ChapterPDF Available

PANDUAN MENGERJAKAN UMRAH

Authors:

Abstract

PANDUAN RINGKAS DAN PRAKTIKAL UNTUK MENGERJAKAN UMRAH BERDASARKAN MAZHAB SHAFIE DAN KEPUTUSAN MUZAKARAH HAJI PERINGKAT KEBANGSAAN
133
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
133 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
PANDUAN MENGERJAKAN
UMRAH
Disusun oleh : Ust Jamaluddin bin Hashim
Pensyarah Fakulti Pengajian
Kontemporari Islam,
( )
134
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
PENGERTIAN UMRAH
Menurut bahasa : ziarah atau berkunjung. Menurut istilah syarak : mengunjungi baitullah (Kaabah) untuk
mengerjakan ibadah umrah dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu.
HUKUM MENGERJAKAN UMRAH
Umrah adalah wajib dilakukan sekali sahaja seumur hidup ke atas setiap orang yang mampu. Ini berdasarkan kepada
dalil-dalil berikut :
1- Firman Allah swt:
Maksudnya : Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah.
2- Hadith Aisyah r.a :
Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W: “Adakah diwajibkan jihad ke atas wanita?” Jawab Baginda S.A.W:
Ya (diwajibkan jihad ke atas wanita, akan tetapi) jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya iaitu haji
dan umrah”.

muslim. Seseorang itu tidak dikira berdosa jika menangguhkan kewajipan umrah ini apabila sudah cukup syarat
kemampuan selama mana dia dapat melakukannya sebelum dia meninggal dunia. Namun begitu, adalah afdal
menyegerakan kewajipan umrah ini untuk melepaskan tanggungan kewajipan ini atas diri seseorang muslim.
KELEBIHAN MENGERJAKAN UMRAH
Umrah adalah sunat dilakukan berulang kali terutama sekali pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan kepada hadith-
hadith berikut :
Maksudnya : Daripada satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa antara keduanya
135
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
135 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
Maksudnya : (Melakukan) satu umrah di bulan Ramadhan adalah menyamai (pahala) melakukan sekali haji
WAKTU MELAKUKAN UMRAH
Umrah boleh dilakukan sepanjang tahun selain daripada masa seseorang itu berada dalam ihram haji sehingga dia
selesai melakukan kerja-kerja haji tersebut
RUKUN-RUKUN UMRAH1 :
1. Berniat ihram 2. Tawaf 3. Saie 4. Bergunting atau bercukur 5. Tertib
WAJIB-WAJIB UMRAH2 :
1. Berniat ihram di miqat3 2. Meninggalkan pantang-larang ihram.
PERSIAPAN UNTUK MELAKUKAN UMRAH
1. Jemaah umrah dari Malaysia masuk ke Tanah Haram Mekah melalui dua jalan :
i. Malaysia ke Madinah ke Mekah ii. Malaysia ke Mekah
1Dalam Bab Haji dan Umrah istilah rukun bermaksud perkara-perkara yang mesti dilakukan. Jika tidak dilakukan, umrah menjadi tidak sah.
2Dalam Bab Haji dan Umrah istilah wajib bermaksud perkara-perkara yang mesti dilakukan. Jika tidak dilakukan, umrah tetap sah, akan tetapi
wajib ke atas orang yang meninggalkan perkara-perkara tersebut menyempurnakan dam.
3Miqat bermaksud ketentuan tempat (miqat makani) atau masa (miqat zamani) untuk berniat ihram umrah. Miqat zamani umrah iaitu masa
untuk melakukan umrah telah dijelaskan di bawah tajuk : “Waktu Melakukan Umrah”, manakala tentang miqat makani umrah, akan dijelaskan
selepas ini.
136
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
2. Sebelum memakai pakaian ihram, jemaah hendaklah bersiap-siap melakukan perkara-perkara sunat4
berikut :
i. Memotong kuku; ii. Menanggalkan bulu ketiak, ari-ari.
iii. Mengandam misai,
janggut dan rambut.
iv. Mandi sunat ihram. lafaz niat:
Maksudnya : Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala
v. Memakai minyak rambut vi. Memakai bau-bauan di tubuh sahaja tidak pada pakaian ihram.
Bagi wanita guna bauan yang kurang kuat baunya atau sekurang-
kurangnya memakai penghilang bau ketiak.
PERHATIAN :
i. Perkara-perkara ini juga sunat dilakukan oleh wanita yang berada dalam keadaan haid.
ii. Perkara-perkara ini sunat dilakukan di miqat5. Bagi jemaah umrah yang masuk ke Mekah melalui Madinah,
sunat melakukan perkara-perkara ini di Miqat Bir Ali6. Bagi jemaah yang masuk ke Mekah melalui Malaysia,
perkara-perkara sunat ini dilakukan di mana-mana tempat sebelum menaiki pesawat.
