ArticlePDF Available

Usmene i pučke povijesne pjesme o Nikoli Zrinskome: naracija o junaštvu kao dio kolektivnog pamćenja // Oral and Popular Historic Songs about Nikola Zrinski: Narration about Heroism as a Part of Collective Memory

Authors:

Abstract

Ban Nikola Zrinski, nazivan u usmenim pjesmama i ban Zrinović ili ban Zrinjanin, česti je lik tradicionalne hrvatske usmene poezije, a prisutan je i u pučkoj povijesnoj pjesmi. U radu se analiziraju stilski postupci i narativni obrasci karakteristični za obradu ovog povijesnog junaka u nekoliko tradicionalnih usmenih pjesmama različitih vrsta i versifikacijskih osobina. Primjeri usmenih pjesama o banu Zrinoviću nastajali su od kraja 16. stoljeća, a zabilježeni su tekstovi spjevani u dvanaestercima, dugom stihu bugaršćice i osmercima namijenjenim izvedbi u novljanskom kolu. U zapisima nastalim od 19. stoljeća najzastupljenije su deseteračke pjesme. Kačićeva deseteračka pučka povijesna pjesma pod naslovom »Pisma od bana Zrinovića i cara Sulemana trećega« detaljno opsuje Sigetsku bitku te povezuje povijesno utemeljene činjenice i stilizacijske postupke karakteristične za deseteračku epsku poeziju. Pjesme u kojima se pojavljuje ovaj tradicionalni junak mogu obrađivati povijesne teme i motive, ali i prizore iz svakodnevnog života tradicijskih zajednica, ljubavnu tematiku pa i obredne situacije. Kreativna mašta pučkih pjevača oblikovala je priče o ovom omiljenom junaku koje slušateljima pomažu da ga upoznaju i u svakodnevnim situacijama o čemu svjedoče brojne zapisane balade, romance i lirske pjesme. Ključne riječi: ban Zrinjanin, usmena poezija, pučka povijesna pjesma, Sigetska bitka, inačice. Ban Nikola Zrinski, also known as ban Zrinović or ban Zrinjanin, is a common character in traditional Croatian oral poetry and popular historical songs. The paper analyses stylistic patterns and narrative forms typical for songs about this hero from different historical periods. Oral songs about this popular hero were recorded and collected from second part of 16th century until early 20th century. Examples of recorded oral songs about Ban Zrinović were metrically composed in different types of traditional verses and from the 19th century, the most common were decasyllabic songs. The popular historical song by Andrija Kačić Miošić entitled »Song about Ban Zrinović and Emperor Suleman III« describes the Siege of Szigetvár and connects historically founded facts and traditional decasyllabic stylisation. Folk singers also sang numerous stories about this beloved hero presenting his everyday life in ballads, romances, and lyrical songs. Key words: Ban Zrinjanin, oral poetry, popular historical song, Siege of Szigetvár, variants.











        

          
        

  
        
       
  
        
            

        
         
     
      






 
    Ilijada Odiseja 



 
              
kulturnih identiteta


 
 
      
          


         
 
  


        

          
              
        
          

       
 

           
Sigetski
boj u hrvatskoj epici
           
         
         
  



         
       


           
 

             


 

       

   
            


 
         
      
         
   
             
          
 


          





             





         

         


              
      


          
        


 






 
   
           Popevka o









 
          
           




          

       







          
rukopisa        
           



Pjesma o SigetuPrekmurske pjesmaricebana



            
            


 
            
              

 

    
  
   

 





   


          
          
        
   
         






        
         
     
      
   
         Razgovor ugodni naroda

          
        



 Postanak i razvoj hrvatskog tradicionalnog a osobito epskog pjesništva
            








Prekmurske pjesmarice I



            
Zrinjski bane i njegov konj
Zrinski bane i djevojka od Dunaja  


 

          
        


    
  Razgovor ugodni       

       


   
           
            
         




Pjesma o SigetuPrekmurske
pjesmarice




        






Prekmurska pjesmarica I
          
          
  
Povijesna tipologija zapisa hrvatskih usmenih tradicija      
             
         



Prekmurska pjesmarica 


 











         

          
              







Pjesma o Sigetu
      
          


          


    




Bugarštice

           
     


      
          
         

 

          




      
       
    Lo Balzino      
 











         

  

            


           
      

          


          



           
Razgovor ugodni naroda slovinskoga 
 

            
          
 

          
         

     

     
        
         



        
        
Razgovor
         

          


          
    
           

         


        
         
    

       


 



           

        Razgovor
ugodni naroda slovinskoga        

           
 

 

        
 

   




     Razgovoru ugodnomu  

    

 
           

 


          
          
         




 
           
        










   
        
         

           

 



















        









          
        Fra
   


    




           
    











 

     

         




















  


     

















 


    
    
           











        
         
  


           
            


 
      













            
          

         
 

    

         




Zrinski bane i djevojka od Dunaja
Zrinjski bane i njegov konj
     
 





















            
     
           


             


          
         
primarnoj usmenosti
    
        
              

 



      

           






           



          
           
      
         

         
      
    chansona de geste


 
      
 Ban Zrinjanin i lijepa Turkinja

          
           



            
    
         



  

  
    
 




        


i narodnoga         






         

        






             







 













 
 
   Istarske narodne pjesme      
     





     

         


 
          

             
 


      
        
  Predgovoru          

   

 
 
       

   









Zrinjanin ban i Begzada djevojka
 

 


