Conference PaperPDF Available

Academia Romana Comitetul Român de Istoria si Filsofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) Cu trimiteri la experiențe la nivel național și internațional

Authors:

Abstract

Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei (DLMFS) Simpozionul Principiile cercetării științifice și Academia Română ca vector al dezvoltării culturii naționale, 26 septembrie 2019 Cercetarea și dezvoltarea tehnologică în fizica și energetica nucleară-trecut prezent și viitor în cercetare
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.