available

(Asea in DMD - conferinta Ramnicu Sarat - 45 slides - 2.11.2019) Efectele remarcabile ale suplimentului redox "Asea"® în 2 cazuri de distrofie musculară Duchenne la copil și potențialul terapeutic al Asea în bolile acute și cronice cu o importantă componentă de stres oxidativ celular

Authors:
  • Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste (SJUT), Dâmbovița, Romania

Abstract

TITLE IN ENGLISH: The remarkable effects of " >® redox supplement" (ARS) in 2 cases of Duchenne muscular dystrophy in children and the therapeutic potential of Asea / ARS in acute and chronic diseases with a significant component of cellular oxidative stress) ABSTRACT IN ENGLISH: This research aims at discovering dietary supplements which may show comparable or even stronger beneficial effects (with less or none adverse effects) than corticosteroids in children with Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). This paper presents a case report on the effects of an ionized “saline water” called “ASEA redox Supplement®” (ARS) oral solution in a ~2-year-old boy with DMD from Bucharest, Romania. In vitro studies showed that ARS is a very potent selective NRF2 activator, thus a very potent (indirect) antioxidant: the studies conducted in vivo also support this main pharmacological mechanism of ARS, with no toxicity up to high doses, in contrast with the much more toxic corticosteroids. From the first months of ARS treatment all the rhabdomyolysis markers (with very high initial serum levels) dropped significantly, with no found toxicity. The main conclusions of this paper are: (1) ARS has remarkable antioxidant and immunomodulatory effects and should be studied on larger groups of children with DMD under the age of 4 years old (but also on other age groups of children and even young adults), as an alternative to early corticosteroids; (2) Given its immunomodulatory effect (NRF2 selective activation and NF-kB inhibition), ARS deserves future cohort studies on its potential to replace corticosteroids and other non-steroidal immunosuppressants (at least partially) in many types of pulmonary/renal/hepatic/ articular/skin autoimmune and even malignant diseases of both children and adults; (3) Given its very strong antioxidant effects (by highly selective NRF2 potent activation), ARS deserves future cohort studies on acute/chronic diseases that imply high levels of tissular oxidative stress, especially some acute/chronic cardiovascular and respiratory diseases like acute myocardial infarction with acute/chronic heart failure, stroke, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), asthma etc. of both children and adults (so that ARS may help millions and even billions worldwide). Keywords: ASEA redox supplement (ARS) oral solution, 3-year-old boy, Duchenne muscular dystrophy (DMD), NRF2 selective activation, corticosteroids --------------------------------- REZUMATUL LUCRARII/PREZENTARII (Rezumatul lucrării/prezentării) Această cercetare își propune să descopere suplimente alimentare care pot demonstra efecte benefice comparabile sau chiar mai puternice (cu efecte adverse mai mici sau deloc) decât corticosteroizii la copiii cu distrofie musculară Duchenne (DMD). Această prezentare conține 2 raporturi de caz (în premieră mondială) asupra efectelor unei soluții saline ionizate (de uz intern oral) numite "supliment redox < >”® (SRA) la doi băieței cu DMD de 4 respectiv 5 ani, ambii din București. Studiile in vitro au arătat că Asea este un foarte potent activator selectiv al factorului de transcripție nucleară NRF2 (ce guvernează răspunsul anti-stress celular de fază B), deci un antioxidant foarte puternic (indirect): studiile efectuate in vivo până în prezent susțin și ele acest principal mecanism farmacologic de acțiune al Asea, fără toxicitate demonstrată in vivo chiar până la doze relativ mari, în contrast cu toate tipurile de corticosteroizi, care au toxicitate demonstrată pe multe aparate și sisteme. Încă din primele luni de tratament cu Asea, toți markerii de rabdomioliză (cu niveluri serice inițiale foarte mari, tipice pentru DMD) au scăzut semnificativ, fără nici un semn clinic și/sau paraclinic de toxicitate. PRINCIPALELE CONCLUZII ALE ACESTUI ARTICOL (Principalele concluzii ale acestei lucrări) sunt: (1) Asea are efecte antioxidante și imunomodulatoare remarcabile și merită studiată pe grupuri mai mari de copii cu DMD cu vârsta sub 4 ani (dar și pe alte grupe de vârstă de copii și chiar adulți tineri), ca alternativă la corticosteroizii administrați precoce încă de la vârsta de 2-3 ani (cu cel puțin 1 an înainte de vârsta standard de 4 ani actualmente unanim acceptată ca moment de inițiere corticoizi în DMD); (2) Având în vedere efectul său imunomodulator (activarea selectivă a NRF2 și inhibarea factorului de transcripție NF-kB, ce guvernează răspunsul anti-stress celular de fază A), Asea merită studii viitoare de cohortă asupra potențialului său de a înlocui (cel puțin parțial!) corticosteroizii și alte imunosupresoare nesteroidiene în multe tipuri de boli pulmonare / renale / hepatice / boli autoimune articulare / cutanate și chiar maligne ale copiilor și adulților; (3) Având în vedere efectele antioxidante foarte puternice (prin hiper-activare înalt selectivă a NRF2), Asea merită studii viitoare de cohortă în bolile acute / cronice care implică niveluri ridicate de stres oxidativ tisular/celular, în special unele boli cardiovasculare și respiratorii acute / cronice precum infarctul miocardic acut cu insuficiență cardiacă acută / cronică, accident vascular cerebral, boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), astm bronșic etc. atât la copii cât și la adulți (astfel încât Asea poate ajuta milioane și chiar miliarde de bolnavi la nivel mondial). Cuvinte-cheie: supliment redox Asea (SRA) soluție orală, distrofie musculară Duchenne (DMD), factorii de transcripție nucleară NRF2 și NF-kB, activare selectivă de NRF2, corticosteroizi This paper belongs to a series of three cases on Asea effects in DMD children-patients: https://www.researchgate.net/publication/325371161 (1st case - preprint), https://www.researchgate.net/publication/334596031 (1st case - CJBRT article), https://www.researchgate.net/publication/334773748 (1st case - periodic updates), https://www.researchgate.net/publication/335502350 (2nd case - preprint), https://www.researchgate.net/publication/340902127 (3rd case - preprint); See also: https://www.researchgate.net/publication/336990483 and https://www.researchgate.net/publication/337026408 (ppt on Asea), https://www.researchgate.net/publication/339592997 (on possible testing of NRF2 activators in COVID-19)
Efectele remarcabile ale suplimentului
redox Asea”® în 2 cazuri de distrofie
musculară Duchenne la copil și
potențialul terapeutic al Asea în bolile
acute și cronice cu o importantă
componentă de stres oxidativ celular
Dr. Andrei-Lucian Drăgoi,
medic specialist pediatru,
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
(SJUT), prezentare susținută în 2.11.2019
cu ocazia Zilelor Medicale ale Râmnicului
Sărat (31.10-2.11.2019)
DOI: 10.13140/RG.2.2.28023.78240 [URL2]
SEMNALIZAREA
REDOX
&
MEDICINA REDOX
O MARE PREJUDECATĂ A BIOLOGIEI ȘI MEDICINEI
DEJA PRĂBUȘITĂ ÎN SECOLUL XXI
Radicalii liberi de oxigen (produşi în reacţiile
biochimice REDOX* mitrocondriale din cadrul
ciclului respirator) ar fi ”DOAR” produşi secundari
de reacţie toxici și ”nedoriți” pentru celula vie
(viziune medicală eronată valabilă până în anii 80
inclusiv)
MITOCONDRIE GENERATOARE DE
DE ATP ȘI EUSTRESS OXIDATIV!
