ArticlePDF Available

Abstract

Üniversite öğrencilerinin derslere devamlarının akademik başarıya etkisi birçok akademik çalışma ile irdelenmiş ve derslere devam eden öğrencilerin başarı oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Devam durumları birçok yükseköğretim kurumunda klasik yöntemlerle takip edilmektedir. Gelişen teknoloji ile öğrencilerin ders devam takibini bilgi sistemleri vasıtası ile yapmak mümkün olmuştur. Bu çalışmada, temassız akıllı kartlar kullanılarak öğrenci devam takip sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Sistemin yönetimi ve devam durumlarının takibi için web uygulama ara yüzleri geliştirilmiştir. Sistem ile ders devam takibi daha hızlı ve güvenilir hale getirilmiştir. Bu sisteme bütünleşmiş veri madenciliği modülü ile toplanan veriler analiz edilmekte, böylece ileriye dönük önlemler alınabilmekte ve geliştirmeler yapılabilmektedir. The impact to the academic achievement of the university students' attendance to the courses was examined by many academic studies and it has been found that the success rates of the students attended to the courses are higher. Attendance statuses of students are tracked by classical methods in many higher education institutions. It is possible to track student attendance utilizing current information systems. In this paper, an attendance tracking system has been designed and developed by using contactless smart cards. Web applications for management of the system and tracking the student attendance have been developed. Tracking student attendance has become faster and more reliable with the system. The collected data is analyzed with the data-mining module integrated into this system, thus proactive measures can be taken and improvements can be made.
A preview of the PDF is not available
Ortaöğretim Okullarındaki Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
  • N Gökyer
Gökyer, N. 2012. Ortaöğretim Okullarındaki Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 20(3), s.913-938.
  • P R Kennedy
  • T G Hall
  • D A Hardy
Kennedy, P.R., Hall, T.G., Hardy, D.A. 2000. U.S. Patent No. 6,084,968. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
Arduino: A Technical Reference: A Handbook for Technicians, Engineers, and Makers
  • J M Hughes
Hughes, J.M. 2016. Arduino: A Technical Reference: A Handbook for Technicians, Engineers, and Makers. O'Reilly Media, Inc.., 638s, ISBN: 978-1-118-46446-5.
Raspberry Pi user guide
  • E Upton
  • G Halfacree
Upton, E., Halfacree, G. 2014. Raspberry Pi user guide. John Wiley & Sons. 152s, ISBN: 978-1-118-46446-5.