Book

Theorie en praktijk van arbeid

Authors:

Abstract

Onder de redactie van Fabian Dekker behandelt dit boek in acht hoofdstukken de belangrijkste onderwerpen rondom arbeid. Thema's als arbeidsmarktontwikkeling, tijdsdruk, globalisering, technologie, HRM en arbeidsrecht komen aan de orde. Hierbij worden belangrijke actuele onderwerpen besproken zoals clustereconomie, de verdergaande digitalisering en de gevolgen daarvan voor banen. Theorie en praktijk van arbeid sluit af met een blik op de toekomst; hoe zal het werk er in de nabije toekomst uit zien? https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-8389_Theorie-en-praktijk-van-arbeid
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.