ChapterPDF Available

Osmanlı-Japon İlişkilerinde Ahmed Fazlı, Muhammed Bereketullah ile Islamic Fraternity Gazetesi: Ön Mülahazalar

Authors:

Abstract

Ahmed Fazlı ve Muhammed Bereketullah, Abdürreşid İbrahim'in meşhur seyahatnamesi Alem-i İslam'da anlatılan Osmanlı-Japon ilişkilerine ilgi duyanlar tarafından bilinebilecek iki şahsiyettir. İkisi de 1910 yılı öncesinde ve sonrasında birkaç yıl Japonya'da yaşamış ve birlikte Tokyo'da The Islamic Fratemity isimli İngilizce dergiyi yayımlamışlardı. Ahmed Fazlı, yaşam öyküsü tam olarak bilinmeyen Mısırlı bir subay iken, Muhammed Bereketullah, küresel faaliyetleri tarihçiler tarafından iyi bilinen bir Hint devrimcisi idi. Bu makale, Fazlı ve Bereketullah'ın Japonya'daki faaliyetleri, İstanbul ziyaretleri ve Japon-Osmanlı ilişkilerindeki rolleri hakkında genel bir bilgi verecektir. Bu makale aynca kendi zamanında kayda değer bir etkiye sahip ancak bugün bulunması zor olan The Islamic Fratemity gazetesini tarihsel kaynak olarak takdim edecektir.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.