Conference PaperPDF Available

Biçim Arayışında Sayısal İmalat-Üretimin Dönüştürücü Gücü

Authors:

Abstract

Sayısal tasarım yaklaşımları, bilgisayar teknolojileri ve bu yaklaşımların doğal sonucu olan parametrik modellerin farklı biçimlerin araştırılması ve deneyimlenmesindeki potansiyelleri, bu teknolojileri çekici kılmaktadır. Ancak bu biçimlerin fiziksel malzemeye aktarılması, bir diğer söylemle malzemesiz malzemeden fiziksel malzemeye geçiş, bu biçimlerin ‘üretilebilmesi’ aşamasında, pek çok örnekte tasarımların kısmen yapılabildiği, dönüştüğü, malzemede değişimler olduğu hatta bazı örneklerde yapılmadığı sıklıkla karşılaşılan güncel bir sorundur. Bu sorunun önemli bileşenlerinin başında, akışkan sanal modellerle (soft models) malzemenin kendi fiziksel gerçekliği ve üretim teknolojileri ile olması gereken diyaloğun sağlanmaması gelmekte, bir ilke olan dosyadan fabrikaya (file to factory) anlayışı çoğu kez olması gerektiği gibi uygulamaya geçememektedir. Biçimden biçimleşme ve imalata/üretime anlayışı sayısal tasarım alanına daha açık ve güçlü biçimde yerleşmelidir. Bu bağlamda özellikle sayısal tasarım eğitiminde, farklı imalat/üretim tekniklerinin deneyimlenmesi ve sürecin üretim/inşa edilecek anının belirlenmesinde performans ölçütleriyle birlikte kullanılabilmesi, bu anlayışın her ölçekte gerçekleşmesini sağlayacaktır. Sayısal ile fiziksel arasındaki imalat/üretim, ancak bu anlayış ile bir köprü ya da arayüz olarak tasarım dilinin zenginleşmesine, yeni teknolojiler, malzemeler ve biçimlerin daha zengin biçimde bir araya gelmesine ve yeni tektoniklerin, yenilikçi çözümlerin ortaya konmasına yardımcı olacaktır. Bu diyaloğun sağlanmasında sayısal tasarım anlayışı ve bu anlayışın sonucu olan parametrik modellerin tanımlarında sürecin ilk anlarından başlayarak imalat/üretim teknolojilerinin tanımlanması ve bir girdi, bir parametre olarak modelin bir parçası olarak ele alınması diğer tüm performans ölçütleri ile birlikte hangi anın imal/üretim/inşa edileceğinin seçilmesinde önem taşımaktadır. Bu anlayışla birlikte, sayısaldan fiziksel ortama aktarılan tasarımın sahiciliği, tasarlayanın ulaşmak istediği hedefe yakınlığı da daha gerçekçi biçimde sağlanabilecektir. Bu bağlamda imalat/üretim süreçlerinin dönüştürücü etkisi (sayısal) tasarım eğitiminde ele alınmalıdır. ODTÜ Mimarlık Bölümünde yürütülmekte olan BS 770 Digital Fabrication dersi kapsamında bu tartışmalar farklı yönleri ile incelenmektedir. Dersin akışı içinde tasarım belirli bir malzeme, imalat/üretim teknolojisi ölçek ve detay için tekrarlandığında netlikle ortaya çıkan bu durum ile birlikte süreç içinde yapılan tartışmalar, mimarlığın sayısal-fiziksel arasındaki ölçek/ölçeksizliği, malzemesizlikten/malzemeye aktarımı ve tektonik anlayışı da sorgulanabilmektedir.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.