PresentationPDF Available

Interactieve beleidsvoering en het belang van conflict (podcast voor Seminarie Middenkader Vlaamse overheid)

Authors:

Abstract

In deze podcast leg ik, aan de hand van mijn onderzoek naar het conflict rondom de Oosterweelverbinding, uit waarom bestuurders en ambtenaren beter goede conflicten kunnen opzoeken in plaats van ze uit de weg te gaan. Ik doe een pleidooi voor de waarde van conflict.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.