BookPDF Available

Clasă și educație. Inegalitate şi reproducere socială în învăţământul românesc

Authors:
  • Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii și Școala Nationala de Studii Politice și Administrative

Abstract and Figures

Cartea este construita in jurul unui obiectiv central, anume acela de a explica cum factorii socio-familiali și cei școlari influențeaza in diverse contexte rezultatele educaționale ale elevilor. Imi propun sa ofer o imagine generala a modalitații in care invațamantul genereaza oportunitați pentru elevi intr-un context social marcat de saracie și politici de protecție sociala aproape inexistente și in același timp sa conectez tabloul general cu mecanismele de selecție ale elevilor din invațamantul obligatoriu. Unul dintre capitole trateaza pe larg inclusiv ce se intampla dupa selecția la liceu, fiind descrisa viața cotidiana intr-o clasa de elevi dintr-un liceu de elita din Romania.
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
... Una dintre consecinţele vizibile a fost că, cel puţin în ceea ce priveşte indicatorii care măsoară inegalităţile de venituri, România se află printre ultimele locuri în Europa: indicele GINI 1 a crescut de la 24 în 1989 (Zamfir, 2012, p. 26) la 35,1 în 2018 (Eurostat, indicator ilc_di12); raportul S80/S20 2 a crescut de la 4,5 în 2000 la 7,2 în 2018) (Eurostat, indicator ilc_di11). Inegalităţile pot fi ilustrate în România nu numai prin inegalitatea de venituri, ci şi prin prisma accesului inegal la servicii ce influenţează calitatea vieţii indivizilor: studii sectoriale privind accesul inegal la educaţie (Florian & Ţoc, 2018;Ţoc, 2018), sănătate (Precupeţu & Pop, 2017), locuire (Briciu, 2016), piaţa muncii (Domnişoru, 2014;Dragolea, 2008Dragolea, , 2016 sunt ilustrative. Pe de-o parte, inegalităţile sunt determinate de structura economiei, piaţa muncii din România fiind puternic segmentată şi dominată de locuri de muncă cu salarii scăzute. ...
Article
Full-text available
În acest articol analizez situaţia tinerilor vulnerabili din România, cu accent pe tinerii NEET, una dintre categoriile aflate în risc de excluziune socială în spaţiul european. Scopul este de a înţelege situaţia tinerilor care se află în situaţii de vulnerabilitate, împreună cu problemele specifice sistemului de învăţământ, pieţei muncii şi care decurg din (in)eficienţa sistemului de protecţie socială. Prima parte a lucrării are ca scop descrierea inegalităţilor sociale la care sunt expuşi tinerii din România. A doua parte propune analiza descriptivă a profilului tinerilor NEET din România şi din Uniunea Europeană. Realizez analize secundare utilizând date furnizate de Eurostat pentru a contura un profil al tinerilor NEET din România, date pe care le completez cu informaţii calitative obţinute de la tineri NEET şi asistenţi sociali, prezentate într-un raport al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE, 2015). A treia parte se concentrează pe problemele cu care tinerii se confruntă la ieşirea din sistemul de învăţământ, precum şi pe inegalităţile de pe piaţa muncii şi pe aspecte ce ţin de eficienţa transferurilor sociale în România. Ultima parte este dedicată rezentării unor programe de tineret în contextul austerităţii.
Chapter
Access to education, specifically in relation to socio-economic background, is one of the enduring issues in educational research. The theme is particularly salient for the Romanian case from a policy perspective, given the increase in social polarisation specific to the post-communist transition and its effect on access to higher education. Recent reforms in university funding have started to address this issue, with the inclusion of several mechanisms that allocate financial resources according to university efforts towards social equity. The main objective of our research is to provide an overview of the policies concerning the inclusion of students from low socio-economic backgrounds and assess the degree to which progress has been made towards reaching current national targets regarding access to higher education. We argue that although significant improvements have been made at the level of policy initiative, more precise targeting is needed in order to meet labour market demands, given that most current efforts are directed either at fresh high school graduates or at diminishing the dropout rate. These efforts, even if 100% successful, will not prove sufficient given current demographic trends. Therefore, we consider another potential avenue for increasing student numbers, suggesting that an orientation towards non-traditional students (adult students) might be beneficial. With this in mind, in the second half of the paper, we explore the main characteristics and trends concerning Romanian mature students using the results from the EUROSTUDENT VI and EUROSTUDENT VII studies, with the goal of formulating policy proposals that aim to unlock the potential of this demographic.
