PresentationPDF Available

Abstract

Guía de uso de Publons
https://publons.com
Se es un usuario novo para conseguir o
teu WoS RID debes:
Darte de alta en Publons (nome normalizado
e correo electrónico institucional).
Engadir polo menos unha publicación da
WoS (desde Publons ou desde a WoS).
Cada noite, Publons asigna un Web of Science ResearcherID a
calquera p erfil cunha ou is publicacións indexadas na
Web of Science que aínda non teñan un ResearcherID.
Recibirás un correo electrónico co teu
código WoS RID. Non é automático.
Calquera publicación que engadas ao teu perfil
de Publons se enlazada ao t eu WoS RID. Debes esperar
ata dúas semanas para que os cambios que realices
en Publons se reflictan en WoS.
How do I get a Web of Science ResearcherID?
Recomendamos que te rexistres utilizando ORCID para vincular os dous perfís
O teu perfil de Publons permitirache:
Seguir as túas citas na WoS
Xestionar as túas revisións
Decidir como mostras o teu perfil a outros
usuarios
Aprender como facer revisión por pares co
modulo "Publons Academy".
En Publons podes buscar:
oAutores/revisores
oRevistas
oPublicacións
oInstitucións
oPaíses/rexións
Revisa como visualizan outros usuarios o t eu perfil
Podes descargar un documento en PDF co rexistro verificado do teu traballo de revisión,
de editor e as t úas publicacións
Engade:
Astúas publicacións
Astúas revisións
Astúas edicións
Completa:
A túa conta: podes engadir emails (decidir cal é o teu email primario), cambiar o
contrasinal, ver as contas que tes conectadas, borrar a conta ou eliminar unha conta
duplicada (este proceso non é automático).
O teu perfil: pon o teu nome normalizado, engade posibles variantes de firma, unha
pequena biografía a modo de presentación.
Noutras filiacións podes engadir as ligazóns a outros sitios web: GS, ResearchGate,
Academia, Dialnet, a túa ficha de PDI da UDC, o teu grupo de investigación...
Permisos: por exemplo, se autorizas a Publons para que engada as túas revisións
aut omat icamente ao teu perfil e as exporte a ORCID.
Podes seguir publicacións dout ros autores (búscaas polo DOI ou polo título)
Conta
Correo electrónico primario
Contas conectadas ( ORCID, LINKEDIN, GOOGLE)
Eliminar conta
Permisos
Colaboracións con revistas
Permitir que Publons engada automaticamente publicacións:
Todas as rev isións fut uras que complet es para revistas asociadas.
Todas as revisións que completaches para revistas asociadas no pasado, se unha revista carga
esa informaci ón no teu nome
Preferencias de pre-publicacións
Preferencia de visualización de datos (mostrar e non mostrar)
Configuracións de ORCID
Exportar novas revisións automaticamente a ORCID
Exportar publicacións de forma inmediata cara a ORCID
Outorgar permiso a Publons a enviar as túas publicacións e r evisións a ORCI D
O meu perfil
O teu nome normalizado
Outros nomes
País
Áreas de investigación
Visibilidade de métricas (visible ao público)
As miñas Afiliacións
Editorial board memberships (rev ista ou conferencia)
Afiliacións institucionais
Outras afiliacións (redes sociais)
Correo electrónico
As direccións de correo electrónico que agregues na configuración da a conta
de Clarivate pódense, usar para agregar e verificar automaticamente os recibos de
rev isión que se envían por correo electrónico a Publons.
Indica a túa dispoñibilidade para rev isións.
Preferencias de correo electrónico
Podes importar as túas publicacións:
Desde WoS
Desde ORCID
Buscándoas polo tulo ou o DOI
Cun ficheiro RIS, CSV ou BibTeX
Tamén podes exportalas desde WoS
Podes exportar as túas
publicacións a ORCID
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.