ArticlePDF Available

Abstract

Pornind de la datele unui sondaj realizat pe un eșantion reprezentativ pentru profesorii claselor 5-12 din România1, precum și de la o serie de interviuri de grup, studiul își propune să ofere răspunsuri următoarelor categorii de întrebări: 1. Care sunt atitudinile, valorile și orientările profesorilor în ceea ce privește sistemul politic din România? 2. Care sunt nivelele de implicare civică, de toleranță socială și de încredere interpersonală? În ce măsură se raportează profesorii față de minoritățile etnice, religioase sau culturale? Sunt profesorii pregătiți să contribuie la diminuarea excluziunii sociale, atât de pronunțate în societate românească, sau dimpotrivă, sunt unul dintre factorii care contribuie la menținerea și amplificarea ei, inclusiv prin susținerea segregării școlare a romilor? 3. Care este pespectiva profesorilor asupra unor personalități și mișcări politice din trecutul țării, ce au promovat perspective autoritare și discriminare etnică? 4. Cum evaluează profesorii școlile în care predau? Cum văd sistemul educațional din România, într-o perspectivă comparată în timp și față de alte țări? 5. Care sunt valorile personale ale profesorilor, convingerile lor privind predarea și identitatea lor profesională, precum și relațiile dintre acestea?
A preview of the PDF is not available
Article
Full-text available
Values are passed on both through the family and the school. The degree of opportunity, necessity or utility of a thing determines its value. The family and the school teach the child, what are the most important values, according to which he must lead his life. The teacher must always be a model of honest behaviour. _______________________________________________
Article
Full-text available
România se află constant pe ultimele poziții dintre țările UE în evaluările internaționale ale calității educației. Politicile educaționale din România acordă prea puțină atenție fundamentării prin rezultate științifice. Școala românească are o finanțare deficitară și ineficientă. Politicile educaționale din România pornesc adesea de la definiții și operaționalizări ale calității educației ce suprind doar o mică parte dintre aspectele ce descriu conceptul de calitate așa cum este înțeles în literatura de specialitate. Modulele pedagogice pe care le parcurg cei care se pregătesc să devină profesori în România furnizează o pregătire inferioară comparativ cu alte țări din Europa. Este contraproductiv și inechitabil faptul că, în anumite condiții, sunt acceptați profesori care nu au absolvit o universitate și nu au pregătire de specialitate. Sistemul educațional are prea puține mijloace pentru creșterea expertizei profesionale a celor care sunt deja profesori. În absența unor schimbări substanțiale neîncrederea în școala româneasca va crește și mai mult, contribuind la declinul ei.
Article
Full-text available
The biological, cognitive, and social changes that occur in adolescence stimulate young people to think about themselves, reflect on the kind of people they want to become, and find their place in society. Traditionally, these changes have been explained by Erikson's theory and Marcia's identity status model, but process-oriented models of identity provide new insights. In particular, dual-cycle models, such as the three-factor identity model, focus on the dynamic process by which young people iteratively form and maintain their identity over time. This iterative process is captured by the interplay of commitment, in-depth exploration, and reconsideration of commitment, as well as by distinct identity statuses. Furthermore, the extent to which adolescents find a stable identity is intertwined strongly with their psychosocial functioning and well-being.
Technical Report
Full-text available
După aproape un deceniu de programe și proiecte pilot, România a început oficial să utilizeze standardele de cost în 2009 ca un mijloc de a face sistemul de finanțare în educație mai transparent și mai predictibil, în opoziție cu mecanismul finanțării bazate pe costuri istorice. Pentru început, standardele de cost au fost utilizate numai pentru finanțarea cheltuielilor salariale și a celorlalte sporuri aferente, însă odată cu noua lege a învățământului și reglementările conexe (HG 1274/2012 și 72/2013), noul sistem de finanțare prin mecanismul per-capita acoperă toate cheltuielile de bază ale școlilor, incluzând și costurile non-salariale. Investigația de față a reprezentat o inițiativă comună a Reprezentanței UNICEF România și a Institutului de Știinţe ale Educației în contextul Campaniei Naționale Hai la Școală! ce se desfășoară în România din anul 2010. Această cercetare, realizată în perioada mai – octombrie 2013, a urmărit să analizeze din perspectiva echității tranziția la noul sistem de finanțare și să identifice în ce măsură alocarea per-capita oferă un sprijin adecvat celor mai dezavantajate categorii de elevi. Investigația a fost realizată în 77 de școli situate în zone dezavantajate socio-economic.
