BookPDF Available

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ЕФЕКТИВНІСТЬ, РОЗВИТОК, РЕГУЛЮВАННЯ

Authors:

Abstract

У монографії проаналізовано сучасний стан і тенденції використання земельних ресурсів у корпоративних сільськогосподарських підприємствах. Установлено, що нині в умовах індустріалізації сільськогосподарського виробництва агрокорпорації, обробляючи десятки або навіть сотні тисяч гектарів сільськогосподарських земель, характеризуються значним розширенням землекористування. Запропоновано систему територіально диференційованих обмежень щодо попередження надмірної економічної концентрації земельних ресурсів, яка базується на встановленні граничних площ земель сільськогосподарського призначення, котрі можуть перебувати у власності чи користуванні особи (групи пов’язаних осіб), не призводячи до монополізації землекористування і втрати власником мотивації до самостійного господарювання на землі. Обґрунтовано науково-методичний підхід до порівняльної оцінки ефективності використання земельних ресурсів у корпоративних сільсько-господарських підприємств, який базується на зіставленні показників економічної діяльності таких підприємств із середньогалузевими. Наукове видання розраховане на дослідників, аспірантів, магістрів факультетів землевпорядкування вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців з землеустрою, моніторингу, агрономів, працівників сфери державного управління земельними ресурсами та органів місцевого самоврядування.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.