ThesisPDF Available

Becoming a Democratic Citizen A Study Among Adolescents in Different Educational Tracks

Authors:

Abstract

The central research question of this dissertation was: What are the views and experiences of adolescents regarding democracy and decision-making, and how do these develop over time? The five empirical chapters collectively answered this question. This research has shown that adolescents in both pre-vocational and pre-academic educational tracks have democratic views about decision-making in everyday life and the political domain. The adolescents’ views on democracy in everyday life are rich and mostly multidimensional, which means they are well able to formulate their preferences, provide answers to questions, explain their views, and take several democratic principles into account. However, this is much less the case with regard to decision-making issues related to political democracy. Although these adolescents, and especially the pre-academic students at a later age, are better able to explain their preferences, they have difficulties in explaining their views about democracy, politics, and parliament. Politics continues to be, especially for pre-vocational students, an abstract domain. Contrary to expectations, the adolescents do not develop more complex views as they grow older. The pre-academic students that become more familiar with politics predominantly start to focus more strongly on only one democratic principle. Their initial rich views about everyday situations are colonized by the way they perceive political democracy. Young peoples’ experiences of democracy in everyday life provide greater insight into the background of the observed trend of them having one-dimensional views. This study shows that adolescents from both educational tracks have only limited experiences with democracy at school and in other social contexts (such as at home and in associational life). In their experience, they seldom encounter the complex character of democracy. Combined with the one-sided image that pre-academic students in particular develop of the workings of political democracy, this explains the diminishing of complexity in the views of adolescents in the higher educational tracks. Finally, in this dissertation I have found no evidence that schools compensate for inequalities in students’ experiences of democracy outside of school. Between the second and fourth grade, the differences in experiences between students from different tracks are increasing, and schools seem to be reinforcing these differences. The possibilities that exist for schools to provide their students with positive experiences of democracy (such as letting students participate in decision-making and discussions about society) are not fully utilized. Schools offering pre-vocational education especially do not seem to be relevant arenas for young people to learn to reflect on democratic issues and to develop positive attitudes towards democracy.
A preview of the PDF is not available
... De internationale ICCS studie laat zien dat jongeren gelijke rechten voor iedereen van belang achten, net als vrijheid van meningsuiting en stemrecht (Schulz et al. 2010). De resultaten van mijn eigen dissertatie (onder 14-tot 16-jarigen) laten zien dat de geïnterviewde jongeren positief staan tegenover democratie, een voorkeur hebben voor democratische vormen van besluitvorming en ruimte willen bieden voor verschillende standpunten bij het besluitvormingsproces (Nieuwelink, 2016). Wel laten de resultaten van deze dissertatie zien dat jongeren naar mate zij ouder worden niet per sé meer genuanceerd denken over democratie en burgerschap. ...
... Zij legden vrijwel geen nadruk op andere aspecten van democratie (zoals belangen van minderheden, argumenten, consensus). Bij vmbo'ers was deze tendens minder aanwezig, zij behielden een meer multidimensionaal perspectief op democratie (Nieuwelink, 2016). ...
Conference Paper
Full-text available
De informatie en perspectieven die jongeren tot zich krijgen, lopen sterk uit een. Mede daarom lijken er onder jongeren zeer verschillende voorstellingen van en soms ook extreme perspectieven op maatschappelijke en politieke gebeurtenissen te bestaan. Zolang jongeren democratische methoden onderschrijven om met maatschappelijke vraagstukken om te gaan, hoeft dat niet een groot probleem te zijn; Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het onderwijs een zinvolle bijdrage kan leveren aan het democratisch burgerschap van leerlingen. Tegelijkertijd hebben veel scholen moeite met hun burgerschapsonderwijs verder vorm te geven en lijkt het zo te zijn dat havo/vwo-scholen een breder aanbod rondom kritisch-democratisch burgerschap hebben dan scholen in het vmbo, wat ongelijkheid verder in de hand werkt.
... This contradicts studies that find teachers in the vocational track to be merely fostering discipline and compliance and to deny students the opportunity to have a say in things (e.g. Whitty 1985;Ichilov 2003;Ten Dam and Volman 2003;Nieuwelink 2016). ...
Article
Full-text available
Many scholars argue that the practice of educational tracking exerts a distinct effect on young people’s political engagement. They point out that students in academic tracks are becoming more politically engaged than those than those in vocational ones, and suggest that this may be due to differences across tracks in the curriculum, pedagogy, peer environment or student self-confidence. The current paper aims to investigate whether tracking is related to political engagement through any of these four mechanisms. It uses survey data collected among students in the final year of upper secondary education in France and employs a stepwise multilevel analysis to explore this question. It finds little differences between tracks in the curriculum and in pedagogy relevant for political engagement. Students in academic tracks nonetheless express a stronger commitment to vote than those in vocational ones. This difference between tracks disappears when the social composition of the school population is taken into account, suggesting that the peer environment is the primary mechanism driving the effect of tracking in France. However, in contexts with greater variation between the tracks in curriculum and pedagogy, the latter may well be equally or more important mechanisms.
