Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla, pod red. Marka Zybury i Krzysztofa Ruchniewicza, wyd. 2., zmienione i uzupełnione, Poznań: Nauka i Innowacje, 2019, ss. 410.

Book · April 2019with 9 Reads
Publisher: 978-83-65988-23-2
Publisher: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
This research hasn't been cited in any other publications.
This research doesn't cite any other publications.