ResearchPDF Available

Abstract and Figures

Voeding is een belangrijk thema voor Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zowel op economisch, sociaal als logistiek niveau heeft voedsel een grote impact op onze samenleving. En door het toenemend aantal monden in Nederland, die steeds meer en gevarieerd eten, wordt deze impact groter en groter. Dit geldt zeker voor Amsterdam, met haar meer dan 5.000 horecazaken en 4.000 horecadistributeurs in de regio. In dit rapport wordt vanuit een analyse van de Nederlandse Agri & Food Sector, oplossingsrichtingen voor een slimmere en schonere horecadistributie in Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam ontwikkeld. De horecadistributie in Amsterdam is letterlijk aan het vastlopen door de stijgende vraag naar goederen en de afnemende bereikbaarheid in de stad. Om dit structurele probleem op te lossen zullen zowel de gemeente, de horecadistributeurs en de horecondernemers moeten gaan samenwerken. De gemeente heeft hierbij als taak een nieuw level playing field te creëren om deze samenwerking zowel af te dwingen als te faciliteren.
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Conference Paper
Full-text available
Het voedselsysteem in Nederland behoort tot de meest efficiënte van de wereld. Grootschalige productie en fijnmazige distributie naar supermarkten in de stad gaan hier hand in hand. Daarnaast speelt Nederland een hoofdrol in de wereldwijde voedsellogistiek. Vers voedsel is overal beschikbaar en lege schappen zijn daarom in Nederland een onbekend fenomeen. Toch is, zoals we in deze bijdrage zullen aantonen, de afgelopen jaren het huidige systeem van productie en consumptie van voedsel in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ongezien onder druk komen te staan door trends en ontwikkelingen van zowel binnen als buiten de voedselmarkt. Het topcluster Agri-Food van de Amsterdam Economic Board (AEB) is zich reeds sinds 2013 bewust van deze ontwikkelingen, maar het ontbrak hen aan een overzicht van de concrete gevolgen hiervan. Zij heeft daarom begin 2015 het lectoraat Logistiek van Hogeschool van Amsterdam (HvA) om hulp gevraagd bij het formuleren van een ‘Roadmap Logistiek’ voor de foodsector van de MRA’. Met steun vanuit het KennisDC Logistiek Amsterdam voerde het lectoraat in het kader van de onderzoekslijn ‘Duurzame Stedelijke Voedselsystemen’ ruim een jaar lang een verkennend onderzoek naar de logistieke vragen die spelen in de foodsector van de MRA uit.. De kern hiervan was de volgende vraag: Tegen welke logistieke uitdagingen lopen bedrijven die actief zijn in de food sector op dit moment aan en welke verwachten zij in de nabije toekomst (ca 2025) met het oog op het behouden van een ‘license to operate’ en het kunnen ontwikkelen en implementeren van innovaties in de food-sector? In dit artikel beantwoorden we deze vraag door de ontwikkelingen in de food sector te analyseren volgens een waardeketenbenadering (afgeleid uit de Global Value Chain benadering van bijvoorbeeld Gereffi et al., 2005; Sturgeon, 2003 en Gereffi en Lee, 2012) en een supply- en demand-chainbenadering zoals die gemeengoed is in fysieke distributie (zie bijv. Van Goor et al 2014). Dit artikel is als volgt opgebouwd. In sectie 2 bespreken we de aanpak van het onderzoek en de deelvragen. In sectie 3 zetten we de theoretische benadering van value chain en supply- en demand-chain uiteen. Sectie 4 gaat in op de resultaten van het onderzoek. In sectie 5 trekken we conclusies en schetsen we een richting voor vervolgonderzoek waar we binnen het lectoraat Logistiek en de onderzoekslijn ‘Duurzame Stedelijke Voedselsystemen’ aan Hogeschool van Amsterdam mee aan de slag willen.
94 14.1 De inzet van zero-emissie vrachtwagens en bestelauto's in horecadistributie: vermindering van uitstoot
  • . . Nieuwe Logistieke Modellen En Voertuigen Voor Een Slimmere En Schonere Horecadistributie
Nieuwe logistieke modellen en voertuigen voor een slimmere en schonere horecadistributie............................................................... 94 14.1 De inzet van zero-emissie vrachtwagens en bestelauto's in horecadistributie: vermindering van uitstoot................................... 94 14.2. Inzet van voertuigen met een lagere impact op het verkeer en de omgeving: LEVV's................................................................ 97 14.3 Samenwerking voor het bundelen van goederen: een stadslogistiek horecadistributie netwerk................................................... 100
Succesvolle voorbeelden van horecaondernemers die gebundelde, zero-emissie bevoorrading eisen
  • ............ . Ontvangende Klanten Noodzakelijk Voor Het Organiseren Van Slimmere Bevoorrading
Ontvangende klanten noodzakelijk voor het organiseren van slimmere bevoorrading.......................................................................... 111 16.1. Succesvolle voorbeelden van horecaondernemers die gebundelde, zero-emissie bevoorrading eisen........................................... 111 16.2. De horecaondernemer als invloedrijke "niet-probleem eigenaar" van horecadistributie.............................................................. 113 16.3. Horecaondernemers betrekken: de gemeente als facilitator............................................................................................................ 115
20 procent meer files op de Nederlandse wegen
  • Anwb Verkeersinformatie
ANWB Verkeersinformatie. (2018, 07 3). 20 procent meer files op de Nederlandse wegen. Opgehaald van www.anwb.nl: https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2018/juli/20-procent-meer-files-op-denederlandse-wegen
The Furture of Urban Mobility 2.0 -Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow
  • D Arthur
  • Little
Arthur D. Little. (2014). The Furture of Urban Mobility 2.0 -Imperatives to shape extended mobility ecosystems of tomorrow. Parijs: Arthur D. Little.
Stadslogistiek in beeld -De bevoorrading van goederen in de Oude Pijp in Amsterdam: kenmerken en kansen
  • S P Balm
Balm, S. P. (2016). Stadslogistiek in beeld -De bevoorrading van goederen in de Oude Pijp in Amsterdam: kenmerken en kansen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Visie op een duurzame bevoorrading voor Hotel de L'Europe en Hotel NH Barbizon Palace
  • G Beeke
Beeke, G. (2013). Visie op een duurzame bevoorrading voor Hotel de L'Europe en Hotel NH Barbizon Palace. Amsterdam: HvA.
De aantrekkingskracht van Amsterdam -onderzoek naar horecadistributie op het Bellamyplein
  • G V Berg
Berg, G. v. (2018). De aantrekkingskracht van Amsterdam -onderzoek naar horecadistributie op het Bellamyplein. Amsterdam: HvA.
MKB ziet elektrische bestelauto wel zitten. Opgehaald van www
Bestelauto.nl. (2018, 5 30). MKB ziet elektrische bestelauto wel zitten. Opgehaald van www.bestelauto.nl: https://www.bestelauto.nl/nieuws/mkb-ziet-elektrische-bestelauto-wel-zitten/10818/
Logistieke Foodhub Cormet. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Bossum Van
  • C Biesheuvel
Biesheuvel, C.,. (2018). Logistieke Foodhub Cormet. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Bossum Van, J. (2017). Amsterdam's food flows-carbon footprint, key actors and climate policy. Wageningen: WUR.