Article
Full-text available
Italy is one of the most important destination countries for Romanians. At the same time, the Italian care sector relies mainly on migrant labour, most of whom are Romanian women. Historically, Italy is considered one of the landmark countries for the southern or Mediterranean welfare state, characterised by its fragmented labour market, underdeveloped social protection system, informal economy and unpaid care work, usually done by the women in the family. Italy has one of the highest rates in Europe of both the elderly population and life expectancy at birth. In the last 20 years, the care work was gradually redistributed to migrant care workers, most of them women from former socialist countries, who often live in the household where they work. Migration from Eastern Europe, particularly Romania, has been facilitated, on the one hand, by rising unemployment and low-paid job opportunities in migrants' countries of origin in the context of the deindustrialisation of state industry and, on the other, by the Italian elderly public-support system which is based on cash benefits granted to the family which can be redistributed to employ migrant care workers. In this paper we analyse three specific types of care work migration from Romania to Italy and the main challenges which they face, taking into account the specifics of the work and the type of migration chosen. The methodology is qualitative, based on 20 semi-structured online interviews with Ro-manian care workers and two interviews with stakeholders.
Article
Full-text available
In this article, we analyze how social inequalities are manifested in the education system in Romania. The assumption from which we start is that the change of the social structure following the process of transition from a planned state economy to a capitalist market economy has determined phenomena such as poverty and social polarization, as well as the degradation of public health, education or welfare systems. In this context, one of the solutions to exit from poverty and especially to interrupt the cycle of intergenerational reproduction of poverty has been and continues to be the attempt to provide equal opportunities to all students in education and to support them to obtain at least the minimum skills and the minimum level of education required for participation in the labour market, taking into account all the specific vulnerabilities of capitalist economic systems. In the first part of this article, we describe the main changes in the social structure that have taken place in Romania over the last 30 years, with an emphasis on the analysis of employment, poverty and social inequality. In the second part, we describe the changes that have taken place at the level of the education system with an emphasis on attempts to ensure access to education for all students and define the concept of educational inequality. Subsequently, we use secondary data to analyze how social inequalities manifest in the education system, focusing on the problem of school dropout and the acquisition of basic competences. We describe the vulnerabilities of those belonging to the poor social classes to participate in the educational process and to have chances of school success at least similar to those of the privileged classes. We also argue that the education system contributes to the reproduction of social class inequalities, in the context of changing the occupational structure generated by the processes of globalization and the development of platform capitalism. In the last part of the article, we express our skepticism about the role of educational policies in reducing educational inequalities and providing opportunities for school success to pupils from disadvantaged socio-family backgrounds.
Article
Full-text available
Această lucrare utilizează date obţinute din testările internaţionale PISA pentru a analiza factori explicativi pentru performanţa şcolară a elevilor de 15 ani din România. Studiul aduce o contribuţie în dezbaterea din sociologia educaţiei referitoare la rolul resurselor familiale comparativ cu cele şcolare în determinarea rezultatelor educaţionale. Rezultatele analizei de regresie lineară sugerează că cei mai importanţi factori care influenţează rezultatele la testări sunt statusul ocupaţional şi capitalul cultural al părinţilor. Dintre factorii ce ţin de şcoală, calitatea resurselor educaţionale din şcoală, măsurate prin percepţia directorilor cu privire la existenţa unui deficit al materialelor de instrucţie, echipamente de laborator, computere, softuri şi internet, materiale din bibliotecă. Analiza confirmă ipoteza conform căreia rezultatele educaţionale sunt influenţate mai degrabă de factori familiali decât de factori şcolari. Acest lucru este important în contextul încercării reducerii inegalităţilor de acces şi participare la educaţie în România. Până în prezent s-au depus eforturi pentru îmbunătăţirea resurselor şcolare (în special de infrastructură şi capital uman). Articolul sugerează o schimbare de strategie în privinţa distribuţiei resurselor pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie ce ar necesita luarea în considerare a factorilor exteriori şcolilor. Cuvinte-cheie: mediu familial de provenienţă, resurse şcolare, performanţă şcolară, evaluarea PISA, inegalităţi educaţionale.