ATP
(MOLECULĂ-”MONEDĂ ENERGETICĂ” CELULARĂ)
CICLUL KREBS (FOSFORILARE OXIDATIVĂ)
(ENERGOFAG)
LANȚUL RESPIRATOR
(TRANSPORTOR DE
ELECTRONI)
(ENERGOGEN)
GENERARE DE GRADIENTE
TRANS-MEMBRANARE MITOCONDRIALE
(ELECTRIC SI DE PH)
RADICALI LIBERI DE OXIGEN (RLO) (1-2% din cicluri)
(MOLECULE DE SEMNALIZARE REDOX [MSR])
50% specii REDUCĂTOARE (RS) (donatoare de electroni)
50% specii OXIDANTE (ROS) (capturante de electroni)
(PREDOMINANT SUPEROXIZI)
SEMNALIZAREA REDOX (SR)
Semnalizare analogăcelei cu ioni de Ca2+ şi celei prin fosforilare cu ATP,
ÎNSĂ mult mai complexă şi mai subtilă (implicit mai greu de studiat, dat
fiind instabilitatea crescutăa MSR)
Mecanismul molecular principal al SR:
transformarea a 2 resturi tiolice (-SH) ale cisteinei din circa 1/3 din proteinele
biologice (intra- şi extracelulare) într-o punte disulfurică (-S-S-) (rezultând
schimbări conformaţionale 3D şi de activitate proteică/enzimatică)
Molecule implicate în SR=MOLECULE DE SEMNALIZARE REDOX (MSR):
specii reactive de oxigen (“Reactive Oxygen Species”: ROS=oxidante şi
RS=reducătoare):ROS cu reactivitate (bio)chimică foarte crescută si cu durata
de viață de ordinul micro-secundelor (10-6 s)
specii reactive de azot (RNS; prototip: NO) (Nobel: Furchgott, Ignarro, Murad)
specii reactive de carbon (RCS; prototip: CO) (semnalizator retro-sinaptic)
Rază de acţiune SR:
intracelular şi extracelular (transcelular, tisular, transtisular) prin inducerea
de variaţii ale potenţialului redox în soluţia salină adiacentă de imersie,
variaţii care se transmit mai departe (intra sau trans-celular) prin mecanismele
specifice ale SR
Răspândire pe Terra: UNIVERSALĂ în toată lumea vie
Celule vegetale, procariote şi eucariote
MSR OXIDANTE (ROS) (1)
Bacteri-cide/-statice, fungi-cide/-statice (macrofage secretante
de ROS toxici lizanți de membrane/organite și ADN
bacterian/fungic)
inductori de sinteză interferon de tip III (viricid), protecție anti-
parazitară (liză sau inhibare dezvoltare/reproducere)
inductori de apoptoza (prin activare perforine mitocondriale Bax)
activatori ai sistemelor de transport ionic trans-membranar
(inclusiv neuronal)
recrutanți de trombocite și leucocite (suplimentare) la sediul
unei leziuni inflamatorii
oncostatice/oncocide (prin inhibitie factori de crestere tumorală)
”materie primă” pentru sinteza punților disulfurice (-S-S-)
esentiale pentru impahetarea specifica 3D a cca 1/3 din
proteinele celulare (inclusiv a receptorilor insulinici, receptori
neurotransmitatori etc)
ACTIVATORI DE NRF2 (implicit activatori de faza B[II] a raspunsului
celular anti-stress oxidativ) (reparaţie / apotptoză / înlocuire celulară,
inclusiv neuronală)
NRF2 (NFE2L2) (Nuclear Factor (Erythroid-derived 2)-Like
2)=Factor de transcripție nucleară (”moleculă-regină”) care
guvernează activarea fazei II de răspuns celular anti-stress oxidativ
faza I = semnalizare și recrutare de resurse imune celulare și de anticorpi
la sediul leziunii tisulare: guvernat de factorul de transcripție NF-kb
(activabil prin dezechilibrul ROS>RS)
Top concentrație celulară NRF2:
rinichi > mușchi >plămâni >inimă >ficat > creier
NF-kb activează NRF2 citoplasmatic, care o dată activat se
transmută în nucleu declanșând o cascadă genetică (faza II anti-
stress oxidativ ROS)
Genele activate în cascadă de NRF2 codifica: enzime antioxidante
endogene (EAE) (alfa1-microglobulina, glutation-peroxidaze [GS],
superoxid-dismutaze[SOD], catalaze, lacto-peroxidaze etc), lipaze
tisulare (COMUTAREA PARȚIALĂ A METABOLISMULUI GLUCIDIC ÎN
METABOLISM PREDOMINANT LIPIDIC ) etc
MSR OXIDANTE (ROS) (2)
FAZA II (B) DE APĂRARE ANTI-STRESS OXIDATIV
CELULAR
Detoxifierea deșeurilor moleculare chinonice foarte toxice
Stimularea sintezei de glutation (antioxidant major al celulei
vii)
Creșterea producției de biliverdina+monoxid de carbon+Fer
(molecule antioxidante dovedite ca protectoare in durere,
sepsis, HTA, ateroscleroza, afecțiuni pulmonare, renale)
Pregătirea deșeurilor pentru eliminare prin ambalare
moleculară specifică (alias conjugare), pentru eliminarea
renală
Apărarea împotriva substanțelor toxice pătrunse în celule
(prin captarea și expulzarea lor din celulă): inclusiv
citostaticele
GLUTATIONUL ȘI ENZIMELE SPECIFICE
Antioxidantul major endogen al celulei umane
Neutralizează direct deșeurile moleculare
Protejează/reciclează vitamina C și E din celulă
Glutation-reductaza (enzima care reciclează molecula de
glutation) are o acțiune antioxidantă de cca.106de ori
mai puternică decat a vitaminei C [similarăcatalazelor])
Reglează ciclul oxidului nitric (NO)
Participă la: sinteza și repararea ADN, sinteza proteinelor,
sinteza prostaglandinelor, transportul aminoacizilor, activarea
enzimelor vitale (cu efect esențial pe funcționalitatea optimă a
SN, sistemului imunitar, plămânilor și tractului gastrointestinal)
Rol vital în metabolismul fierului
SUPEROXID-DISMUTAZELE (SOD)