Article
Full-text available
The training of future teachers aims at fostering skills for both their personal and professional advancement. In this context, individual aspirations and identity processes shape the manner in which students become involved in a teaching career and the type of beliefs they acquire about teaching. In Romania, little research has approached so far aspects pertaining to individual characteristics and developmental processes relevant for the selection of specific approaches to teaching. Our study focuses on students who prepare for a teaching career, and are involved in the initial pedagogical training program (N = 268). © 2010 Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under responsibility of Masterprof team
Article
Full-text available
Several studies demonstrate that Schwartz’s (1992) theory of human values is valid in cultures previously beyond its range. We measured the 10 value constructs in the theory with the Portrait Values Questionnaire (PVQ), a new and less abstract method. Analyses in representative samples in South Africa (n = 3,210) and Italy (n = 5,867) and in samples of 13- to 14-year-old Ugandan girls (n = 840) yielded structures of relations among values similar to the theoretical prototype. In an Israeli student sample (n = 200), the values exhibited convergent and discriminant validity when measured with the PVQ and with the standard value survey. Predicted relations of value priorities with a set of 10 background, personality, attitude, and behavioral variables in the four samples supported the construct validity of the values theory with an alternative method of measurement.
Article
Full-text available
Although membership in voluntary associations has been presumed to be a central element in the building of social capital, micro-level knowledge about whether and how voluntary associations make their members more trusting and cooperative has been lacking. The link between trust and involvement in associations in Germany and Sweden was explored by means of a questionnaire concerning traits of individuals and of the associational groups to which they belong. The analysis of the resulting data set considered the extent to which various group characteristics (such as demographic diversity, in-group trust, and engagement level) are related to the generalized trust of the members. The results indicate that more diverse, more engaged voluntary associations, and those with weak ties, indeed accommodate more trusting people. In particular, time spent in groups with foreigners, or in groups with weaker ties, affects the generalized trust levels of the members.
Article
Full-text available
Ongoing changes in social structures, orientation, and value systems confront us with the growing necessity to address and understand transforming patterns of tolerance as well as specific aspects, such as social tolerance. Based on hierarchical analyses of the latest World Values Survey (2005–08) and national statistics for 28 countries, we assess both individual and contextual aspects that influence an individual's perception of different social groupings. Using a social tolerance index that captures personal attitudes toward these groupings, we present an institutional theory of social tolerance. Our results show that specific institutional qualities, which reduce status anxiety, such as inclusiveness, universality, and fairness, prevail over traditional socio-economic, societal, cultural, and democratic explanations.
Article
Proposals for power-sharing constitutions remain controversial, as highlighted by current debates in Iraq, Afghanistan, Nepal, and Sudan. This book updates and refines the theory of consociationalism, taking account of the flood of contemporary innovations in power-sharing institutions that have occurred worldwide. The book classifies and compares four types of political institutions: The electoral system, parliamentary or presidential executives, unitary or federal states, and the structure and independence of the mass media. The study tests the potential advantages and disadvantages of each of these institutions for democratic governance. Cross-national time-series data concerning trends in democracy are analyzed for all countries worldwide since the early 1970s. Chapters are enriched by comparing detailed case studies. The mixed-method research design illuminates the underlying causal mechanisms by examining historical developments and processes of institutional change within particular nations and regions. The conclusion draws together the results and the practical lessons for policymakers.
Article
This article describes how self-regulated learning (SRL) has become a popular topic in research in educational psychology and how the research has been translated into classroom practices. Research during the past 30 years on students' learning and achievement has progressively included emphases on cognitive strategies, metacognition, motivation, task engagement, and social supports in classrooms. SRL emerged as a construct that encompassed these various aspects of academic learning and provided more holistic views of the skills, knowledge, and motivation that students acquire. The complexity of SRL has been appealing to educational researchers who seek to provide effective interventions in schools that benefit teachers and students directly. Examples of SRL in classrooms are provided for three areas of research: strategies for reading and writing, cognitive engagement in tasks, and self-assessment. The pedagogical principles and underlying research are discussed for each area. Whether SRL is viewed as a set of skills that can be taught explicitly or as developmental processes of self-regulation that emerge from experience, teachers can provide information and opportunities to students of all ages that will help them become strategic, motivated, and independent learners.
Article
In this study, relations between learning activities of teachers and changes in their beliefs were examined. Thirty-four teachers in Dutch secondary education were asked to complete a questionnaire regarding their beliefs about teaching and learning on two occasions. They were also asked to report on learning activities that they undertook. Teachers who had changed their beliefs in a direction congruent with the aims of recent educational reforms often reported experimentation with colleagues' teaching methods. Teachers who changed their beliefs in a direction that was not congruent with the reform often reported experimentation with alternative methods due to discontent with the effectiveness of current methods.