ArticlePDF Available

Sexting vanuit het perspectief van jongeren: Lessen voor de professionele praktijk [in Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 58(2), 4-9]

Authors:

Abstract

Ondanks het feit dat sexting een onderdeel lijkt te zijn geworden van de seksuele ontwikkeling van jongeren, is er maar weinig aandacht voor de manier waarop jongeren zelf zich tot het fenomeen verhouden. In dit artikel beschrijven we het perspectief van de jongeren, en geven we aan waarom sexting momenteel te eenzijdig wordt bekeken. We zoomen daarnaast in op welke wijze professionals kunnen handelen wanneer sprake is van het ongewenst verspreiden van sexy beeldmateriaal.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.