Acțiune antioxidantă de cca 3500 de ori mai puternică
decat a vitaminei C
Previn moartea programată a celulelor
Protejează vasele de aterosclero
Previn/încetinesc/blochează apariția și/sau
metastazarea cancerelor
Protejează ADN (inclusiv AND mitocondrial) împotriva
degradării
Protejează de potențiale sechele pe care le poate
genera administrarea de oxigen 100%
Încetinesc îmbătrânirea celulară și tisulară
Reduc fibroza țesuturilor și căderea părului care pot
surveni în timpul chimioterapiei oncoterapeutice
ACTIVATORII (SELECTIVI) DE NRF2
NATURALI
ACID ALFA-LIPOIC(+)
CURCUMINA
POLIFENOLI
(RESVERATROL,
QUERCETIN) (2012)
GINGSENG (2012)
GINKO BILOBA (2012)
SINTETICI
METFORMIN (SIOFOR)
DIMETIL-FUMARAT
(DMF) (aprobat in SUA
pentru scleroza
multiplă și psoriazis,
dar cu relativ frecvente
efecte adverse)
OXIGENUL HIPERBAR
POSTUL(restr. calorica) / SOMNUL /
ASEA(+++++)
http://www.thelancet.co
m/journals/lancet/articl
e/PIIS0140-
6736(13)62365-
X/fulltext
URL2
DEZVOLTAREA EXPONENŢIA
A CÂMPULUI DE CERCETARE ÎN SR
Reviste
Antiox & Redox Signaling
Physiol Genomics
Am. J. of Physiology
The J. of Immunology
PNAS
Arteriosclerosis, Thromb.
Vasc.
Şi alte câteva sute
Conferinţe
The Gordon Research
Conference on Thiol-based
Redox Regulation and
Signaling
4th International Conference
on Oxidative/Nitrosative Stress
and Disease
International Symposium on
the Pathophysiology of
Reactive Oxygen and Nitrogen
Species
Multe altele
Tratate
Redox Life (Naidu)
Redox Biochem (Ruma Banerjee)
Antioxidant and Redox Regulation of
Genes (Chandan K Sen)
Redox Signaling in Biology and
Medicine (Claus Jacob)
Redox-Mediated Signal Transduction:
Methods and Protocols (John T Hancock)
Redox Protemics (Nick Lane)
...
ASÉA
PREMIERĂ MEDICALĂ ISTORICĂ LA
NIVEL MONDIAL:
PRIMUL SI SINGURUL
PREPARAT-SUPLIMENT DE
MOLECULE DE SEMNALIZARE REDOX
IDENTIC-NATIVE
ECHILIBRATE ROS-RS ȘI STABILIZATE,
ÎN CONCENTRAȚII SIMILARE CU CELE
INTRACELULARE ȘI EFECTE
BIOLOGICE REMARCABILE IN VIVO!
ASÉA
ISTORIC ASEA (denumiri inițiale:
”MDI-P” & “Reoxcyn”)
Cercetări cu durată de peste 28 ani (inițiate
în 1991) și concretizate printr-un proces de
producție bazat pe un procedeu secret de
electroliză și ultra-stabilizare MSR în Asea
(aparat protejat actualmente prin 34 de
patente [patent 2009, patent 2013, etc] în
SUA și Japonia de firma “ASEA)
MDI-P (Medical Discovery Inc.)
precursor ASEA (20 de patente, in prezent 34 de patente) instabil (durata
de viata de cateva minute) pentru injectare IV (studii pe cobai în astmul
bronșic, fibroză chistică, sepsis; studii in vitro pe HIV și germeni
rezistenți)+f. multe studii de siguranță în vivo pe om
Microbicidal activity of MDI-P against Candida albicans, Staphylococcusaureus,
Pseudomonas aeruginosa, and Legionella pneumophila (Aldona L. Baltch, MD;
Raymond P. Smith, MD; Mary A. Franke, MS; William J. Ritz, MS; Phyllis
Michelsen, ScD; Lawrence H. Bopp, PhD; Jaswant K. Singh, MD)[URL2]
Cystic Fibrosis Pre-Clinical Report on MDI-P
MDI-P effectiveness in killing HIV in cell culture (William J. Novick, Ph.D)
The ability of MDI-P to eliminate in vitro (outside the human body) several types
of antibiotic-resistant bacteria, including Staphylococcus aureus, E. coli, and
Enterocooccus faecalis, the three most common causes of hospital- acquired
bacterial infections
INGREDIENTE ASEA
Matrice salină: apa distilată+NaCl (0.27%)+ MSR identice (și în
concentrații similare!) celor produse în fazele l și III ale
lanțului respirator mitocondrial
ROS* (0.5%): acid hipocloric (HOCl), oxigen molecular gazos în
stare dizolvată (O2), apă oxigenată (H2O2), ioni de hidroniu
(H3O+), ozon gazos în stare dizolvată (O3), CIO* (radical
hipoclorit), oxigen singlet (molecula de oxigen cu o un
electron în stare de excitație) (O2*), superoxizi (*O2-,HO2),
radicalul peroxid (HOO*) (T1/2 în sticlă HDPE ASEA=2 ani)
RS* (0.5%): anioni de clor (Cl-), hipocloriți (OCl,NaClO) (săruri
ale acidului hipocloric), hidrogen molecular gazos în stare
dizolvată (H2), hidroxizi (NaOH,OH-)
certificare redox prin laboratoarele BioAgilytix [2](ca produs
de firma FDA-compliant); analiza non-reactivitate nucleară
certifIcat antidoping &NSF; înregistrat ca supliment alimentar
în SUA, Canada, UE, Mexic, Australia și Noua Zeelandă
STUDII ASEA/MDI-P (0)
(DIN 1991 PÂNĂ ÎN PREZENT)
IN VITRO (biochimie, biologie celulară)
ANIMAL (culturi celule: cobai, iepuri, câini)
OM
IN VIVO (inclusiv de tip RCT [random clinical trial])
ANIMAL (cobai, iepuri, câini)
OM
ZECI DE STUDII PE PARCURSUL ULTIMILOR 28 DE ANI
UNELE STUDII ÎNCĂ ÎN DESFĂȘURARE
UNELE STUDII NU AU FOST ÎNCĂ PUBLICATE (UNELE
REZULTATE FIIND CONFIDENȚIALE CU EXCLUSIVITATE PENTRU
firma ASEA)
STUDII ASEA (1)
ASEA ACTIVEAZA SELECTIV NRF2, DECLANSAND FAZA
II DE APARARE ANTI-STRESS CELULAR FĂRĂ A ACTIVA
FAZA I DE APĂRARE CELULARĂ (chiar inhibând-o!):
MECANISM DE ACȚIUNE F. RAR IN FARMACOLOGIE!
