PresentationPDF Available

Como podo engadir revisións por pares a Publons

Authors:

Abstract

Versión en gallego de la ayuda de Publons "How do I add peer reviews to Publons?"
COMO PODO ENGADIR REVISIÓNS POR PARES A
XULLO 2019
permíteche engadir ao teu perfil público
as revisións realizadas para revistas ou conferencias
(coa configuración de privacidade que elixas).
Verificará os teus comentarios, para que poidan
ser utilizados nas solicitudes de promoción
e financiamento.
Hai catro maneiras sinxelas de encher o teu rexistro de revisión en Publons
1. AGREGA REVISIÓNS REALIZADAS PARA REVISTAS ASOCIADAS
As revisións realizadas para revistas asociadas poden
engadirse instantaneamente ao teu perfil.Segue estes pasos:
Marca a casa no formulario de envío de revisións que
pregunta se desexas engadir un rexistro da revisión
en Publons*.
Revisa a ligazón no correo electrónico de confirmación que
che enviarán .
Feito! O rexistro de revisión agregarase ao teu perfil
suxeito á política de privacidade da revista.
Imaxe:
http://mchelp.manuscriptcentral.com/gethelpnow/tutorials/Reviewer.pdf
*Esta opción aparece nos sistemas de envío de revisións por pares: ScholarOne ou Editorial Manager
envía un correo electrónico de
confirmación, para asegurar que non recompilan
rexistros de revisións de persoas que marcaron
accidentalmente a casa, no formulario de envío
de revisións.
Tes que activar opción:
"Engadir automaticamente revisións de revistas
asociadas" naconfiguración do teu perfil.
Con esta configuración activada, tes que
marcar a casa no formulario de envío de revisións
e listo!
2. ENVÍA OS RECIBOS DA REVISIÓN A
Se fixeches revisións para revistas que aínda non están asociadas con Publons, podes agregar
rexistros verificados desas revisións ao teu perfil.
Busca calquera correo electrónico de "Grazas por revisar" que che enviaran os editores
das revistas.
Reenvía eses correos electrónicos a reviews@publons.com
Feito!
Publons verificará estes correos electrónicos coa revista e agregará o rexistro ao teu perfil
(suxeito á política de privacidade da revista).
reviews@publons.com.
3. HABILITA AS ACTUALIZACIÓNS AUTOMÁTICAS
Activa a opción "Engadir automaticamente revisións de revistas asociadas" na configuración do teu perfil
e, cando Publons atope unha revisión, engadiraa ao teu perfil e faracho saber.
4. ENGADE REVISIÓNS A TRAVÉS DOS FORMULARIOS DE
Podes utilizar estes formularios para engadir revisións de pre-publicación non
verificadas que, aparecerán no teu perfil, coa configuracn de privacidade que
especifiques.
Ten en conta que non é posible crear rexistros en Publons.Se desexas engadir
unha revisión dunha revista, que non se atope na base de datos de Publons, a
través dos formularios do sitio, envía o título da revista, a URL e o ISSN, a como
calquera outra información relevante, e Publons engadiraa.
VERSIÓN EN GALEGO DE
HOW DO I ADD PEER REVIEWS TO PUBLONS?
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000012195
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.