ArticlePDF Available

Hårbundsinfestation med hønsemiden Dermanyssus gallinae

Authors:

Abstract

En 57-årig kvinde henvendte sig til egen laege pga. kløe i hårbunden igennem ti dage. Hun anvendte dagligt taettekam, hvor hun fandt talrige småkryb. Krybene var 1 mm store og lignede ikke hovedlus. Hun havde for-søgt gentagne egenbehandlinger med lusemiddel. Ef-terfølgende forsøgte hun med hårbalsam blandet med sprit, et loppemiddel til veterinaert brug og endelig et unavngivet spraymiddel mod myrer. Alt uden effekt. Ved en objektiv undersøgelse fandt man ikke udslaet eller insektbid på andre områder af kroppen. Hun blev henvist til en infektionsmedicinsk afdeling, hvor man ved mikroskopi fastslog, at det drejede sig om ektopa-rasitten Dermanyssus gallinae, kendt som hønsemider. Anamnesen afslørede, at patienten for nylig havde erhvervet to høns, som viste sig at vaere kilden til hår-bundsinfestationen. Hun blev med god effekt behand-let med ivermectin. D. gallinae er en velkendt parasit i hønsebesaetnin-ger, hvor den blodsugende rovmide kan påvirke besaet-ningens aeglaegning [1]. Blodmiden ses ikke kun hos hønseejere, men kan også spredes til mennesker via duer, som det var tilfaeldet i et boligkompleks i New York [2]. I litteraturen findes desuden dokumenterede eksempler på hospitalsudbrud [3]. På billederne ses D. gallinae i mikroskop og mider i en håndvask efter hårkaemning. KORRESPONDANCE: Fredrikke Tove Birgitta Dam Larsen.

VIDENSKAB
Ugeskr Læger 181/11 27. maj 2019
Hårbundsinfestation med hønsemiden
Dermanyssus gallinae
En 57-årig kvinde henvendte sig til egen læge pga. kløe
i hårbunden igennem ti dage. Hun anvendte dagligt
tættekam, hvor hun fandt talrige småkryb. Krybene var
1 mm store og lignede ikke hovedlus. Hun havde for-
søgt gentagne egenbehandlinger med lusemiddel. Ef-
terfølgende forsøgte hun med hårbalsam blandet med
sprit, et loppemiddel til veterinært brug og endelig et
unavngivet spraymiddel mod myrer. Alt uden effekt.
Ved en objektiv undersøgelse fandt man ikke udslæt
eller insektbid på andre områder af kroppen. Hun blev
henvist til en infektionsmedicinsk afdeling, hvor man
ved mikroskopi fastslog, at det drejede sig om ektopa-
rasitten Dermanyssus gallinae, kendt som hønsemider.
Anamnesen afslørede, at patienten for nylig havde
erhvervet to høns, som viste sig at være kilden til hår-
bundsinfestationen. Hun blev med god effekt behand-
let med ivermectin.
D. gallinae er en velkendt parasit i hønsebesætnin-
ger, hvor den blodsugende rovmide kan påvirke besæt-
ningens æglægning [1]. Blodmiden ses ikke kun hos
hønseejere, men kan også spredes til mennesker via
duer, som det var tilfældet i et boligkompleks i New
York [2]. I litteraturen findes desuden dokumenterede
eksempler på hospitalsudbrud [3].
På billederne ses D. gallinae i mikroskop og mider i
en håndvask efter hårkæmning.
KORRESPONDANCE: Fredrikke Tove Birgitta Dam Larsen.
E-mail: fredrikkedamlarsen@gmail.com
PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: . maj 
INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er
tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk
FOTOGRAF: Erik Otte
LITTERATUR
. Sigognault Flochlay A, Thomas E, Sparagano O. Poultry red mite
(Dermanyssus gallinae) infestation: a broad impact parasitological dis-
ease that still remains a significant challenge for the egg-laying indus-
try in Europe. Parasit Vectors ;:.
. William RW. An infestation of a human habitation by Dermanyssus galli-
nae (de Geer, ) (Acarina: Dermanyssidae) in New York resulting in
sanguisugent attacks upon the occupants. Am J Trap Med Hyg
;:.
. Auger P, Nantel J, Meunier N et al. Skin acariasis caused by Dermanys-
sus gallinae (de Geer): an in-hospital outbreak. Can Med Assoc J
;:-.
1) Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling, Aalborg
Universitetshospital
2) Infektionsmedicinsk
Afdeling, Aalborg
Universitetshospital
Ugeskr Læger
2019;181:V70347
UGENS BILLEDE
Fredrikke Tove Birgitta Dam Larsen1, Erik Otte1 & Birgitte Mørn2
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.