Creste (via NRF2) nivelul intracelular de GPx si SOD de până
la 4-5 ori peste normalul fiziologic n funcţie de doză Asea,
de biodisponibilitatea tisulară și de conc. citoplasmatică de
NRF2 în țesutul țintit), dar şi de catalaze, lipaze etc
atenuază INDIRECT (via NRF2-EAE) DAR ȘI DIRECT
dezechilbrului de ROS>RS din celulele aflate în stres oxidativ
*Dr. Gary L. Samuelson (22.06.2010). White Paper on In-Vitro
Bioactivity of ASEA™ Related to Toxicity, Glutathione Peroxidase,
Superoxide Dismutase Efficacy and Related Transcription Factors
(URL2)
Asea metabolomics study (PhD Nieman David and col., 2010)
STUDII ASEA (2)
FILM SCURT STUDIU
METABOLOMICA ASEA
ASEA Research & Metabolite Findings -
ASEA Redox Signaling Molecules - ASEA
Frontiers Metabolites
www.youtube.com/watch?v=sTqsskSFipw
Metaboliți mobilizați de ASEA prin activare NRF2 şi EAE
30-min
metabolites 90-min
metabolites 150-min
metabolites 3.5 h
metabolites 6h-
metabolites 24-h
metabolites
d-Fructose Proline Fumaric acid Threitol Aminomalonic
acid Glycine
d-Xylose Mannose 3-amino-2-
methyl-
propanoic acid Nonanoic acid Succinic acid L-Methionine
Glycerol 2-
phosphate L-Valine L-Aspartic acid Salicylic acid Threitol Alanine
2-oxo-4-
methylvaleric
acid Allo-isoleucine Ethanolamine L-Glutamine Pyruvic acid L-Lysine
Sorbose Glycine 1,2-
Propanediol-1-
phosphate
Nona-decanoic
acid alpha-
Hydroxyiso-
butyric acid Ribitol
Octadecanoic
acid Citrulline Aminomalonic
acid Hexadecanoic
acid L-Cysteine L-Tyrosine
White Paper on the Effect of an Immune-Supporting
Supplement, ASEA, on Athletic Performance based on
a Pilot VO2max Test (Gary L. Samuelson, Ph.D.
Independent Science Advisor, 15.06.2010)
Concluzii studiu (extract):
“[…] The extension of time to reach VT, under similar
increasing demands for energy, is a direct indication that
the aerobic phase of metabolism is being extended
and/or the anaerobic phases somehow are being delayed
as the demand for energy increases.
“[…] The results of this pilot test indicate that there is a
strong case for athletic performance enhancement and
further investigation is warranted.
STUDII ASEA (3)
Effects of ASEA beverage intake on endurance
performance in mice” (Amy M. Knab, David C.
Nieman et al., 2008; Funded by Reoxcyn Discoveries
Group)
Concluzii studiu (extract):
“[…] ASEA increased run time to exhaustion by 29% in
mice, potentially through less inhibition of fatty acid
oxidation via increased P-ACC, and muscle glycogen
sparing (30%).
“[…] The data support increased endurance capacity and
altered substrate utilization in mice after one week of
ASEA intake. Further research is warranted to determine if
these findings are due to hormesis influences from the
ASEA beverage”
STUDII ASEA (4)
(Taueret Laboratories) Initial Gene Study
Showed ASEA REDOX Affected Important
Signaling Pathway Genes
Concluzii studiu (extract):
STUDII ASEA (7)
(Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)) Antioxidant
up-regulation
(Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)) Asea redox
supplement in vitro product safety study
(Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)) Asea redox
supplement antioxidant efficiency (in vitro antioxidant
enhancement)
(G. Samuelson) Determining the translocation of antioxidant
activating transcription factors
(G. Samuelson) Determining cell proliferation and viability
(G. Samuelson) Action of Asea redox supplement on stressed
cells
STUDII ASEA (7) - altele
Lista extensivă studii Asea ce demonstreaza ZERO-TOXICITATE(!) in vitro (pe celule animale si umane) si
in vivo pe animale si pe om: accesibilă la acest link.
