BookPDF Available

Małe dziecko-poznanie w zabawie

Authors:

Abstract

Małe dziecko-poznane w zabawie to czwarty tom z serii Wczesna interwencja-pomoc dziecka i rodzinie. Publikacja zawiera przegląd propozycji oddziaływań z wykorzystaniem zabawy na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwoju. Proponowane rozwiązania są ważną wskazówką co do planowania aktywności dziecka przez rodziców i specjalistów procujących w przedszkolu oraz zajmujących się wczesną interwencją/ wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka. Autorzy publikacji dokonują analizy w obszarach: - rola zabawy we wczesnym kontekście niemowląt i opiekunów - więź z dzieckiem - rodzicielskie wspomaganie rozwoju małego dziecka - techniki wspomagania rozwoju dziecka przez zabawę
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.