ArticlePDF Available

Caroline Raat, Sdu Actueel commentaar Huis voor klokkenluiders

Authors:

Abstract

Actueel Commentaar JG Huis voor klokkenluiders: geen rol voor HR bij meldingen van misstanden De belangrijkste aanbeveling van het Huis is wel dat de afdeling HR op geen enkele wijze betrokken is bij het inhoudelijk onderzoek. Dit geldt zowel voor het verrichten van het onderzoek als de terugkoppeling van de resultaten. De vertrouwenspersoon, die er is om de melder te ondersteunen, mag volgens het Huis ook niet inhoudelijk betrokken zijn bij het onderzoek.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.