(NAMSA, Northwood, Ohio, 2005) In Vitro Chromosomal Aberration Study Cytotoxicity (File: TS39)
(NAMSA, Northwood, Ohio, 2005) Genotoxicity: Chromosomal Aberration Study Dose Range finding
(File: TS39)
(NAMSA, Northwood, Ohio, 2005) Genotoxicity: Chromosomal Aberration Study in Mammalian
Cells (File: TS35)
(NAMSA, Northwood, Ohio, 2006) Genotoxicity: Reverse Mutation Study (File: TS39)
(Affimetrix, Functional Genomics Center, University of Albany, 2005) Gene Expression Analysis for
Toxicity in Rabbits (File: TS22)
(Biological Test Center, Irvine, California, 1994) Fourteen Day Acute Intravenous Toxicity Study of the
Product in Mice (File: TS6)
(WIL Research, Ashland, Ohio, 2002) Rising Dose Tolerance Study of the Product Administered to
Dogs (File: TS10)
(WIL Research, Ashland, Ohio, 2002) A 4-Week Toxicity Study of the Product in Dogs (File: TS11)
(NAMSA, Northwood, Ohio, 2006) Mouse Peripheral Blood Micronucleus Study: Dose Range Finding
(File: TS40)
(James Clagett, Ph.D., Snohomish, Washington, 2005) Toxicological Study 3 Day Acute Toxicity
Study of the Product in Rabbits (File: TS27)
(James Clagett, Ph.D., Snohomish, Washington, 2006) Central Nervous and Behavioral Effects of
Mice Exposed Nasally to the Product (File: TS41)
(MPI Research, Mattawan, Michigan , 2006) Cardiovascular, Pulmonary and Residual Toxic Effects on
Dogs Exposed Nasally to the Product (File: TS21,TS32)
(James Clagett, Ph.D., Snohomish, Washington, 2005) A Chronic Six-Month Toxicology Study of the
Product in Mice (File: TS30)
(The Appalachian State University) Asea redox supplement human consumption safety study (on
106 people)
CERTIFICARI REDOX ASEA BIOAGILYTIX, CERTIFICARE NSF, CONTROL FDA ETC
STUDII ASEA DE NON-TOXICITATE
DISTROFIA
MUSCULARA
DUCHENNE (DMD):
2 CAZURI DE DMD
TRATATE CU ASEA
DMD - ELEMENTE ESENȚIALE
Boală genetică X-linkata specifică sexului masculin (mutații ale genei
distrofinei conținând 79 de exoni: locus 21 braț scurt cromozom X)
(ereditară în 2/3 din cazuri vs mutație de novo în 1/3 din cazuri:
incidență=1/3600 nașteri nn sex M) (DIAGNOSTIC GENETIC prin
secvențiere genă distrofină)
Afectarea majoră a aderenței celulelor musculare (inclusiv cardiomiocite)
de matrixul extracelular, cu perturbări majore morfo-funcționale ale
miocitelor și o importantă componentă de stress oxidativ intracelular
miocitar
Markeri de rabdomioliză (CK,CK-MB, TGO, TGP, LDH, mioglobină) cu nivel
seric marcat crescut (de până la 10-30 de ori limita superioară a
normalului)
Hipotonie musculară și deficite forță musculară progresive până la
insuficiență respiratorie (uneori si cardiaca) și exitus în decada 2-3 de viață
Resurse terapeutice limitate: kinetoterapie, corticoizi (prednisolon,
deflazacort după vârsta de 2/3/4 ani), ataluren, terapia genetică de exon-
skipping prin oligonucleotide anti-sens (eteplirsen), terapie cu celule stem
(pericite) (toate cu rezultate modeste), perspectivă relativ îndepărtată de
reparație genă distrofină prin sistemul de editare genică CRISPR/Cas-9-
mediat
DMD CAZ 1 (note esentiale)
Baietel cu V~2a8l (ian. 2018; in prezent V~4a6l), diagn genetic la V~1a6l cu
mutatie non-sens (duplicatie de nucleotid nr. 7547 din exonul 53, cu
decalare de 1 nucleotid a frame-ului de citire a genei si f posibila aparitie
codon-stop prematur in exonul 53), cu o scurtare semnificativa a lungimii
distrofinei si fenotip potential sever (mama purtatoare sanatoasa de
mutatie, DAR un unchi matern care a decedat la V~18a dupa ce isi pierduse
capacitatea de mers de la V~8a, F PROBABIL cu exact aceeasi mutatie);
Markeri de rabdomioliza f crescuti pana la nivele serice de 20-30 de ori
normalul (tipic pentru fenotipul Duchenne sever) descoperiti intamplator
de la V~1a6l: fapt pt care un reputat pediatru si neurolog din Bucuresti le-a
spus parintilor ca acest copil “NU o sa mearga niciodata!”; copilul avea la
V~2a8l hipotonie axiala usoara-medie, dar mergea si alerga (insa avea
deficit de extensie gambe pe coapse si pseudohipertrofie de moleti); avea
si deficit mediu de limbaj expresiv;
Alt neurolog din Sp. “Obregia” a recomandat kinetoterapie, control la 6-12
luni si temporizat sa inceapa terapie cortizonica dupa V~4a; parintii au
refuzat insa din start terapia cortizonica si mi-au solicitat consult
S-a inceput tratament de la V~2a9l cu: Asea 4ml/kgc/zi (60ml/zi pt o
G~14kg) +supliment cu omega-3 si vit. A+D+E (pt deficit limbaj
expresiv)+L-carnitina [Carnyl fl 1g] (1/2fl/zi) (potential sinergic cu Asea pe
metabolism acizi grasi); s-a crescut doza de Asea progresiv pana in prezent
(V~4a6l) la cca 7-8ml/kgc/zi (110 ml/zi)
DMD CAZ 1 (evolutie)
Test mers 6 minute (29.07.2019; V~4a3l): in 4 min a mers cca 240m
(~60m/min=viteza optima ce implica>300m/6 min), dupa care NU a mai dorit sa
colaboreze din motive psihogene [opozitionism] (NU a căzut insa!)
North Star Ambulatory Assessment (NSAA): 34/34 (17.12.2018), 34/34 (05.2019)
Caz publicat in premieră mondială în revista Canadian Journal of Biomedical
Research and Technology” (CJBRT), Volume 1 - issue 4 (20.07.2019) (URL1, URL2)
(preprint publicat in august 2018 pe Research Gate)
Extracte filme cu stare copil: URL1, URL2, URL3, URL4
DMD CAZ 2 (note esentiale)
Baietel cu V~4a8l (dec. 2018; in prezent V~5a7l), diagn genetic la
V~4a cu mutatie rara (~5% cazuri DMD) de tip duplicatie in bloc
exoni 8-43 si fenotip potential sever (mama purtatoare sanatoasa a
mutatiei);
Markeri de rabdomioliza f crescuti pana la nivele serice de 20-30
de ori normalul (tipic pentru fenotipul Duchenne sever) demonstrati
V~4a; copilul avea la V~4a (dar si la V~4a8l) hipotonie axiala si mb.