3. Selepas melakukan perkara-perkara sunat tersebut, jemaah wajib memakai pakaian ihram. Pakaian ihram
sunat berwarna putih.
i. Bagi lelaki ialah dua helai kain lepas : sehelai dipakai untuk menutup auratnya antara pusat dan lutut dan
sehelai lagi dibuat selendang untuk menutup bahagian atas badan.
ii. Bagi wanita ialah pakaian yang menutup seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. pastikan
jemaah wanita memakai sarung lengan, stokin yang tebal dan kain tudung yang mempunyai alas dagu
4Istilah sunat bermaksud adab-adab yang amat digalakkan untuk dilakukan bagi melengkapi kerja-kerja umrah.
5 Maksud miqat di sini ialah tempat yang telah ditentukan syarak untuk berniat ihram. Miqat-miqat tersebut ialah seperti
berikut:
1. Zul Hulayfah / Bir Ali (450KM ke Mekah): Bagi jemaah yang datang dari arah Madinah.
2. Juhfah (187KM ke Mekah): Bagi jemaah yang datang dari Mesir, Maghribi dan Syam.
3. Yalamlam (89KM ke Mekah): Bagi jemaah yang datang dari Yaman.
4. Qarn Manazil (94KM ke Mekah): Bagi jemaah yang datang dari arah Najd seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain.
5. Zat Irq (94KM ke Mekah): Bagi jemaah yang datang dari arah Iraq, Iran dan lain-lain.
6 Jarak antara Kota Suci Madinah dan Bir Ali adalah lebih kurang sepuluh (10) km.
137
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
137 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
PERHATIAN :Bagi jemaah lelaki, sepatu yang dibenarkan semasa dalam ihram ialah yang menampakkan tumit dan
hujung jari-jari kaki.
iii. Selepas selesai memakai pakaian ihram dengan sempurna, jemaah disunatkan melakukan solat sunat
ihram. Lafaz niatnya:
Maksudnya : Sahaja aku solat sunat ihram dua rakaat kerana Allah Taala
!"#
* Pada rakaat kedua: selepas al-Fatihah baca surah al-Ikhlas
PERHATIAN :
i. Solat sunat ihram ini tidak boleh dilakukan pada lima (5) waktu tahrim.7
ii. Wanita dalam haid tidak boleh menunaikan solat sunat ihram ini.
4. Setelah selesai melakukan solat sunat ihram, jemaah menaiki kenderaan dalam keadaan sudah lengkap
memakai pakaian ihram dan sunat dalam keadaan berwuduk.
RUKUN 1 : BERNIAT IHRAM DI MIQAT
5. Apabila bas mahu mula bergerak daripada Bir Ali, maka jemaah hendaklah berlafaz niat umrah dalam
keadaan mengadap kiblat jika keadaan mengizinkan. Lafaz niat umrah :
Maksudnya : “Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya8 kerana Allah Taala”
7 Waktu tahrim tersebut adalah seperti berikut :
1. Selepas sembahyang Subuh hingga terbit matahari.
2. Semasa naik matahari hingga kadar ramh, iaitu lebih kurang satu pertiga jam selepas naiknya matahari.
3. Waktu matahari tegak (rembang) sehingga matahari tergelincir (masuk waktu Zuhur).
4. Selepas sembahyang Asar hingga terbenam matahari.
5. Waktu matahari kekuningan sehingga terbenam.
8 Maksud «berihram dengannya» ialah mengharamkan dirinya melakukan pantang larang semasa dalam ihram.
138
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
Bagi jemaah yang masuk ke Mekah melalui Malaysia, wajib berniat ihram sebelum pesawat melepasi
miqat Qarn Manazil9.
PERHATIAN :
i. Wanita dalam keadaan haid tidak dihalang daripada berniat umrah.
ii. Bagi wanita yang sedang suci dan menjangkakan haidnya akan tiba selepas berniat ihram digalakkan berniat
secara bersyarat untuk mengelakkan timbulnya masalah terutamanya jika tidak dapat menyempurnakan kerja-
kerja umrah sedangkan waktu untuk pulang ke tanah air sudah hampir dan haidnya masih belum kering. Lafaz
niat umrah secara bersyarat seperti berikut:
Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala, sekiranya aku didatangi haid maka
aku menjadi halal.
Apabila datangnya haid, maka ia secara automatik terlepaslah dirinya daripada pantang-larang ihram dan dia
juga tidak terikat dengan kerja-kerja umrah lagi.
iii. Wanita yang sedang suci dan khuatir kedatangan haid yang akan menyebabkan berlaku gangguan dalam
perjalanan kerja-kerja umrahnya, dibolehkan memakan pil penahan haid, tetapi setelah mendapat nasihat
daripada doktor wanita yang dipercayai.
6. Selepas berniat ihram jemaah disunatkan banyak bertalbiyyah. Lafaz talbiyyah adalah seperti berikut :
Maksudnya : HambaMu datang menyahut panggilanMu, Ya Allah, HambaMu datang menyahut
panggilanMu. HambaMu datang menyahut panggilanMu, Tidak ada sekutu bagiMu, HambaMu datang
menyahut panggilanMu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan adalah kepunyaanMu.
Tidak ada sekutu bagiMu.”
Perhatian : Talbiyyah bagi umrah sunat dilafazkan bermula selepas berniat dan tamat apabila jemaah mahu mula
melakukan tawaf.
7. Para jemaah juga diwajibkan tidak melakukan pantang larang berikut bermula daripada berniat sehinggalah
dia selesai melakukan kerja-kerja umrah ini.
