BookPDF Available

Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu

Authors:

Abstract

Türkiye’de eğitim sistemini iyileştirmek adına sürekli yeni tedbirler almakta, politikalar uygulamakta ve programlar geliştirmektedir. Ancak, eğitim sisteminde atılan adımların sonuçlarını izleme konusunda ciddi bir eksiklik söz konusudur. Hem doğru politikalar geliştirebilmek hem de alınana kararların doğru sonuçlar verip vermediğini görebilmek için, eğitime ilişkin verilerin sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu rapor, karar alıcılar, eğitimciler, araştırmacılar ve eğitim konusu ile ilgili bireyler için eğitim sistemindeki gelişmeleri ve değişimleri göstermesi açısından önemli veriler sunmaktadır
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
The relationship between school resources and student achievement has been controversial, in large part because it calls into question a variety of traditional policy approaches. This article reviews the available educational production literature, updating previous summaries. The close to 400 studies of student achievement demonstrate that there is not a strong or consistent relationship between student performance and school resources, at least after variations in family inputs are taken into account. These results are also reconciled with meta-analytic approaches and with other investigations on how school resources affect labor market outcomes. Simple resource policies hold little hope for improving student outcomes.
Politika ve uygulama bağlamında Türk eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi
  • Z Çelik
Çelik, Z. (2012). Politika ve uygulama bağlamında Türk eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim
  • Meb
MEB. (2018a). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2017-2018. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2012-2013
  • Meb
MEB. (2012). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2012-2013. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2013-2013
  • Meb
MEB. (2013). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2013-2013. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Ortaöğretimde lise türüne göre öğrenci başına yapılan harcamalarda (TL) yaşanan değişim
  • E Şekil
Şekil E.2.2 Ortaöğretimde lise türüne göre öğrenci başına yapılan harcamalarda (TL) yaşanan değişim (2008-2017)
3.1 MEB bütçesinde cari ve sermaye (yatırım) giderlerinin dağılımında (%) yaşanan değişim
  • E Şekil
Şekil E.3.1 MEB bütçesinde cari ve sermaye (yatırım) giderlerinin dağılımında (%) yaşanan değişim (2009-2018)
2017-2019 dönemini kapsayan orta vadeli program
  • Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı. (2016). 2017-2019 dönemini kapsayan orta vadeli program. http://www. kalkinma. gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/722/Orta%20Vadeli%20Program%20(2017-2019).pdf
İller itibariyle bütçe istatistikleri
  • Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı. (2017). İller itibariyle bütçe istatistikleri. 27 Ekim 2018 tarihinde şu adresten erişildi: https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikdetayi?tabId=1&pageId=2=