ArticlePDF Available

Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України

Authors:
  • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Кiev

Abstract

Для дубових насаджень, які ростуть у Східному Поліссі України, розраховано й проаналізовано індекс площі листкової поверхні (LAI). Наведено таксаційну характеристику тимчасових пробних площ, модельних дерев, методику визначення структурних елементів LAI, результати визначеної маси висічок із листків залежно від їх площі поверхні. Проаналізовано залежність маси висічок у свіжому та абсолютно сухому станах від віку модельних дерев. Розраховано коефіцієнти відношення свіжої та абсолютно сухої маси висічок з листкової поверхні до загальної площі висічок (кг∙(м2)-1) та знайдено його усереднене значення. Визначено площу листкової поверхні дубових насаджень на тимчасових пробних площах. Як експериментальний матеріал використано дослідні дані п’яти тимчасових пробних площ (ТПП) з рубкою 20-ти модельних дерев (МД), які закладені в чистих та мішаних дубових деревостанах поліської зони Чернігівської області. Вони є складовою частиною вивчення первинної продукції деревостанів головних лісотвірних порід Східного Полісся України. Насадження ТПП належать до різних вікових груп, характеризуються високою та середньою продуктивністю, ростуть у свіжих (В2) і вологих (В3) суборах та свіжих (С2) сугрудках. Це низько-, середньо- та високоповнотні дубові насадження. Методика відбору дослідних зразків з листкової фракції для визначення їх маси при встановленій площі поверхні полягала у тому, що з відібраних модельних гілок модельних дерев відділяли листки, з яких за допомогою ручного пробника брали висічки. Методику збору інформації описано детально, наведено формули проміжних розрахунків, структурно показано схему обробки даних. Встановлено, що загальне середнє арифметичне значення індексу площі листкової поверхні (LAI) для дубових насаджень Східного Полісся України становить 4,30. При цьому, для молодих насаджень віком 10 років LAI становить 0,37, віком 28 років – 2,27, віком 32 роки – 4,48, для середньовікових насадженьвіком 69 років – 8,84, а для стиглих насаджень віком 103 роки – 4,21. Розрахунок площі листкової поверхні дубових насаджень показав, що вона залежить від типу лісорослинних умов, продуктивності насаджень, їхнього віку та повноти.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.