9 Berniat di miqat adalah paling afdal. Namun, jemaah diharuskan berniat sebelum melepasi miqat.
139
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
139 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
MENINGGALKAN PANTANG LARANG UMRAH (WAJIB UMRAH)
Secara umumnya pantang-larang dalam ihram umrah10 boleh dibahagikan kepada tiga (3) kategori:
1. larangan yang dikhususkan bagi lelaki sahaja;
2. larangan yang dikhususkan bagi wanita sahaja;
3. larangan umum (lelaki dan wanita).
LARANGAN YANG DIKHUSUSKAN BAGI LELAKI SAHAJA
1. Memakai pakaian bersarung / berjahit / bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang
menutup jari-jari kaki dan tumit, kain pelikat dan sebagainya.
i. Seorang lelaki semasa dalam ihram haji atau umrah diharuskan melakukan perkara-perkara berikut
tanpa wajib menyempurnakan dam:
a. memakai kain pelikat dengan cara tidak disarungkan walaupun kain pelikat tersebut bercantum
antara dua penjurunya;
b. memakai kain tuala;
c. memakai kain pelikat lepas yang tidak bercantum antara dua penjurunya walaupun ada corak,
berwarna-warni dan berbunga-bunga;
d. memakai tali pinggang, cincin dan kaca mata;
e. memakai sepatu yang menampakkan jari-jari kaki dan mempunyai tali pengikat di atas tulang
keting yang menampakkan tumit;
f. menutup kaki dengan kain ihram;
g. menyemat pin antara dua hujung penjuru kain ihram sebelah bawah, tetapi tidak dibenarkan bagi
kain ihram di sebelah atas;
h. bercawat dengan kain ihram yang tidak bersambung dan berjahit;
i. memakai lampin pakai buang bagi yang berpenyakit kencing tidak lawas;
10 Pantang larang dalam ihram umrah adalah sama dengan pantang larang dalam ihram haji.
140
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
ii. Jika sekiranya seorang lelaki yang berada dalam ihram umrah memakai pakaian yang dilarang dalam
kategori ini secara terlupa atau tidak sengaja hendaklah dia menanggalkan pakaian tersebut dengan
segera apabila dia ingat atau diberi ingat.
*Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam tetapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia
mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam (takhyir dan taqdir)11.
iii. Seorang lelaki yang berada dalam ihram haji atau umrah boleh memakai pakaian yang dilarang
dalam kategori ini jika ada keperluan. dia tidak berdosa akan tetapi diwajibkan ke atasnya membayar
dam (takhyir dan taqdir). Contohnya :
a. Memakai sarung lutut (kneeguard) yang dipakai secara bersarung untuk melegakan sakit lutut.
Jika dipakai “bandage” secara dililit, kemudiannya disemat dgn pin atau di “zap on” , tidak
mengapa dan tidak dikenakan dam.
b. Memakai kasut pada kaki yang sihat untuk mengimbangi kasut yang dipakai pada kaki palsu.
2. Menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti songkok, kopiah, serban, kain ihram dan
sebagainya
i. Seorang lelaki semasa dalam ihram haji atau umrah diharuskan melakukan perkara-perkara berikut
tanpa wajib menyempurnakan dam:
a. Menggunakan payung b. Berteduh di bawah pokok c. Berteduh di bawah khemah
ii. Jika sekiranya seorang lelaki yang berada dalam ihram umrah, memakai pakaian yang dilarang dalam
kategori ini secara terlupa atau tidak sengaja hendaklah dia menanggalkan pakaian tersebut dengan
segera apabila dia ingat atau diberi ingat.
*Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam tetapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia
mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam (takhyir & taqdir).
11 Dam takhyir dan taqdir boleh dipilih antara 3 perkara berikut :
1. menyembelih seekor kambing di Tanah Haram Mekah yang sah dibuat korban, atau
2. bersedekah kepada enam (6) orang fakir miskin di Tanah Haram Mekah. Setiap seorang dua (2) cupak makanan asasi Mekah, atau
3. berpuasa tiga (3) hari.
141
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
141 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
LARANGAN YANG DIKHUSUSKAN BAGI WANITA SAHAJA
1. Menutup muka
i. Jika sekiranya seorang wanita yang berada dalam ihram haji atau umrah menutup mukanya dengan
kain tudung secara terlupa atau tidak sengaja hendaklah dia menanggalkan pakaian tersebut daripada
mukanya dengan segera apabila dia ingat atau diberi ingat.
*Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam tetapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia
mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam (takhyir & taqdir).
ii. Seorang wanita yang berada dalam ihram haji atau umrah dibenarkan memakai penutup hidung dan
mulut (mask) kerana sesuatu keperluan.
*Akan tetapi dia diwajibkan menyempurnakan dam (takhyir dan taqdir) dan dia tidak berdosa.
iii. Seorang wanita yang berada dalam ihram umrah boleh menutup muka dan hidungnya dengan
tangan untuk mengelakkan habuk daripada masuk ke dalam hidung dan mulutnya itu tanpa wajib
menyempurnakan dam.
iv. Orang lelaki dibolehkan menutup mukanya semasa dalam ihram umrah kerana larangan ini hanya
dikhususkan bagi wanita sahaja.
