Conference Paper

Participatory Governance of Smart Cities: a study upon Portuguese and Brazilian government portals

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

This paper presents the results of the preliminary framework proposed by the authors for Smart Governance drivers. In this sense, the issue for research is the following: which are the requirements in order to reach participative governance in Smart Cities' government portals? In search of reply to these questions it was proposed a model for electronic participation used as base in order to evaluate and analyze the level of participation promoted in government portals. For the elaboration of this study it was used the method of monographic procedure, based on relevant literature review on democracy, e-participation and cities' governance. To this it was still added case studies, with application of a form (or inquiry aiming to confront theory with practice as occurs in government portals of the municipal level in Lisbon (Portugal) and Brasilia (Brazil). The preliminary outcomes of the inquiry revealed that the referred portals are using few technological tools, since they have been more intensely promoting aspects related to elementary levels (provision of information and online searches) and not so much aspects related to a human and responsive dimension. From these outcomes, it may be inferred that the proposed model may arise as a valuable auxiliary tool for managers in the development of public policies in smart cities, with special focus on the participative governance. Besides that, it is also valuable for fulfilling academic gaps and, mainly, for a legal / normative production on the subject.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... In recent scholarly studies, assessments of e-participation platforms have been limited to the levels of e-information and e-consultation and have generally assessed governmental website portals [10][11][12]. A cross-country comparison study [13] revealed that the governmental portals of both Lisbon (Portugal) and Brasilia (Brazil) demonstrated intensive provision of information and online searches but less on human and responsiveness dimension. Another study of the e-participation portal [14], specifically the case of Estonia's Osale.ee, ...
... In this article, the participatory governance in smart cities is examined through the proxy of e-participation concept. This approach is also similarly adopted by [13]. ...
... To answer the study objectives, the analyses were done mainly on the qualitative observations and supported by quantitative descriptive statistics. Firstly, to examine the status of participatory governance in smart cities through the proxy of e-participation (this approach is also adopted by [13]), the e-government platforms were qualitatively observed from the angle of e-information, e-consultation, and e-decision-making as conceptualized in [5]. As explained in the literature review section, e-information was analysed through variability and accessibility of information to the public without obstacles or upon demand. ...
Article
Full-text available
Participatory governance is widely viewed as an essential element of realizing planned smart cities. Nonetheless, the implementation of e-participation platforms, such as the websites and mobile applications of civic authorities, often offer ambiguous information on how public voices may influence e-decision-making. This study aims to examine the status of participatory governance from the angle of e-participation platforms and from the broader scope of linking e-platforms to a smart city blueprint. In order to achieve this aim, the study focuses on shedding light on the e-governance space given to smart city realization in a developing country context—i.e., Malaysia. The Putrajaya and Petaling Jaya smart cities of Malaysia were selected as the testbeds of the study, which used the multiple case study methodology and multiple data collection designs. The analyses were done through the qualitative observations and quantitative descriptive statistics. The results revealed that both of the investigated smart city cases remained limited in their provision of e-decision-making space. The inefficiency of implementing planned initiatives to link the city blueprints to e-platforms was also evidenced. The study evidenced that the political culture of e-decision-making is undersized in Malaysia, which hinders the achievement of e-democracy in the smart cities’ development. This study has contributed a case report on a developing country’s smart cities, covering the participatory issues from the angle of e-participation and e-platforms.