inf, cu deficit muscular proximal semnificativ centuri inferioare si
mb. inf. (cu semn Gowers pozitiv!), pseudohipertrofie de moleti,
DAR cu intelect normal;
La momentul primului consult prin dr. Dragoi, copilul urma
kinetoterapie intensiv si suplimente alimentare cu vitamine si ag
omega-3; parintii au refuzat insa din start terapia cortizonica si mi-
au solicitat consult
Din ian 2019 (V~4a9l) s-a inceput tratament cu Asea 4ml/kgc/zi
(60ml/zi pt o G~15kg)+continuare kinetoterapie intensiv si
suplimente alimentare cu omega-3 si vitamine; din sept. 2019
(V~5a6l) s-a crescut doza de Asea la cca 5 ml/kgc/zi (90 ml/zi)
DMD CAZ 2 (evolutie)
*: dupa 3.5 luni Asea 4ml/kgc/zi; **: dupa 9 luni Asea 4ml/kgc/zi; --
Hb: 14-15 (valori normale in ultimii cca 2 ani)
Curba TGO (AST): 279 (10.2014), 213 (11.03.2019*), 365 (28.08.2019**)
Curba TGP (ALT): 285 (10.2014), 264 (11.03.2019*), 476 (28.08.2019**)
Curba GGT: 8 (10.2014), 10 (11.2016), 10 (11.03.2019*), 9(28.08.2019**)
Curba CK:27609 (11.2016), 8979 (11.03.2019*), 13218 (28.08.2019**)
Curba CK-MB:704 (11.2016), 295 (11.03.2019*), 575 (28.08.2019**)
Curba LDH: 4572 (11.2016), 806 (11.03.2019*), -- (28.08.2019**)
Curba MGB: -- (11.03.2019*), -- (28.08.2019**)
--: NU s-a prelevat (refuz sau omisiune mama)
Teste mers 6 minute: 01.2018 (Sp. “Obregia”): 292m/6min (FARA opriri sau
caderi; 29.07.2019 (prin dr. Dragoi): in 240m/4min, apoi cadere la min 4:18 (+20
sec pauza), apoi inca o diferenta de 80m pana la un total de 320m/6 min efective;
copilul a dorit sa continue testul insa si dupa cele 6 min efective pana la
360m/~7min
North Star Ambulatory Assessment (NSAA): 17/34 (01.2018)
Caz publicat in premieră mondială ca preprint in 1.09.2019 pe Research Gate)
POTENȚIAL ASEA ÎN ALTE PATOLOGII
DATE FIIND EFECTELE ANTIOXIDANTE ȘI GENO-MODULATORII REMARCABILE,
ASEA MERITĂ STUDII EXTENSIVE ÎNTR-UN SPECTRU FOARTE LARG DE BOLI CU O
COMPONENTĂ IMPORTANTĂ DE STRESS OXIDATIV CELULAR LA COPIL ȘI ADULT:
ALTE DISTROFII MUSCULARE: DISTROFIA MUSCULARĂ BECKER (mutații ale
genei distrofinei cu fenotip mai blând decât DMD)
BOLI CARDIOVASCULARE ACUTE SAU CRONICE (IMA [cu potential efect pe
necroza miocard cu nivel seric ↑ de CK-MB si troponine], INSUFICIENȚĂ
CARDIACĂ, AVC etc)
BOLI RENALE ACUTE SAU CRONICE (dat fiind ca NRF2 are o conc maxima in
citoplasma celule renale)
BOLI NEUROLOGICE ȘI PSIHICE (B. PARKINSON, DEMENȚĂ VASCULARĂ,
BOALA ALZHEIMER, DEPRESIA, TSA etc)
BOLI AUTOIMUNE, INCLUSIV ALERGICE (LES, poliartrita reumatoidă,
sclerodermie, psoriazis, DZ I/II, astm bronșic, eczeme, urticarii etc)
ONCOLOGIE (prevenire efecte adverse [prin mecanisme care scad
toxicitatea citostaticelor] și posibil adjuvant în chimioterapie și alte
tratamente oncologice datorita efectului pro-apoptotic)
Arsuri, plagi chirurgicale
Medicina sportiva (https://aseaathletes.co)
Prevenţie stress reductiv (generat frecvent de majoritatea antioxidantilor
clasici)
ALTE CAZURI
NON-DMD
TRATATE CU
ASEA CA
ADJUVANT
EXPERIENȚĂ CLINICĂ PERSONALĂ CU ASEA
(DR. DRĂGOI A.L.) (EXTRACT 1)
Dr. Drăgoi (pacient Asea”; V~32-37a) (2-3 sticle de ASEA/lună, 2-3 luni, apoi
doar 1-2 sticle pe lună, ocazional): ameliorare semnificativă eficiență somn,
dispariție fatigabilitate cronică (prin datorie de somn secundară gărzilor),
ameliorare gingivită cronică, ameliorare rinosinuzită cronică, scădere incidență
episoade infecțioase peste iarna 2013-2014
Soţie dr. Drăgoi (pacient Asea”; V~30-35a) (2 de ASEA/lună, 2-3 luni, apoi
doar 1-2 sticle pe lună, ocazional; ameliorare status emoţional post-stress de
angajare, ameliorare semnificativă somn)
Caz de TSA (naştere dificilă cu multiple complicaţii la copil) (V~3a4l) (2 sticle
de ASEA pe lună, 60 ml/zi continuu de cca. 6 luni în asociere cu ulei de pește
5ml/zi, 20zile/luna și terapie ABA, cu ameliorare notabilă a contactului vizual,
a memoriei vizuale, aratării cu degetul)
caz de DZ tip I (V~16a; vechime boală: ~9 ani): scădere HbA1C de la 11% la
8.8% în cca 6-8 săpt.) (60ml/zi ASEA fracționat îm 3-4 doze, la nevoie, cu
reușirea scăderii dozelor celor 4 administrări de insulină cu ~30%)
Caz de sdr. Rett (V~2a2l) cu retard psihomotor sever (asociata cu atrofie
cerebrala) si epilepsie secundara farmacorezistenta (cu cca 10-15 crize/zi de
atonie, cu durata medie de cateva secunde/criza): afirmativ de la tata, nr. de
crize a scazut la cca 2-3 crize/zi dupa cca 3-4 sapt. de Asea (care s-a crescut
treptat de la 0.5ml/kgc/zi la 3ml/kgc/zi), fapt ce confirma (prin proba
terapeutica cu Asea ca sdr. Rett are o componenta oxidativa semnificativa)
EXPERIENȚĂ CLINICĂ PERSONALĂ CU ASEA
(DR. DRĂGOI A.L.) (EXTRACT 2)
1 caz de hepatita cronica C (V~60a, cu esec la terapia cu interferon) cu
ameliorare clinica si paraclinica semnificative, pana la viremie nedectabila
(inclusiv disparitia unor alergii vechi la alimente alergizante de tip: căpşuni,
fragi)
Caz de malformaţie cardiacă severă inoperabilă şi eczemă severă la nivelul
feţei (băieţel cu V~12a) (cu fatigabilitate la efort şi la repaus, cu un somnde
calitate foarte slabă, cu o imunitate în scădere şi tendinţă de a dezvolta infecţii