LARANGAN UMUM (LELAKI & WANITA)
1. Memakai sarung tangan
Boleh melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram.
2. Memakai bau-bauan sama ada di badan, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung
i. Seseorang yang berada dalam ihram umrah boleh mengunakan:
a. Ubat gigi, sabun mandi, shampoo
b. Minyak angin
*Walaupun bahan-bahan ini berbau wangi. Ini kerana penggunaannya adalah atas niat kebersihan
bukannya untuk berwangi-wangian.
142
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
ii. Begitu juga dia boleh makan kek yang berperisa vanilla dan minum air kotak teh wangi kerana bahan
pewangi yang digunakan itu adalah untuk menyedapkan makanan atau minuman tersebut sahaja
bukannya untuk berwangi-wangian.
iii. Jika sekiranya seseorang yang berada dalam ihram umrah memakai atau menghidu bau-bauan wangi
secara terlupa atau tidak sengaja hendaklah dia menghilangkan kesan bau-bauan tersebut dengan
segera apabila dia ingat atau diberi ingat.
*Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam tetapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia
mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam (takhyir & taqdir).
iv. Jika seseorang yang sedang berada dalam ihram haji atau umrah dicalit atau disembur dengan minyak
wangi pada badan atau pakaiannya tanpa kerelaanya, hendaklah dia menghilangkan kesan bau-bauan
tersebut dengan segera.
*Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam tetapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia
mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam (takhyir & taqdir).
v. Seseorang yang berada dalam ihram umrah hendaklah berhati-hati ketika mahu mengucup Hajarul
Aswad.
*Ini kerana ditakuti Hajarul Aswad dilumur dengan minyak wangi. Jika diketahui ianya dilumur dengan
minyak wangi, haram ke atasnya mengucup Hajarul Aswad itu. Jika dia mengucup Hajarul Aswad
dalam keadaan tidak mengetahui ia dilumur dengan minyak wangi, hendaklah dia menghilangkan
kesan bau wangi tersebut dengan segera. Dia tidak berdosa dan tidak wajib menyempurnakan dam.
*Jika dia tidak menghilangkan kesan bau wangi tersebut dengan segera, dia dikira berdosa dan
dikenakan dam (takhyir dan taqdir).
vi. Memakai semula kain ihram yang disapu dengan minyak wangi setelah ia ditanggalkan daripada
badan adalah haram dan dikenakan dam (takhyir dan taqdir).
*Jika minyak wangi yang dilumur pada badan berpindah kepada kain ihram melalui peluh, tidak
mengapa ia ditanggalkan dan dipakai semula tanpa dikenakan dam
vii. Kelambu Kaabah juga dilumur dengan minyak wangi.
143
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
143 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
*Jemaah yang berada dalam ihram haji atau umrah hendaklah berhati-hati ketika merapatkan tubuh
ke dinding Kaabah supaya tidak terlibat menikmati bau wangi tersebut.
*Dia hendaklah bersegera menjauhkan diri jika menghidu bau wangi. Dia tidak berdosa dan tidak
dikenakan dam. Jika dia tidak bersegera menjauhkan dirinya daripada kelambu Kaabah yang
wangi itu dengan segera, dia dikira berdosa dan wajib menyempurnakan dam (takhyir dan taqdir).
viii. Wanita yang memakai tuala wangian (herba sahaja) adalah tidak berdosa dan tidak dikenakan dam
kerana tujuan pemakaiannya adalah untuk kesihatan bukannya untuk berwangi-wangi.
3. Memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi
dan dahi
i. Jika sekiranya seseorang yang berada dalam ihram umrah memakai minyak pada bahagian tubuh
yang tidak dibenarkan secara terlupa atau tidak sengaja hendaklah dia menghilangkan kesan minyak
tersebut dengan segera apabila dia ingat atau sedar atau diberi ingat.
*Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia
mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam (takhyir dan taqdir).
ii. Memakai losyen pelindung sinaran atau sinaran ultra ungu dibolehkan dengan syarat losyen tersebut
tiada wangian.
*Walaupun begitu, jemaah dinasihatkan berhati-hati supaya tidak menggunakan losyen tersebut untuk
kecantikan. Niatkan untuk kesihatan.
4. Menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan
i. Jika sekiranya seorang yang berada dalam ihram umrah menanggalkan rambut atau bulu secara
sengaja, tidak sengaja atau terlupa, dia tetap dikenakan dam (takyir dan taqdir).
*Tidak berdosa jika perkara ini berlaku secara tidak sengaja atau terlupa, tetapi berdosa jika dengan
sengaja.
144
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
ii. Jika seseorang yang berada dalam ihram umrah mengugurkan rambutnya dengan cara mengosok-
gosokkan rambutnya ketika mandi atau mengambil air wuduk (walaupun rambutnya jenis mudah
gugur), dia tetap wajib menyempurnakan dam tetapi tidak berdosa.
*Jika rambut tersebut gugur dengan sendiri, maka tidak dikenakan dam.
iii. Tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram umrah yang mendapati rambut atau
bulu yang gugur atas tilam atau bantal ketika bangun daripada tidur.
