ChapterPDF Available

Aspekty public relations w strategiach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta USA w 2016 roku

Authors:

Abstract

Kampania wyborcza, w tym kampania prezydencka, jest czasem, podczas którego kandydaci powinni zaprezentować się i przekonać potencjalnych wyborców do oddania na nich głosu. W dobie mediatyzacji polityki znaczna część tych działań odbywa się za pośrednictwem mediów, co powoduje, że przekaz wyborczy staje się barwnym spektaklem mającym spełnić oczekiwania odbiorców, zaś aktorzy polityczni, aby właściwie odegrać swe role przybierają maski czyniąc proces kampanii wyborczej podobnym procesowi karnawalizacji . Warto zastanowić się, jaką rolę w kampanii prezydenckiej USA 2016 roku odegrała sfera działań dotycząca aspektów wizerunkowych i w jaki sposób dwoje głównych kandydatów w wyborach – Hillary Clinton i Donald Trump – wykorzystywali działania komunikowania społecznego i public relations, aby skutecznie oddziaływać na potencjalnych odbiorców. Opracowując strategię wyborczą uwzględniającą aspekty public relations należy zwrócić uwagę na wiele czynników, w tym między innymi: analizę wizerunku kandydatów, możliwości różnicowania się kandydatów względem siebie, komunikowanie się z odbiorcami poprzez przekazy kampanijne (np. spoty i debaty wyborcze) oraz system identyfikacji wizualnej kandydatów.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.