respiratorii severe) (60ml/zi, 2 sticle pe lună, de cca 3 luni, cu ameliorare
semnificativă a calităţii somnului şi a rezistenţei la efortul fizic, dar şi a eczemei
faciale care a dispărut după cca 1-2 luni de tratament cu spray ASEA local)
Caz de INFECTIE HIV SIMPTOMATICA STADIUL B2 cu stomatită micotică
cronică (băieţel cu V~9a) (60ml/zi, 2 sticle pe lună, de cca 3 luni, cu creşterea
semnificativă a numărului de leucocite de la cca. 4900/mmc la 5600/mmc şi
dispariţia stomatitei micotice cronice recidivante)
Caz INSUFICIENTA VENOASA CRONICA (cu varice si dureri f marcate mb inf,
dificultati la mers, fatigabilitate accentuata la efort) si DZ II (sub tratament cu
Metformin cp 500mg, 1cp x 2/zi+regim) (sex F, V~65 ani) (120ml/zi, 4
sticle/luna, cca 6 luni, cu dispartia completa a durerilor mb inf, cu ameliorare
semnificativa rezistenta la mers si la efort, crestere semnif calitate viata)
CONCLUZII (1)
Asea este un supliment unic, cu mecanisme genetice si
biochimice complexe si intricate (cu efect redutabil de activare
selectivă de NRF2, implicit antioxidant foarte potent) cu aplicatii
potentiale imense in medicina umana (inclusiv pediatrică) in
general (redox, translationala, sportiva, medicina internă,
chirurgie [inclusiv chirurgie plastica si reparatorie], psihiatrie,
nutrigenomică, posibil epigenomica)
Asea are de asemenea potential imens in medicina sportiva,
regenerativa si anti-aging
Având efect antioxidant atat de puternic si toxicitate zero, Asea
poate fi și o unealta de cercetare clinica foarte utila in a testa prin
proba terapeutica daca o anume boală are sau nu o componenta
oxidativa importanta (DACA se vor observa ameliorari clinice
si/sau paraclinice sub Asea, este foarte probabil ca acea boală
studiata sa aibă o importanta componenta oxidativa)
ATLETI RENUMITI PROMOTORI ASEA
https://aseaathletes.co
BREEJA LARSON Olympic Gold Medal
Swimmer
CODY MILLER Olympic Gold Medal Swimmer
CODY WAITE Elite Masters Mountain Bike
Racer 2019 STXC National Champion
ÁLVARO IBÁÑEZ BRINGAS Fencing, European
U23 gold medalist
ETC
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
BAZE DE DATE ONLINE CREATE CHIAR DE
DR. DRĂGOI ANDREI-LUCIAN
NRF2.DRAGOII.COM
ASEA.DRAGOII.COM
SITE PERSONAL ȘI EMAIL:
WWW.DRAGOII.COM
DR.DRAGOI@YAHOO.COM
CU MULȚUMIRI CORDIALE PENTRU
RĂBDARE, ATENȚIE ȘI
AMABILITATE!..ȘI DESPRE STADIUL
ACTUAL AL MEDICINEI APARENT
FOARTE…”EVOLUATE”!
... The etiology of DMD [1,2,3,4]. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) [5,6] is the most common type of muscular dystrophy and has an incidence of ~1/3600 born male infants. DMD is a severe X-linked recessive muscular dystrophy caused by a mutation (inherited from a person's parent in ~2/3 of DMD cases and non-inherited de novo mutation in ~1/3 of DMD cases) in the gene encoding dystrophin (dys) (dys-gene) (which is the largest known human gene composed from ~2.5 million bases [~0.08% of the total human DNA/genome] and located on the short [p] arm of X chromosome, at locus 21 [Xp21]), which dys is a cytoplasmic protein and an essential component of a protein complex (with many subunits) (aka costamere or the dystrophin-associated protein complex (DAPC) [URL2a,URL2b]) that connects the myocyte cytoskeleton to the surrounding basal lamina (an important component of the basement membrane of the extracellular matrix) [1] Email: dr.dragoi@yahoo.com ...
... Example. This is also the case of one DMD male child-patient (treated by the author of this paper and sequentially published in 2018 and 2019 [1,2,3]) which has a duplication of nucleotide no. 7547 from the 52 nd of the dys-gene, which duplication is actually a FSM which wasn't extensively studied by the genetic laboratory in 2016 to check if that FSM is also associated with a PTC at distance from the exact position of that mutation (this is an additional analysis which is NOT routinely done in Romanian genetic labs, although there may be some advantages and important supplementary information offered by this additional analysis/simulation, as argumented next). ...
Preprint
Full-text available
This paper proposes an extension of Ataluren indications (with future deserved studies) in patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD) caused by frameshift mutations of dystrophin (dys) gene (dys-gene; aka “DMD gene”) associated with abnormal premature stop codons at distance from the site of that given frameshift mutation (which mutation may affect the dys-gene starting from exons with high index more close to 79 than to 1): some strong arguments are presented in favor of this new extension proposal; a redefinition of nonsense mutation in both stricto sensu and lato sensu are also presented (emphasizing that frameshift mutations [FSMs] and nonsense mutations [NSMs] [in lato sensu] may come in association).
... 5-to-1) from August 1 st , 2019, the RSMs decrease was quite spectacular (when compared to the anterior decrease) when measured in December 2 nd , 2019 at "Victor Gomoiu" Pediatric Hospital (from Bucharest, Romania). This paper continues the work of other past articles/preprints of the same author [1,2,3,4,5,6]. ...