*Begitu juga keadaannya bagi wanita yang yang mendapati rambut-rambut yang tertinggal dalam
serkup tudung kepalanya ketika dia menanggalkan serkup kepala tersebut.
5. Mengerat atau memotong kuku
i. Jika sekiranya seorang yang berada dalam ihram umrah mengerat atau memotong kuku secara sengaja,
tidak sengaja atau terlupa dia tetap dikenakan dam (takyir dan taqdir).
*Tidak berdosa jika perkara ini berlaku secara tidak sengaja atau terlupa. Tetapi berdosa jika dengan
sengaja.
ii. Jika kuku tertanggal sendiri, maka tidak dikenakan dam.
*Boleh mencabut kuku yang mengganggu keadaan jika sekiranya ia tidak dicabut tanpa dikenakan
dam. Contohnya, kuku yang pecah akibat jari terkepit dengan sesuatu.
iii. Harus mencabut kulit bibir, kaki dan tangan yang mengelupas tanpa dikenakan dam.
6. Memotong/menebang/mengerat/mencabut pokok-pokok di Tanah Haram Mekah
*Pengharaman memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di Tanah Haram adalah
berkait dengan pantang-larang yang tidak boleh dilakukan dalam Tanah Haram itu sendiri bukannya
berkait dengan keadaan seseorang itu berada dalam ihram haji atau umrah.
7. Memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di Tanah Halal atau
Haram
i. Menangkap ikan yang hidup sama ada dalam kolam, sungai atau laut tidak termasuk dalam larangan
ini.
145
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
145 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
ii. Jika seseorang memijak seekor belalang hingga mati walaupun secara tidak sengaja, dia tetap wajib
menyempurnakan dam menurut nilai belalang tersebut.
iii. Seseorang itu diharuskan membunuh nyamuk, lalat dan labah-labah jika serangga-serangga tersebut
menganggunya tanpa dikenakan dam.
iv. Binatang buruan yang dimiliki di Tanah Halal seperti burung terkukur, burung merpati, kijang, rusa,

*Tetapi pendapat kebanyakan ahli feqah, tidak wajib dilepaskan sekiranya binatang-binatang itu tidak
ada bersamanya sewaktu berihram.
8. Melakukan pendahuluan persetubuhan
i. Tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram haji atau umrah yang keluar air maninya
akibat melihat wanita atau menyentuhnya atau dilamun khayal.
ii. Suami isteri yang berada dalam ihram haji atau umrah boleh berpimpinan tangan ketika melintas jalan.
iii.Tidak salah seorang suami atau isteri memeluk pasangannya yang sakit jika pelukan itu adalah pelukan
kasih sayang bukannya pelukan bersyahwat.
9. Bersetubuh
10. Berkahwin atau mengahwinkan atau menerima wakil kahwin
8. Sepanjang perjalanan menuju ke Mekah, jemaah disunatkan memperbanyakkan talbiyah
9. Sunat membaca doa yang dikhususkan apabila melihat kota Mekah.
RUKUN 2 : TAWAF UMRAH
10. Amalan umrah yang pertama dilakukan oleh jemaah setibanya di Kota Suci Mekah ialah tawaf. Maksud
tawaf ialah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya.
11. Apabila jemaah melihat Kaabah, maka sunat membaca doanya.
Dengan Ini Selesailah Perihal Pantang Larang Dalam Umrah
146
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
Lafaz niat tawaf umrah sebelum memulakan tawaf umrah :
Sahaja aku tawaf Baitullah tujuh keliling tawaf umrah kerana Allah Taala“
1
1. HAJAR ASWAD
2. PINTU KAABAH
3. PANCURAN
EMAS
4. SYAZAR AWAN
5. HIJIR ISMAIL
6. MULTAZAM
7. MAQAM
IBRAHIM
8. RUKUN HAJAR
ASWAD
9. RUKUN
YAMANI
10. RUKUN SYAMI
11. RUKUN IRAQI
12. KELAMBU
KAABAH
13. GARISAN
PERMULAAN
TAWAF
(BERWARNA
COKELAT)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
X
147
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
147 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
SYARAT-SYARAT TAWAF
1. Suci daripada hadas besar dan kecil
i. Jemaah disyaratkan mengambil wuduk sebelum melakukan tawaf.
ii. Jika berlaku sentuhan kulit ketika tawaf dengan lelaki/wanita ajnabi (asing), jemaah boleh berpegang

kulit dengan lelaki/wanita ajnabi melainkan jika sengaja dan timbulnya syahwat.12
iii. Bagi wanita dalam haid, dia kena tunggu sampai haidnya kering. Seterusnya mandi wajib, ambil
wuduk, kemudianya barulah dia boleh melakukan tawaf.13
2. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat tawaf.
3. Menutup aurat sebagaimana di dalam solat.
4. Tawaf hendaklah dimulakan pada sudut Hajarul Aswad.
5. Sewaktu berjalan melakukan tawaf, Baitullah hendaklah sentiasa berada di sebelah kiri bahu.
i. Jika jemaah ditolak akibat kesesakan ketika tawaf sehingga bahunya lari sedikit daripada bangunan
Kaabah, maka hendaklah segera membetulkan bahunya itu menghala ke arah bangunan kaabah.