  


             
    




   
    
        



     







            
        



 
          
         

Prekmurske pjesmarice I
          


      




 

    

       

     




 
    


 
    
          
          
      

13
            
          








           

          

 
Razgovor
ugodni naroda slovinskoga

Usmene epske pjesme I      
     Narodne još netiskane slavonske
 



 


Kolo


          

Istarske narodne pjesme

          




          
   

ljubavne
pjesme           



         

         
     



    

 Istarske narodne pjesme

     
            

 

Literatura



ljubavne pjesme
         


            

        




Narodna umjetnost

          
   
stihu         

          





narodne pjesmeNarodna umjetnost
   Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici  


novovjekovlja
Usmene epske pjesme I
         


    




         
Slovenski etnograf 


 

    


    Razgovor ugodni naroda slovinskoga  

          
       Zadarska revija 


           Dani
         





          

          
        

          


Nova prisutnost

Sigetski boj u hrvatskoj epici







             





         
  



 




             
 
   




 
           
           
         
           
       






 
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
The study of oral traditions and verbal arts leads into an area of human culture to which anthropologists are increasingly turning their attention. Oral Traditions and the Verbal Arts provides up-to-date guidance on how to approach the study of oral form and their performances, treating both the practicalities of fieldwork and the methods by which oral texts and performances can be observed, collected or analysed. It also relates to those current controversies about the nature of performance and of 'text'. Designed as a practical and systematic introduction to the processes and problems of researching in this area, this is an invaluable guide for students, and lecturers of anthropology and cultural studies and also for general readers who are interested in enjoying oral literature for its own sake.
Article
Der Artikel befasst sich mit Langzeilenliedern, den sog. Bugarštice, die vom Ende des 15. bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts größtenteils in Dalmatien und in der Bucht von Kotor (Boka Kotorska) aufgezeichnet wurden. Die älteste Aufzeichnung einer Bugarštica stammt jedoch von dalmatinischen Einwanderern in Süditalien, während nur einige Beispiele auf dem kroatischen Festland niedergeschrieben, bzw. fragmentarisch zitiert wurden. Im Artikel wird die Geschichte ihrer Aufzeichnung und Veröffentlichung dargestellt, die Namensherkunft erklärt und die Verbindung mit der Mittelmeerdichtung und der südslawischen historischen Thematik besprochen, wobei auch auf den Anteil der schrifltichen Literatur und der Gerüchte über historische Ereignisse, die sich in diesen Liedern widerspiegeln, hingewiesen wird. Der Artikel beschäftigt sich auch mit den mythischen und novellistischen, sowie Balladenmotiven der Bugarštice. Es folgt eine kritische Besprechung der Literatur über Bugarštice sowie der Diskussionen über ihre ethnische Herkunft. Die Art und Weise ihrer Entstehung sowie die Überlieferungswege und, damit verknüpft, auch einige Ähnlichkeiten mit den Inschriften auf Stećci (herzegowinischen und bosnischen mittelalterlichen Grabinschriften werden untersucht. Danach wird der Vers der Bugarštica und die Verbindung zwischen ihrem Vers und Stil erläutert. In der Bugarštica ist nämlich der Balladenstil vorherrschend, obwohl sie die Namen der Helden mit der Heldenepik gemeinsam hat. Abschließend wird im Artikel das Thema und die Art des Vortragens einer im Jahre 1497 von sog. "sklavonischen Einwanderern" in Süditalien aufgezeichnete Bugarštica analysiert. Die Heldennamen in den Bugarötice und in der kroatischen Hochiteratur aus der etwa gleichen Zeit sind manchmal identisch.
Ciklus Marka Kraljevića i odjeci francusko-talijanske viteške književnosti
  • N Banašević
Banašević, N. (1935). Ciklus Marka Kraljevića i odjeci francusko-talijanske viteške književnosti. Skopje.
Povijesna tipologija zapisa hrvatskih usmenih tradicija
  • E Banov-Depope
Banov-Depope, E. (2003). "Povijesna tipologija zapisa hrvatskih usmenih tradicija." U Živko Bjelanović i Šime Pilić (ur.), Zbornik Ivana Mimice: u povodu 70. rođendana (str. 23-35). Split: Visoka učiteljska škola.
Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti
  • E Banov-Depope
Banov-Depope, E. (2005). "Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti." Riječ, časopis za filologiju, 1/11, 123-135.
Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa. Sabrao i na svijet izdao. Knjiga prva s raspravom o "bugaršticama" i s rječnikom (Glasnik Srpskog učenog društva
  • V Bogišić
Bogišić, V. (1878). Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa. Sabrao i na svijet izdao. Knjiga prva s raspravom o "bugaršticama" i s rječnikom (Glasnik Srpskog učenog društva, knj. 10). Biograd: Državna štamparija.
Andrija Kačić Miošić. Zagreb: Školska knjiga
  • S Botica
Botica, S. (2003). Andrija Kačić Miošić. Zagreb: Školska knjiga.
U Josip Bratulić, Vladimir Lončarević, Božidar Petrač (ur
  • J Bratulić
Bratulić, J. (2016). "Sigetska epopeja u hrvatskoj književnosti." U Josip Bratulić, Vladimir Lončarević, Božidar Petrač (ur.), Nikola Šubić Zrinski u hrvatskom stihu: [posvećeno 450. obljetnici Sigetske bitke i junačke pogibije Nikole Šubića Zrinskoga]. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, I-XXV.