Preprint
Full-text available
This paper argues that “ASEA redox Supplement” (ARS) may show comparable or even stronger beneficial effects (with less or none adverse effects) than corticosteroids in children with Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) and Becker muscular dystrophy (BMD). This paper presents a third case report on the effects of an ionized “saline water” called “ASEA redox Supplement®” (ARS) oral solution in a ~3-year-old boy with DMD from town Slobozia [URL2], Romania. In vitro studies showed that ARS is a very potent selective NRF2 activator, thus a very potent (indirect) antioxidant and cytoprotective: the studies conducted in vivo also support this main pharmacological mechanism of ARS, with no toxicity up to high doses, in contrast with the much more toxic corticosteroids. From the first months of ARS treatment, the main rhabdomyolysis markers (with very high initial serum levels) dropped significantly, with no found toxicity until the present. Before starting adjuvant therapy with oral ARS, this boy-patient was already prescribed by his attending neurologist a combined therapy with: L-carnitine (1g/day) & Vitamin D3 (1000IU/day) & calcium-magnesium oral supplement (5ml/day) & plant-extracts hepatoprotective syrup (5ml/day) & coenzyme Q10 (30mg/day) from the last week of February 2019 (thus from approximately 5 months earlier than the moment in which ARS therapy was initiated). This previous combined therapy of dietary supplements (DSs) also showed a promising decrease in rhabdomyolysis serum markers (RSMs) (which is also an important fact with implications for other children with DMD who may potentially benefit from this combined set of DSs): however, when the calcium-magnesium oral supplement was replaced by a combination of ARS (30ml/day ~ 2.5ml/kg/day) & omega-3 fatty acids (185mg/day with a DHA: EPA ratio of approx. 5-to-1) from August 1st, 2019, the RSMs decrease was quite spectacular (when compared to the anterior decrease) when measured in December 2nd, 2019 at “Victor Gomoiu” Pediatric Hospital (from Bucharest, Romania). This paper continues the work of other past articles/preprints of the same author. This paper belongs to a series of three cases on Asea effects in DMD children-patients: https://www.researchgate.net/publication/325371161 (1st case - preprint), https://www.researchgate.net/publication/334596031 (1st case - CJBRT article), https://www.researchgate.net/publication/334773748 (1st case - periodic updates), https://www.researchgate.net/publication/335502350 (2nd case - preprint), https://www.researchgate.net/publication/340902127 (3rd case - preprint); See also: https://www.researchgate.net/publication/336990483 and https://www.researchgate.net/publication/337026408 (ppt on Asea), https://www.researchgate.net/publication/339592997 (on possible testing of NRF2 activators in COVID-19)
... This very short medical communication proposes that potent NRF2-activating dietary supplements (like resveratrol, sulforaphane, curcumin, "Asea redox supplement" [ARS] etc.) should be clinically tested as safe adjuvants (in various combinations) in all types of medium and severe cases of aggressive respiratory viral infections (including Influenza A/B/C, avian influenza, measles, Coronavirus-related SARS, MERS, COVID-19, etc., including those patients who have important comorbidities like HIV/AIDS, tuberculosis [TB] etc.) based on their extrapolated cytoprotective antioxidant effects (especially on the main vital organs: brain, heart, lungs, kidneys and liver), including the extrapolated strong cytoprotection offered by ARS on the cardiac muscle of DMD patients (which can be extrapolated to the lungs), like the author of this paper has demonstrated in past papers [1,2,3,4,5] For a more detailed introduction to NRF2 and ARS see the main references of this paper [1,2]. ...
Preprint
Full-text available
This very short medical communication proposes that potent NRF2-activating dietary supplements (like sulforaphane, resveratrol, quercetin, curcumin, “Asea redox supplement” [ARS] etc.) should be clinically tested as safe high-dose adjuvants (in various combinations) in all types of medium and severe cases of aggressive respiratory viral infections (including Influenza A/B/C, avian influenza, measles, Coronavirus-related SARS, MERS, COVID-19, etc., including those patients who have important comorbidities like HIV/AIDS, tuberculosis [TB] etc.) based on their extrapolated cytoprotective antioxidant effects (especially on the main vital organs: brain, heart, lungs, kidneys and liver), including the extrapolated strong cytoprotection offered by ARS on the cardiac muscle of DMD patients (which can be extrapolated to the lungs), like the author of this paper has demonstrated in past papers. Keywords: NRF2-activating dietary supplements, resveratrol, sulforaphane, curcumin, “Asea redox supplement” [ARS], respiratory viral infections, influenza A/B/C, avian influenza, measles, coronavirus, SARS, MERS, COVID-19, HIV/AIDS, tuberculosis [TB] ________________________________________ On 22.10.2020 I’ve also launched an updated congress PowerPoint presentation (in Romanian with many cited articles in English) on the necessity of testing NRF2 activators (including “Asea redox supplement” [ARS], abbreviated as “ANSA” or “NADS”) in respiratory diseases (including COVID-19 and influenza): (ANSA/NADS in COVID-19 and other respiratory diseases - PowerPoint presentation created for the SRP congress https://www.congres-srp.ro - 22.10.2020) Activatorii de NRF2 suplimente alimentare (ANSA) – propunere de studii clinice în România pentru testarea ANSA ca adjuvanți în infecțiile agresive de cai respiratorii inferioare (inclusiv COVID-19) ale adultilor si copiilor (Romanian version with many cited articles in English) https://www.researchgate.net/publication/344807574 https://univermed-cdgm.academia.edu/s/0ac9adcc18 https://www.academia.edu/44348937
Preprint
Full-text available
This paper proposes a redefinition of life as a genetic & epigenetic code (starting from old philosophical questions) with all life forms (LFs) being redefined as primarily "software" (SW) and only secondarily "hardware" (HW), with all viruses (including SARS-CoV-2) being redefined as “living” software with “non-living” hardware/ “storage”; based on a proposed empirical symmetry-principle (ESP), this paper also speculatively predicts the total biomass (of all known and unknown LFs) that already exists or may be allowed in our observable universe (ou). This paper continues (from alternative angles of view) the work of other past articles/preprints of the same author in physics, biology (including medicine) and philosophy.
Preprint
Full-text available
This paper proposes an important RED list of what to NOT do in pediatrics, with the conviction that this red list should be taught from the first year of medicine and repeated in every single year of medical teaching, in all medical universities from all countries worldwide: the work-hypothesis (and the main motivation of this paper) is that insisting on this red list in all medical teaching systems may significantly decrease the rate of medical/pediatric malpractice thus may significantly improve the health status of any child population from any country. This paper will be periodically updated so that to increase the efficiency of this proposed medical teaching method based on the principle that any medical specialty should be taught starting (and repetitively insisting!) on what to NOT do in that medical specialty practice! This paper continues the line of other medical articles/preprints of the same author. This list is mainly addressed to young medical students, but also to young medical doctors, nurses etc. from the beginning of their careers.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.