6. Berjalan itu dengan tujuan tawaf.
i. Jika terdapat jemaah yang berpisah daripada kumpulannya atau pasangannya, lalu dia berjalan selepas
itu bertujuan semata-mata untuk mencari kumpulannya atau pasangannya, maka batal pusingan itu
sahaja bukannya semua pusingan.
7. Cukup tujuh keliling dengan yakin.
i. Jikalau was-was ketika tawaf pada bilangan pusingan tawaf, maka hendaklah mengambil jumlah
yang terkecil. Contohnya, jika jemaah was-was antara enam (6) pusingan atau tujuh (7) pusingan,
maka dikira masih enam (6) pusingan, maka jemaah hendaklah mencukupkan satu lagi pusingan.
12 Pendapat ini digunapakai bagi mengurangkan kesulitan jemaah mengambil wuduk berulang kali setiap kali bersentuhan dengan lelaki/wanita
ajnabi.
13 Wanita dalam keadaan haid tidak boleh melakukan saie sebelum tawaf atas alasan saie tidak disyaratkan suci daripada hadas besar dan kecil.
Jika dia berbuat demikian, saie tersebut tidak sah kerana salah satu daripada rukun umrah adalah tertib.
148
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
ii. Jikalau tawaf secara berkumpulan, jemaah hendaklah memakai keyakinan sendiri dalam menentukan
pusingan tawaf, walaupun bercanggah dengan rakan sekumpulan.
8. Tawaf itu hendaklah dilakukan di dalam masjid dan di luar dari bahagian Kaabah seperti Hijir
Ismail dan Syazarawan.
i. Semasa tawaf tidak boleh menyentuh bangunan Kaabah, kelambunya, Hijir Ismail dan Syazarawan.
SUNAT-SUNAT TAWAF
1. Tawaf dengan berjalan kaki.
2. Berittiba’ (Memakai pakaian ihram dalam keadaan membuka bahu sebelah kanan) bagi lelaki
sepanjang tawaf.
3. Berlari-lari anak bagi lelaki pada pusingan pertama (1), kedua (2) dan ketiga (3). Pada pusingan
keempat (4) hingga ketujuh (7), jemaah lelaki berjalan seperti biasa.
4. Melakukan istilam (Sentuh) Hajarul Aswad kemudian mengucupnya. Jika tidak mampu,
disunatkan isyarat dengan tangan dari jauh sambil menyebut ( ) kemudian kucup
tapak tangan tanpa membunyikan suara kucupan tersebut.
Begitu juga sunat istilam (sentuh) rukun yamani tetapi tidak sunat mengucupnya. Jika tak mampu,
disunatkan isyarat dengan tangan dari jauh sambil menyebut ( ) tanpa kucup tapak tangan
tersebut.
*Jemaah hanya dinasihatkan melakukan isyarat sahaja pada dua (2) tempat ini. Jika mahu mengucup
hajarul aswad, pastikan ia dilakukan di luar masa tawaf.
5. Membaca doa dan wirid.
6. Berturut-turut tujuh pusingan tawaf tersebut.
Kalau penat boleh berhenti dan sambung semula pada tempat yang berhenti tadi. Yang afdalnya sambung
pada penjuru Hajarul Aswad
7. Tawaf dengan tawaduk dan khusyuk.
149
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
149 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
KAABAH
Syazarawan
Syazarawan
RUKUN
YAMANI
RUKUN
HAJAR
ASWAD
LAMPU HIJAU SEBAGAI TANDA LAIN BAGI TEMPAT PERMULAAN TAWAF
CUKUP SATU PUSINGAN!
KAWASAN
YANG
DIHARUSKAN
MEMULAKAN
TAWAF
MAQAM
IBRAHIM
Syazarawan
Syazarawan
RUKUN
SYAMI
RUKUN
IRAQI
TIDAK BOLEH
MASUK KE
DALAM HIJIR
ISMAIL
KETIKA
TAWAF
U
HIJIR ISMAIL
8. Melakukan solat sunat dua (2) rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim14.
Lafaz Niat:
Maksudnya : Sahaja aku solat sunat tawaf dua rakaat kerana Allah Taala
*Pada rakaat pertama!"#
*Pada rakaat kedua : selepas al-Fatihah, baca surah al-Ikhlas
*Makruh ittiba’ ketika menunaikan solat sunat tawaf
*Selepas menunaikan solat sunat ihram, sunat berdoa di belakang Maqam Ibrahim dan juga di Multazam
(satu kawasan antara Hajarul Aswad dan Pintu Kaabah). Seterusnya sunat minum air zamzam sepuas-
puasnya. Kemudian sunat keluar daripada kawasan tawaf melalui Bab al-Safa (Pintu Safa) untuk
melakukan saie pula
14 Boleh solat bila-bila masa di Tanah Haram Mekah tanpa terikat dengan lima (5) waktu tahrim.
Dengan Ini Selesailah Perihal Kerja-Kerja Tawaf
150
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
RUKUN 3 : SAIE UMRAH
12. Pengertian Saie : Berjalan ulang alik di antara Bukit Safa dengan Marwah.
Lafaz niat saie umrah sebelum memulakan saie ketika berada di atas Bukit Safa :
Maksudnya : “Sahaja aku saie umrah tujuh keliling kerana Allah Taala
SYARAT-SYARAT SAIE
1. Hendaklah dilakukan selepas melakukan Tawaf
2. Mulai daripada Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah
3. Cukup tujuh kali dengan yakin, iaitu dikira dari Safa ke Marwah sekali dan dari Marwah ke Safa
sekali
4. Hendaklah saie sehingga sampai ke penghujung tempat saie di Bukit Safa dan Bukit Marwah
pada tiap-tiap kali.