... Een onderwijsomgeving die ruimte biedt aan het de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden, kennis en houding zijn onderwijspraktijken waarin studenten opdrachten uit de praktijk krijgen en in een interdisciplinaire context werken aan maatschappelijke opdrachten (Akkerman & Bakker, 2011). Hierdoor worden studenten niet alleen voorbereid op het burgerschap na de opleiding, maar beoef enen de studenten hun burgerschap en de daarbij behorende houdingen en vaardigheden binnen de gemeenschap van de school (Nieuwelink, 2016). Binnen deze onderwijsomgevingen is ondersteuning op inhoud en proces door experts van binnen en buiten de onderwijsinstelling cruciaal (o.a. ...
... Dat sluit aan bij het tweede punt. Leerlingen hebben vaker interesse in democratische vraagstukken dan in de daarmee samenhangende instituties (bijvoorbeeld Nieuwelink, 2016 (Dahl, 1998;Held, 2006 Kievid, 2012;Thomassen, 2007). ...
... Toch betekent dit niet dat het denken van jongeren wanneer zij ouder worden multidimensionaler wordt, dat zij meerdere aspecten van een vraagstuk meenemen. Voor mijn proefschrift onderzocht ik hoe de voorkeuren van jongeren ten aanzien van democratische vraagstukken zich door de tijd heen ontwikkelen (Nieuwelink, 2016;Nieuwelink et al. 2017;Nieuwelink et al. 2018a;Nieuwelink et al., 2018b) Veelal wordt gezegd dat je niet als democraat geboren wordt en dat er aandacht aan besteed moet worden om jonge democraten te ontwikkelen. Studies laten zien dat (jonge) kinderen en jongeren in allerlei landen positief staan ten opzichte van democratische waarden en principes. ...
... Toch betekent dit niet dat het denken van jongeren wanneer zij ouder worden multidimensionaler wordt, dat zij meerdere aspecten van een vraagstuk meenemen. Voor mijn proefschrift onderzocht ik hoe de voorkeuren van jongeren ten aanzien van democratische vraagstukken zich door de tijd heen ontwikkelen (Nieuwelink, 2016;Nieuwelink et al. 2017;Nieuwelink et al. 2018a;Nieuwelink et al., 2018b) Veelal wordt gezegd dat je niet als democraat geboren wordt en dat er aandacht aan besteed moet worden om jonge democraten te ontwikkelen. Studies laten zien dat (jonge) kinderen en jongeren in allerlei landen positief staan ten opzichte van democratische waarden en principes. ...
Article
Full-text available
The government of the Netherlands evoked a State Commission to write an advice on the future viability of the Dutch democracy. In this contribution, we describe the issues and proposals the Commission discusses in its reports, and thus provide insights in the functioning of a modern democracy and on the discussion of improving it. This paper also enables the non-Dutch speaking scientists to provide input to this discussion.
Article
Full-text available
Studies show adults' attitudes towards citizenship to be related to their educational level. It has been claimed that higher educated people more often possess 'good' citizenship values. However, only limited insight exists into how differences in citizenship attitudes between adolescents from various educational tracks develop over time. In this qualitative longitudinal study, we investigate the perspectives of adolescents from different educational tracks on aspects of citizenship. The results show that adolescents in higher tracks develop stronger political orientations with age and learn to focus more strictly on competition between perspectives and on formal procedures of decision-making. Those in the lower track remained rather uninterested in politics but stick to their emphasis on consensus and inclusiveness. Overall, our study shows that 'good' vs. 'bad' citizenship values do not simply coincide with educational level and provides a more nuanced insight into adolescent developmental trajectories towards citizenship.
Article
Full-text available
Little is known about views on democracy of adolescents. In this article we describe results of our interview study with forty adolescents of fourteen years old on their views of democracy and decision making. The study focuses on the daily lives of adolescents and decision making within local contexts, such as the classroom. The adolescents’ views on decision making appear to correspond to the models of democracy as we know them, that is majoritarian democracy (the largest group), consensual democracy or deliberative democracy. However, only some of the adolescents have an explicit understanding of the concept of democracy and most have limited political knowledge. For these students, the experience or feeling of being part of a political democracy is still something ‘far away’ and not something of any relevance in their daily lives.
Book
Professor Pennock launches an encyclopedic study that evaluates and ultimately synthesizes a variety of democratic theories. After defining democracy and examining the basic tensions both within and between liberty and equality, and individualism and collectivism, the author sets forth two typologies of operational democratic theories, one related to power, the other related to motivation. In succeeding chapters, he analyzes a series of problems with which any operating democracy must contend, and then measures-on the basis of empirical work done in this area-the adequacy of the various theories in dealing with these problems.
Chapter
Political news coverage has – allegedly – undergone profound changes in the past decades. A professionalization of both politics and journalism, increasing market pressures and technological developments (Negrine & Lilleker, 2002) have led to a new quality in the link between political actors and institutions and the mass media, but are also claimed to have greatly affected the way politics is covered in the media. Such changes include overall decreasing amounts of political news coverage, an increasing focus on political strategy and the horse-race in politics, increasing negativity towards political actors and politics in general, conflict as a central theme of the news and an increasing focus on political leaders and personalities (Blumler & Gurevitch, 1995).