PresentationPDF Available

Potenciál interkulturního studia vizuálního materiálu: příklad z Papuy-Nové Guineje

Authors:
  • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Abstract

Během přednášky byly představeny možnosti uplatnění analýzy vizuálií (především obrázků a map) v rámci oborů kulturní antropologie a kulturní geografie s přesahem do dalších sociálních věd. Jako klíčové spatřujeme efektivní propojení metod vizuální antropologie, sociologie a analýzy kartografických děl, čímž je dosaženo smíšeného designu výzkumu. Cílem takové analýzy však není hodnocení, nýbrž identifikace kulturních stylů a obsahů ve vizuáliích od účastníků výzkumu. Představené ukázky pocházejí především z kulturní skupiny Nungon (provincie Morobe, stát Papua-Nová Guinea) a naznačují potenciál interkulturního studia vizuálního materiálu.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.