5. Hendaklah saie di tempat yang ditentukan sekarang.
6. Mengekalkan niat untuk bersaie sepanjang masa melakukan saie itu.
SUNAT-SUNAT SAIE
1. Keluar ke tempat saie melalui Pintu Safa.
2. Menaiki Bukit Safa dan Marwah hingga sampai ke batu-batu bukit.
3. Mengadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua belah tangan sambil mengucapkan:
( ) setiap kali berada di atas Bukit Safa dan Marwah
151
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
151 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
4. Berlari-lari anak bagi lelaki (tidak bagi wanita) apabila sampai di suatu tempat yang bertanda
lampu hijau.
5. Berturut-berturut (muwalat) antara pusingan saie.
6. Suci daripada hadas besar dan kecil serta menutup aurat.
7. Berjalan kecuali uzur. Maka boleh menggunakan kenderaan seperti kerusi roda.
8. Berdoa
9. Berittiba‘
Dengan Ini Selesailah Kerja-Kerja Saie
SA I E B E RM U L A
DARIPADA
SA FA DAN
BERAKHI R DI
MARWAH
SEB A N Y A K 7
KALI SAI E
MAQAM
IBRAHIM
KAABAH
BAB AL-SAFA
CUKUP DUA
KALI SAIE
!
JARAK ANTARA
DUA GARISAN
BERTITIK INI
ADALAH
KAWASAN YANG
DISUNATKAN
BERLARI-LARI
ANAK BAGI
LELAKI
LALUAN
KERETA
SORONG
CUKUP SATU
KALI SAIE
!
JARAK
ANTARA S AFA
DAN MARWAH
LEBIH
KURANG 473
METER
99 METER
LAMPU
HIJAU
SAFA
MARWAH
152
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
Dengan Ini Selesailah Kerja-Kerja Umrah
RUKUN 4 : BERGUNTING ATAU BERCUKUR
13. Selepas selesai melakukan saie, maka sampailah masanya bagi jemaah untuk bergunting atau bercukur
bagi melepaskan dirinya daripada pantang larang ihram (tahallul).
14. Afdal bercukur atau bergunting di Marwah.
15. Afdal bercukur kesemua sekali bagi lelaki dan bagi wanita bergunting sahaja. Bagi yang botak licin: sunat
baginya melalukan mata pisau di atas kepalanya.
16. Sunat bergunting (jika memilih untuk bergunting) sekurang-kurangnya 3 helai rambut sepanjang kadar ruas
jari kuku pada hujung mana-mana rambut yang digunting. Jika kurang daripada saiz itu masih dibolehkan.
17. Boleh mengunting rambut orang lain walaupun diri sendiri belum lagi bergunting. Namun yang afdalnya,
gunting rambut sendiri terlebih dahulu, kemudian barulah mengunting rambut orang lain.
17. Dengan melakukan guntingan/cukuran ini, maka terlepaslah jemaah daripada segala pantang larang dalam
ihram umrah.
PERHATIAN
1. Bagi wanita yang berniat umrah dalam keadaan haid, kemudian haidnya kering, lalu dia mandi wajib,
kemudiannya dia tawaf, saie dan bergunting, tiba-tiba haidnya datang kembali :
i. Jika haid datang semula selepas 24 jam daripada keringnya haidnya (bukan daripada bermulanya
mandi), maka tawaf, saie dan berguntingnya itu sah.
ii. Jika haid datang semula kurang daripada 24 jam daripada kering haidnya, maka tawaf, saie dan
berguntingnya itu tidak sah.
2. Jika para jemaah mahu melakukan umrah yang kedua (ketiga dan seterusnya) hendaklah dia pergi memasang
niat umrah di Tanah Halal seperti di miqat Tan’im (5 km dari Masjidil Haram) atau Ji’ranah
153
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
153 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
(22 km dari Masjidil Haram) dengan melakukan perkara-perkara yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelum ini, iaitu :
i. Memakai pakaian ihram (dengan sunat-sunatnya)
ii. Berniat umrah di miqat (contohnya di Tan’im atau ji’ranah)
iii. Tawaf
iv. Saie
v. Bergunting atau bercukur
SEMPADAN TANAH HARAM MEKAH
MASJIDIL HARAM
1- JI’RANAH (22 KM) WADI NAKHLAH (13 KM)
2- TAN’IM (5 KM)
3- HUDAIBIYYAH-
SHUMAISHI (29 KM)
ADHAT LIBN (16 KM)
SEMPADAN
ARAFAH (22 KM)
154
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
3. Perlu diingatkan, umrah yang kedua dan seterusnya merupakan umrah sunat. Walaupun ia sunat, para jemaah
tetap diwajibkan menyelesaikan kerja-kerja umrah itu dari awal hingga akhir (niat, tawaf, saie, bergunting/
bercukur)
4. Jangan sesekali tidak menyelesaikan kerja-kerja umrah itu sampai habis kononnya atas alasan ia adalah
umrah sunat sahaja.