Chapter
Full-text available
1. GİRİŞ Akıllı kentler, hizmetlerin hız, erişilirlik ve kalitesi ile vatandaşların refahını yükseltmek için operasyonel verimlilik, güvenli topluluklar, etkili kaynak kullanımı ve sürdürülebilir bir ortam aracılığıyla gelecek vaat eden akıllı çözümler sunan kentsel modeldir. Akıllı kentler; fiziksel, teknolojik, sosyal, kültürel ve altyapısal açılardan uyumlu bir entegrasyon ve birbirine bağlı bilgilerin uygun, etkili ve zamanlı kullanımı çerçevesinde işler. Daha iyi saptama, anlama, aktarma, karar alma ve uygulama sağlayarak, operasyonlar üzerinde daha iyi kontrol sağlamaya ve sınırlı kaynakların optimizasyonuna yardımcı olur. Kısacası akıllı kentlerin dayandığı yeni nesil teknolojiler, halka en yakın birim olarak belediyeler için iş ve işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak daha hızlı yapılması ve takip edilmesi, kırtasiyecilik maliyetlerinin azalması, farklı kamera ve sensörlerden verilerin toplanarak analiz edilmesi ve kararlarda kullanılması imkânı sunmaktadır. Yukarıda sayılan bu özellikleri nedeniyle akıllı kentlere olan ilgi büyüktür ve her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma da akıllı kentlere ve akıllı kent uygulamalarına odaklanmaktadır. Çalışmada öncelikle sanayi devriminden günümüze kadar teknolojik ilerlemelerin kentlere yansımaları, küreselleşme sürecinde kent mekânlarındaki ve yönetimlerindeki dönüşüm ve bu gelişmelerin beraberinde getirdiği sorunlar ve akıllı kent uygulamalarının bu sorunlara önerdiği çözüm, fırsat ve olanaklar kısaca ele alınmaktadır. Ayrıca, bölgesel rekabet, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi işlem teknolojileri (BİT) altyapı yatırımları, doğal kaynaklar, yaşam kalitesi ve paydaşların kent yönetimine katılım göstergeleri göz önüne alınarak, akıllı kent olgusu akıllı yönetişim bileşeni ve uygulamaları üzerinden değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerde Cumhurbaşkanlığı ve farklı bakanlıklar tarafından oluşturulan üst politika belgeleri ve kalkınma planlarında akıllı kentlere yönelik stratejiler ve uygulamalar temel alınmıştır. 2. KENT YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN KENTE ETKİLERİ Sanayi devriminden önceki süreçte kentler, üretimin ve ticaret yapıldığı, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yoğunlaştığı dini ve politik mekânlardı. Kentlerde el emeği ve ev ölçeğinde üretim yapılırken temelde tarıma dayalı bir ekonomik düzen vardı. Sanayileşmeyle birlikte kentin işlevinde önemli bir dönüşüm yaşanarak kentlerin politik ve dini işlevleri zayıflarken, sanayi ve ticaret merkezi olma rolleri öne çıkmıştır. Zanaatkârlık temelli üretimden makine üretimine geçilen bu dönemde, üretim ve tüketim artmış, üretilen ürünler çeşitlenmiş, üretimde uzmanlaşma ve işbölümü hâkim olmuştur (Uğurlu, 2010). 20. yüzyılın 1 Bu çalışma, birinci yazarın
Article
Full-text available
Despite citizen participation in smart city projects being a critical topic, we lack quantitative studies exploring such topic. In addition, we know very little about how the human and social attachment of citizens to their smart city drives their involvement in smart cities. This study contributes to this stream of research by exploring the determinants of citizen participation in smart city projects. We develop and quantitatively test a model that identifies three key antecedents on a set of survey data collected from French citizens (N = 604). Our results confirm the importance of political efficacy, the conative dimension of sense of belonging, and the central role public administration satisfaction when it comes to evaluating the intention of citizens to participate in smart city projects. Those three dimensions cover essential elements of the human bond between citizens and their smart city. This study not only informs practically the way we can involve individuals into the design and the construction of smart cities that fulfil their need, but also the bottom-up organizing of broader and larger project.
Chapter
In smart cities, citizens’ lives and data will be increasingly intertwined with the systems used by local, state, and federal governments. Given such a context, this paper focuses on the role that automated decision(-making) systems (ADS) play—and could play—within smart cities and unpacks the challenges of stakeholder participation in determining this role. To address future scenarios and propose a provisional framework for participating in and with ADS-laden cities and government, we begin with the case of New York City’s Automated Decision Systems Task Force as a concrete example of the challenges of regulating, governing, and participating with ADS. As a single example, we explore the particularities surrounding the Task Force, including the mobility of its policy, the difficulty of defining the issue, and finally the proposed framework for overseeing ADS in New York City. We introduce two practices of participating in city-making: participatory governance and participatory design. As we explain, these practices emphasize the role of stakeholders—e.g. citizens, bureaucrats, private industry actors, and community groups—in crafting the policy and technology that they use or are impacted by. We then propose a provisional framework for ADS transparency and accountability based on these participative practices. We recommend enabling citizens to directly help regulate and design automated decision-making systems with the caveats that doing so can be messy, contextual, and frictional. In sum, this paper advocates that all communities should be empowered to understand and impact the systems determine their destiny.
