ThesisPDF Available

Системи ідентифікації науковця

Authors:
Карпенко С. В.
СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАУКОВЦЯ
Публікації у закордонних і вітчизняних журналах, що входять до відомих
наукометричних баз підвищують наукометричні показники, за якими проводяться
кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності. Щодня свій науковий доробок
публікують у різноманітних наукових виданнях десятки науковців з однаковими
прізвищами у різних країнах. До того ж, у міжнародних журналах автори іноді
публікуються під різними варіантами свого прізвища (наприклад, Litvin, Lytvin). Через це
при підрахунку цитувань робіт вчених міжнародними наукометричними базами виникає
чимало плутанини та помилок. Вирішенням проблеми є використання унікального
ідентифікатора авторів-науковців (unique author identifier).
ID науковця дозволяє:
· легко встановити, хто є автором конкретного документу;
· точно виміряти цитованість робіт окремих дослідників;
· полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора;
· спрощує обробку та зберігання даних в одному місці;
· покращує видимість публікацій автора у глобальній мережі.
Існують різні системи унікальних ідентифікаторів науковців: міжнародні та національні,
мультидисциплінарні та галузеві.
ResearcherID - глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів
вчених від Thomson Reuters.
Доступна інтеграція з популярною системою управління бібліографічною
інформацією EndNote та з платформою Web of Science, причому профіль автора в
ResearcherID може містити інформацію не лише про документи, індексовані Web of
Science.
Scopus Author ID. Для авторів, які опублікували більше однієї статті,
у Scopus створюються індивідуальні облікові записи - профілі авторів з унікальними
ідентифікаторами авторів (Author ID).
Ці профілі надають таку інформацію, як варіанти імені автора, перелік місць його роботи,
кількість публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, посилання на
основних співавторів, загальна кількість цитувань на публікації автора, загальна кількість
джерел, на які посилається автор, індекс Хірша автора тощо.
ORCID це відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру
унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної
діяльності та доступу до цих ідентифікаторів.
Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його електронну
адресу, назву організації та його дослідницької діяльності. ORCID враховує необхідність
контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для управління
рівнем приватності даних. До речі, ORCID одна з небагатьох систем, що дозволяє
пов'язати різні унікальні ідентифікатори автора. Це є важливим, враховуючи кількість
систем ідентифікації й те, що автор може бути зареєстрований у декількох з них.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.