5. Jemaah boleh melakukan umrah untuk orang lain apabila dia telah selesai melakukan umrah pertama (umrah
wajib) bagi dirinya, walaupun dia masih belum melakukan haji.
AMALAN-AMALAN SEMASA DI TANAH SUCI
1. Solat berjamaah
2. Solat jenazah
3. Solat sunat
4. Puasa sunat
5. Khatam al-Quran
6. Memandang Baitullah
7. Berdoa terutamanya di tempat-tempat yang mustajab doanya
8. Beriktikaf dalam masjid
PERHATIAN
1. Jika wanita yang sedang berada dalam keadaan haid berniat ihram umrah, tetapi dia masih tidak dapat
menyempurnakan kerja umrah kerana haid masih ada sehinggalah sampai waktu berangkat pulang, maka
dia kena bertahallul ihsar untuk melepaskan dirinya daripada pantang larang ihram. Caranya :
155
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
155 Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
i. Setelah sampai ke tanah air hendaklah menyembelih seekor kambing yang sah dibuat korban dan
bergunting dengan niat tahallul.
ii. Daging kambing tersebut diagih-agihkan kepada fakir miskin tempatan.
iii. Dengan ini, terlepaslah dirinya daripada segala pantang larang ihram.
2. Jika umrah tersebut umrah wajib, maka wajib qada‘.
3. Jika umrah tersebut umrah sunat, tak wajib qada‘.
TAWAF WADAK15 :
1. Akhir sekali sebelum keluar meninggalkan kota suci Mekah, jemaah wajib melakukan tawaf wadak dengan
mengikuti syarat-syarat dan sunat-sunat tawaf yang telah disebutkan sebelum ini. Niatnya : “Sahaja aku
tawaf wadak tujuh keliling kerana Allah Taala”
2. Tawaf wadak ini dilakukan selepas segala persiapan untuk pulang ke tanah air sudah dilakukan seperti beg-
beg sudah dikemaskan, urusan membeli-belah sudah selesai dan pelbagai lagi urusan.
3. Wanita dalam haid dikecualikan daripada melakukan tawaf wadak ini. Cara yang sunat baginya untuk
meninggalkan kota Mekah ialah pergi ke hadapan pintu Masjidil Haram, memandang Kaabah dan melambai-
lambai tangan dengan perasaan yang sayu.
4. Melakukan Tawaf Wadak ini terdapat sedikit perbezaan dengan Tawaf Umrah, iaitu :
i. Memakai pakaian biasa dengan menutup aurat. Bukan memakai kain ihram.
ii. Tidak melakukan ittiba’ (membuka bahu sebelah kanan) bagi lelaki sebab jemaah memakai pakaian biasa.
iii. Tiada perbuatan berlari-lari anak bagi lelaki pada pusingan pertama (1), kedua (2) dan ketiga (3).
15Tawaf wadak merupakan wajib tersendiri yang tiada kaitan dengan rukun-rukun dan wajib-wajib umrah. Ia merupakan perkara yang wajib
dilakukan bagi setiap orang yang mahu keluar daripada Kota Suci Mekah lebih daripada dua marhalah.
156
Surah Yasin dan Amalan Pilihan
Panduan Mengerjakan Umrah
PERHATIAN
1. Perkara-perkara sunat selepas tawaf seperti solat sunat tawaf, berdoa di belakang Maqam Ibrahim dan
Multazam, meminum air zamzam digalakkan untuk dilakukan.
2. Selepas selesai melakukan tawaf wadak, jemaah pulang ke hotel hanya menunggu bas untuk membawa
mereka keluar dari Tanah Haram Mekah
Ahli Jawatankuasa Penyusun
Penaung:
Dato Profesor Dr. Alias bin Daud
Naib Canselor.
Panel Penyusun:
Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
Pegawai Khas Kepada Naib Canselor
Ustaz Azhar bin Yaacob
Pengarah Pusat Islam
Puan Azizah binti Endut
Dekan Fakulti Bahasa & Komunikasi
Puan Rosliza binti Abdul Razak
Ketua Unit Komunikasi Korporat
... According to Jamalluddin, 'Umrah is obligatory to perform at least once in a lifetime [5]. This section explains basic information on 'Umrah such as the meaning and decree of 'Umrah, advantages of 'Umrah and time to perform 'Umrah. ...
Article
Full-text available
This paper attempts to present insight of components in Virtual 'Umrah application. This interactive application consists of five components namely content, virtual reality (VR) technology, multimedia elements, user profile and usability evaluation. Virtual reality technique in this application enables to provide a realistic experience for the users in performing 'Umrah. The methodology that has been adopted to develop this application is User-Centered design model (UCD) that focuses on involvement of users in every phase. These components are hopefully can be implemented as guidelines to the others to develop a virtual environment.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.