Article
Full-text available
Recent changes in service environments have changed the preconditions of their production and consumption. These changes include unbundling services from production processes, growth of the information-rich economy and society, the search for creativity in service production and consumption and continuing growth of digital technologies. These contextual changes affect city governments because they provide a range of infrastructure and welfare services to citizens. Concepts such as ‘smart city’, ‘intelligent city’ and ‘knowledge city’ build new horizons for cities in undertaking their challenging service functions in an increasingly cost-conscious, competitive and environmentally oriented setting. What is essential in practically all of them is that they paint a picture of cities with smooth information processes, facilitation of creativity and innovativeness, and smart and sustainable solutions promoted through service platforms. This article discusses this topic, starting from the nature of services and the new service economy as the context of smart local public services. On this basis, we build an overall framework for understanding the basic forms and dimensions of smart public services. The focus is on conceptual systematisation of the key dimensions of smart services and the conceptual modelling of smart service platforms through which digital technology is increasingly embedded in social creativity. We provide examples of real-life smart service applications within the European context.
Article
Full-text available
Este artigo tem o objetivo de analisar se e como os governos municipais das capitais brasileiras estão empregando as novas tecnologias da comunicação e informação (TICs), especificamente a internet, para melhorar a participação do cidadão nos assuntos públicos. O estudo foi baseado no emprego político das TICs segundo cinco graus de participação democrática. Foram analisados os vinte e quatro portais (sítios na rede mundial de computadores) das capitais brasileiras presentes na rede mundial de computadores.
Conference Paper
The urban issue is currently of great interest. The cities and its multiple socio-cultural and political manifestations have been acquiring, from the technological changes of Information Society, new in-struments for ensuring the quality of the future life of most of the world popula-tion, and this subject has been named in doctrine as Smart Cities. According to this, several organizations have been gathering efforts in order to monitoring the different dimensions of smart cities. It is thus of utmost importance to analyse the main (inter)national metrics and indicators for evaluating the levels of smartness of cities, with special focus in governance. For this, and based in bibliographic revi-sion and realização of conceptual proof, it is proposed an evaluation method that expresses the variables capable of enhanc-ing the intelligent governance in Govern-ment portals. From the research undertak-en, it may be verified that studies in this field are still incipient. On the other side, in spite of the knowledge of the limits of such approach, this method will serve as a new focus on the fiability of the commu-nication process between government and society and as source of consultation and evaluation of the intelligent governance. Finally, it is believed that tha periodical application of this method will allows, besides the monitoring and control of public policies, also the opening up of new ways of citizen's participation.
Chapter
Information technologies (IT) can now be considered one of the key components of government administrative reform. The potential is even greater when working across organizational boundaries. Unfortunately, inter-agency collaboration appears to face an even greater number of challenges than similar IT initiatives within a single organization. The challenges include data and technological incompatibility, the lack of institutional incentives to collaborate, and the politics and power struggles around a pervasive silo structure in most governments, among many others. This paper argues that there are clear trends towards greater inter-organizational collaboration, information sharing, and integration, which could lead, in the near future, to what might be called a smart State. The paper starts discussing the promises and challenges that have already been identified for government information sharing and integration initiatives. Then it describes two trends in terms of inter-organizational collaboration and information technologies in government settings. The paper ends by providing reflections about the technical and political feasibility, as well as the social desirability, of an integrated virtual State in which the executive, legislative, and judicial branches¹ are actively collaborating and sharing information through the use of advanced information technologies, sophisticated coordination mechanisms, shared physical infrastructure, and, potentially, new organizational and institutional arrangements.
