BookPDF Available

ШТУЧНІ СОСНОВІ ДЕРЕВОСТАНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ-ПРОГНОЗ РОСТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ

Authors:

Abstract

Оперативне управління лісовою галуззю на засадах сталого розвитку з використанням сучасних інформаційних технологій потребує адекватної системи нормативно-інформаційного забезпечення з оцінки та прогнозу росту деревостанів головних лісо твірних порід України. Домінуючою деревною породою Українського Полісся є сосна звичайна, більшість насаджень якої створені штучно. У представленій роботі розроблено систему моделювання прогнозу росту штучних соснових деревостанів Полісся України, як складової АСУ "Лісовий фонд України", та нормативи для таксації і актуалізації основних таксаційних показників штучних модальних деревостанів. Монографія розрахована на лісовпорядників, фахівців лісового господарства та охорони природи, науковців, аспірантів та студентів лісогосподарських, економічних, екологічних і біологічних факультетів університетів.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Современное направление лесоустройства
 • В В Антанайтис
Антанайтис В.В. Современное направление лесоустройства /
Лесная таксация. [5-е изд
 • Н П Анучин
Анучин Н.П. Лесная таксация. [5-е изд., доп.] / Н.П. Анучин.-М.: Лесн. пром-сть, 1982. -550 с.
Автоматизированная система долгосрочного планирования лесопользования в Финляндии / О.А. Атрощенко // Лесное хозяйство. -1980
 • О А Атрощенко
Атрощенко О.А. Автоматизированная система долгосрочного планирования лесопользования в Финляндии / О.А. Атрощенко // Лесное хозяйство. -1980. -№ 12. -С. 68-71.
Моделирование роста леса и лесохозяйственных процессов / О.А. Атрощенко. -Минск : БГТУ
 • О А Атрощенко
Атрощенко О.А. Моделирование роста леса и лесохозяйственных процессов / О.А. Атрощенко. -Минск : БГТУ, 2004. -249 с.
Аналіз результатів моделювання прогнозу росту мішаних модальних деревостанів дуба звичайного
 • О П Бала
Бала О.П. Аналіз результатів моделювання прогнозу росту мішаних модальних деревостанів дуба звичайного / О.П. Бала, А.Ю. Терентьєв // Науковий вісник НАУ -2008. -Вип. 122. -С. 131-137.
Моделювання динаміки таксаційних показників штучних модальних дубових деревостанів лісостепу
 • О П Бала
Бала О.П. Моделювання динаміки таксаційних показників штучних модальних дубових деревостанів лісостепу України / О.П. Бала, П.І. Лакида // Науковий вісник НАУ -2004. -Вип. 71.-С. 158-165.
История и статус общей теории систем
 • Л Берталанфи
Берталанфи Л. История и статус общей теории систем /
Системные исследования и общая теория систем
 • И В Блауберг
Блауберг И.В. Системные исследования и общая теория систем /
Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионаллов [2-е изд
 • В Боровиков
 • Statistica
Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионаллов [2-е изд.].
Климат Украины в прошлом
 • И Е Бучинский
Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / Бучинский И.Е. -К. : Сельхоз. лит. УССР, 1963. -309 с.