Article
Full-text available
In the last years, Romania formally tried to overcome the problems related to inequality of opportunity in education. This paper examines the role of home resources and gender in determining academic performance. Based on secondary data drawn from Progress in International Reading Literacy Study we suggest that both gender and home resources have a significant impact on the reading achievement of students. The existing work operationalizes the differences in reading achievement as an indicator for life chances, being proportional with economic success later in life. Our findings contradict ideas about equality of opportunity promoted by the official curriculum regarding the individual merit as the main factor that places students in privileged social positions.
Article
Full-text available
Most studies on academic success have focused on the total years of schooling, test-related performance, awards participation in competitions, and school results. In this paper I analyze the role of differences in the social background of Romanian high school students in their overall academic achievement. In other words, What roles do social and educational factors play in achieving top academic results? The paper engages with existing work that operationalizes differences in academic achievement as an indicator for educational inequalities that often, in Western Europe and US, are proportional with continuation of studies, university prestige, and even economic success in adulthood. Based on secondary data drawn from a nation-wide representative sample of upper secondary school students, collected in November 2009, I analyze (1) the students` perceptions of the relationship between teachers, students and parents, (2) the influence of the parents` educational status on their children, and (3) the way students perceive the education system itself. I consider that academic results are related to the life chances of individuals, and that it is important to identify precisely the factors which affect school performance. Implicitly, this paper has a normative dimension: the participation in higher education of the population is considered crucial in post-industrialized societies for increased international competitivity, but at the same time to increase social justice and upward social mobility.
Article
Over the past decades, educational reform has been one of the centerpieces of transition in Central and Eastern Europe. A huge degree of variability among countries exists, from sudden liberalization to securing the status quo previous to revolutionary political change. Reforms have ranged from institutional to instrumental changes. We argue that policies may lead to undesirable outcomes, when they assume a certain institutional framework. We then describe the evolution of Romania’s educational system, focusing on a case study of an implemented large-scale policy program: the Rural Education Project for Romania. We thus argue that by assuming institutional change such attempts are bound to fail because the existing status quo adapts actions to existing practices, thus leading to unexpected outcomes.
Article
The post-socialist transition in Romania can be understood in terms of a shift from moral communities to networks of influence, on the one hand, and networks of survival on the other. Additionally, central institutions no longer exert authority over the periphery. Local and regional elites have reorganised themselves into multiple networks of influence which act independently of the centre. A significant element in this process was the dismantling of the welfare state. The hypothesis of this article is that some of the ultras’ brigades formed in transitioning Romania constitute specific survival networks of that period. For more than 10 years, these groups, which have consisted of neighbourhood gangs, used football as a pretext for meeting and leisure while at the same time extending kinship networks and economic exchanges. The insights offered describe the clientelist dimension to these networks and how resources are distributed, as well as the interdependencies between the leader and the rest of the members of the group.
Article
This chapter discusses recent empirical work in the sociology of education which emerged from a widespread concern about equality of educational opportunity. Four bodies of empirical work can be linked to this concern: status attainment studies, school effects studies, research on the organization of schools and instruction, and research on school and classroom processes. The chapter discusses how these bodies of research are linked to an interest in social equality and how they have developed beyond that initial concern. While some comparative, cross-national and cross-cultural research exists in these traditions, this review is limited to work conducted in the United States.