Article

Aпофатична тріадологія та катафатична синергія у богословській думці Bасилія Bеликого (Trynitologia apofatyczna i synergia katafatyczna w teologii Bazylego Wielkiego)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Artykuł omawia problem rozróżnienia ontologicznego między Boską transcendencją oraz immanencją w myśli teologicznej Bazylego Wielkiego, Ojca Kościoła IV w. Autor przedstawia podstawowy aparat pojęciowy oraz terminologiczny stosowany przez Atanazego w jego antynomicznym podejściu do „pogodzenia” między apofatycznym i katafatycznym obrazem Boga. Analizuje on właściwości kluczowe tych dwóch wymiarów natury Boga. Szczególna uwaga została poświęcona analizie sunergicznego podejścia do odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Bóg, całkowicie oddalony w aspekcie ontologicznym od rzeczywistości stworzonej, może jednocześnie być aktywnie obecny w świecie i napełniać go? W tym kontekście autor analizuje pojęcia kluczowe, które wyrażają „wewnątrzboskie” oddalenie oraz aktywną bliskość Boga w odniesieniu do bytu stworzonego.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Basilius Caesariensis
  • Basilius Caesariensis
  • Spiritu De
  • Sancto
Basilius Caesariensis, De Spiritu Sancto, ed. B. Pruche, SCh 17, Paris 1968. Basilius Caesariensis, Epistulae, ed. Y.Courtonne, vol. 1, Paris 1957; vol. 2, Paris 1961; vol. 3, Paris 1966.
The Essence-Energies Structure of Saint Gregory Palamas with a Brief Examination of its Patristic Foundation
  • L C Contos
Contos L.C., The Essence-Energies Structure of Saint Gregory Palamas with a Brief Examination of its Patristic Foundation, GOTR 12 (1967) 283-294.
Etude sur la rencontre de la pensée chrétienne avec la sagesse antique dans l'Hexaéméron de Basile le Grand
  • Y Courtonne
  • Saint Basile
Courtonne Y., Saint Basile et l'hellénisme. Etude sur la rencontre de la pensée chrétienne avec la sagesse antique dans l'Hexaéméron de Basile le Grand, Paris 1934. haBra g., The Patristic Sources of the Doctrine of Gregory of Palamas οn the Divines Energies, ECQ 12 (1957-1958) 244-252, 294-303.
Tradition and Renewal in the Theology of Saint Gregory Palamas
Mantzarides g., Tradition and Renewal in the Theology of Saint Gregory Palamas, "Eastern Churches Review" 9 (1977) 1-18.