BookPDF Available

Familierecht, 2de druk

Authors:

Abstract

Familierecht is bestemd voor studenten in de hoofdfase van het hoger juridisch onderwijs. Het boek behandelt veel voorkomende aspecten uit het familierecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en jurisprudentie wordt de stof voor de student toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Na bestudering van de stof kan de opgedane kennis worden getest door de casusvragen te maken die aan het eind van elk hoofdstuk zijn opgenomen; studenten kunnen hun antwoorden controleren met behulp van de bijbehorende voorbeeldantwoorden op deze website. Op die manier kunnen studenten vaststellen of ze de verworven theoriekennis ook in de praktijk kunnen brengen.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.