Article

Da Roland blev italiener – og forelsket

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Italiensk ridderdigtning mellem epos og roman: M.M.Boiardos Orlando innamorato (1495) When Roland became an Italian – and fell in loveThough marking the invention of the chivalric epic, so famously mocked by Cervantes, Boiardo’s poem Orlando Innamorato (1494) has been overshadowed by the later, more famous works of Ariosto and Tasso, and the very genre of chivalric epic tends often to be forgotten. This article describes the cultural and historical conditions for the rise of the genre in the 15th century at the Este-court of Ferrara where an elitist humanist culture paradoxically enough coexisted with a special preference among the courtiers for medieval chivalric romances. The article presents Boiardo’s poem, its many different literary sources, its socio-political functions, and its reception history. The poem borrows both from the medieval carolingian and arthurian chivalric romances, from the Greek and Latin epic, as well as from the three ‘crowns’ of the 14th century, Dante, Boccaccio and Petrarch. The article argues that it is tempting to consider the work of Boiardo an early, ‘dialogical’ novel since it presents several elements of M. Bakhtin’s definition of the genre, especially its multiplicity of different ‘voices’. But Orlando Innamorato is (just like Ariosto’s and Tasso’s epics) both too classicist and too adventure-like to be considered a modern novel. The genre Boiardo invents and represents thus reflects the complexity of the Renaissance.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Towards the beginning of Angelo Decembrio's mid-Quattrocento dialogue, De Politia litteraria, one of the participants vehemently condemns ‘eos nunclibros [...] quod apud uxores et liberos nostros nonnunquam hybernis noctibus exponamus’ (‘those books, namely, whose pages we may turn oversometimes of a winter evening in the company of our wives and children’).
Boiardo mistede tidligt sin far, bedstefar og onkel, og havde som følge heraf konflikter med slaegtninge, som forsøgte at få del i hans ejendom og formue. Han risikerede endog at blive forgiftet, hvorefter Ercole d'Este greb ind og hjalp Boiardo med at fordele formuen retfaerdigt
 • Måske Stod Boiardo I En Slags Taknemmelighedsgaeld Til Ercole
Måske stod Boiardo i en slags taknemmelighedsgaeld til Ercole: Boiardo mistede tidligt sin far, bedstefar og onkel, og havde som følge heraf konflikter med slaegtninge, som forsøgte at få del i hans ejendom og formue. Han risikerede endog at blive forgiftet, hvorefter Ercole d'Este greb ind og hjalp Boiardo med at fordele formuen retfaerdigt.
Boiardos slaegtning) havde i et latinsk epos forsvaret slaegten og fremsat denne tese om Este-familiens genealogi
 • Allerede Hofdigteren
 • Tito Strozzi
Allerede hofdigteren Tito Strozzi (Boiardos slaegtning) havde i et latinsk epos forsvaret slaegten og fremsat denne tese om Este-familiens genealogi.
Richardson: Printing, writers and readers in Renaissance Italy, Cambridge 1999
 • B Se
Se B. Richardson: Printing, writers and readers in Renaissance Italy, Cambridge 1999, pp. 152-153.
Eisenstein: The printing press as an agent of change : communications and cultural transformations in early-modern Europe
 • E Fx
Fx E.Eisenstein: The printing press as an agent of change : communications and cultural transformations in early-modern Europe, Cambridge 1979, og W. Ong: Orality and literacy : the technologizing of the word, London 1982.
Det foreslår den italienske Boiardo-ekspert C. Micocci i sin praesentation af Orlando innamorato in A.Asor Rosa: Letteratura italiana
Det foreslår den italienske Boiardo-ekspert C. Micocci i sin praesentation af Orlando innamorato in A.Asor Rosa: Letteratura italiana. Le opere. Volume primo, Torino 1992, p.828.
Boiardo selv havde skrevet et stort til dels selvbiografisk vaerk med kaerlighedssonetter, bygget op som Petrarcas Canzoniere om ulykkelig kaerlighed til en uopnåelig kvinde
 • Dertil Kommer
Dertil kommer, at Petrarca-inspireret kaerlighedslyrik var meget moderne ved hoffet i Ferrara, hvor man havde udviklet en saerlig »hof-petrarkisme« (petrarchismo cortigiano). Boiardo selv havde skrevet et stort til dels selvbiografisk vaerk med kaerlighedssonetter, bygget op som Petrarcas Canzoniere om ulykkelig kaerlighed til en uopnåelig kvinde.
Se også: »Romanen er udtryk for en galilaeisk sprogforståelse, en der benaegter et enkelt, samlet sprogs absolutisme, dvs. som naegter at anerkende sit eget sprog som det eneste verbale og semantiske centrum for en ideologisk verden«
 • M Bachtin Op.Cit
M. Bachtin op.cit., p. 415. Se også: »Romanen er udtryk for en galilaeisk sprogforståelse, en der benaegter et enkelt, samlet sprogs absolutisme, dvs. som naegter at anerkende sit eget sprog som det eneste verbale og semantiske centrum for en ideologisk verden«, Bachtin op.cit., pp. 366-367.
der i sin laesning af Bachtin, benytter begreberne horisontal og vertikal til at gøre rede for begrebet om ordets dialogisme. Se Kristeva: Desire in language
 • J Det Er
 • Kristeva
Det er J. Kristeva, der i sin laesning af Bachtin, benytter begreberne horisontal og vertikal til at gøre rede for begrebet om ordets dialogisme. Se Kristeva: Desire in language, New York 1980, p. 66.
der på baggrund af et mere social-liberalistisk syn påpeger renaessancens autoritetstro og mangel på aegte udtryk for det moderne individs ret til at bestemme over sit liv, fx i Hersttij der Middelleeuwen fra 1919 (eng
 • Man Kan F.Eks. Naevne Den Hollandske Historiker
 • J Huizinga
Man kan f.eks. naevne den hollandske historiker J. Huizinga, der på baggrund af et mere social-liberalistisk syn påpeger renaessancens autoritetstro og mangel på aegte udtryk for det moderne individs ret til at bestemme over sit liv, fx i Hersttij der Middelleeuwen fra 1919 (eng. The Waning of the Middle Ages, 1924) og M. Nordberg (jf. note 6), der ligeledes har fremhaevet kontinuiteten mellem middelalder og renaessancen.
Dertil kommer de enorme forandringer, bogtrykkunsten medfører og som er blevet brugt som kriterium for periodisering bl
 • B Scocozza
B. Scocozza: »Renaessance for renaessancen«, in M. Pade og M. Skafte Jensen op.cit., p. 51 (se note 10). Dertil kommer de enorme forandringer, bogtrykkunsten medfører og som er blevet brugt som kriterium for periodisering bl.a. af E. Eisenstein (se note 29).
L'Orlando innamorato raccontato in prosa
 • G Celati
G. Celati: L'Orlando innamorato raccontato in prosa, Torino 1995, p. XI.