Article
Information technologies IT can now be considered one of the key components of government administrative reform. The potential is even greater when working across organizational boundaries. Unfortunately, inter-agency collaboration appears to face an even greater number of challenges than similar IT initiatives within a single organization. The challenges include data and technological incompatibility, the lack of institutional incentives to collaborate, and the politics and power struggles around a pervasive silo structure in most governments, among many others. This paper argues that there are clear trends towards greater inter-organizational collaboration, information sharing, and integration, which could lead, in the near future, to what might be called a smart State. The paper starts discussing the promises and challenges that have already been identified for government information sharing and integration initiatives. Then it describes two trends in terms of inter-organizational collaboration and information technologies in government settings. The paper ends by providing reflections about the technical and political feasibility, as well as the social desirability, of an integrated virtual State in which the executive, legislative, and judicial branches^1 are actively collaborating and sharing information through the use of advanced information technologies, sophisticated coordination mechanisms, shared physical infrastructure, and, potentially, new organizational and institutional arrangements.
Article
User and community co-production has always been important, but rarely noticed. However, there has recently been a movement towards seeing co-production as a key driver for improving publicly valued outcomes, e.g. through triggering behaviour change and preventing future problems. However, citizens are only willing to co-produce in a relatively narrow range of activities that are genuinely important to them and are keen that their co-production effort is not wasted by public agencies. Moreover, there are concerns that co-production may involve greater risks than professionalised service provision, although services may be quality assured more successfully through involving users and embedding them in the community. While offering potential significant improvements in outcomes, and cost savings, co-production is not resource-free. Co-production may be ‘value for money’, but it usually cannot produce value without money.
Article
Cyberculture authority Howard Rheingold was the first to write about online communities in this style that is part-travelogue and part-anthropological guide. This groundbreaking classic explores the entire virtual community, beginning with a selective but probing look at the author's original online home, The Well. Rheingold relates plenty of anecdotes that demonstrate the upsides of online life, such as how he was able to get information on removing a tick from his child before his doctor could respond to his phone call. But the bulk of the material relates to how individuals interact online much as they do in a face-to-face community. Rheingold speaks to how both friendships and enmities are formed online and how people come together to support each other through misfortune. He gives the example of how computer-moderated communication enabled members of one Well community to send vital medical aid to a friend hospitalized halfway around the world. Rheingold goes on to show how communities can form by various electronic communication methods, using the conferencing system of The Well as one example. He also examines how people interact through mailing lists, live chat, and the fantasy cyberenvironments of online role-playing games. In the process, he questions what kind of relationships can really be formed in a medium where people can change their apparent identity at will. This book questions whether a distinction between "virtual" communities and "real-life" communities is entirely valid. The Virtual Community argues that real relationships happen and real communities develop when people communicate upon virtual common ground. Rheingold also shares his far-reaching knowledge of how technology effects our social constructs. If you are involved in an online community, here is your cultural heritage.
A Era da Conexão. In: Intercom -- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação -- Uerj -- 5 a 9 de setembro de
 • A Lemos
 • Cibercultura E Mobilidade
Lemos A. Cibercultura e Mobilidade. A Era da Conexão. In: Intercom -Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação -Uerj -5 a 9 de setembro de 2005. p. 1-17.
Tradução de Alexandre Emílio
 • P Lévy
 • Ciberdemocracia
Lévy, P. Ciberdemocracia. Tradução de Alexandre Emílio. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
Acelerar o desenvolvimento das cidades inteligentes em Portugal. Direção Geral do Território
 • Portugal
Portugal (2015). Cidades analíticas. Acelerar o desenvolvimento das cidades inteligentes em Portugal. Direção Geral do Território:2015. DOI=http://www.dgterritorio.pt/static/repository/2015-10/2015-10-22174328_54ab20bb-0b19-4b78-b3b7-038c54e07421$$466C622B-84E8-4957-B11E-25B916C851FB$$88C781A4-BDBC-4E37-865A-CD28D06CD539$$File$$ pt$$1.pdf.
Modelos de democracia. Tradução de Alexandre Martins
 • D Held
Held, D. Modelos de democracia. Tradução de Alexandre Martins. Belo horizonte: Paidéia, 1987.
Direito e Democracia-- entre facticidade e validade. v.1. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler
 • J Habermas
Habermas, J. Direito e Democracia-entre facticidade e validade. v.1. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa
 • B S Santos
 • L Avritzer
Santos, B. S.; Avritzer, L. Introdução: para ampliar o cânone democrático. In: Santos, B. S. (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de janeiro: Civilização brasileira, 2002
A Ladder of Citizen Participation; in Journal of American Institute of Planners
 • S Arnstein
Arnstein, S.; A Ladder of Citizen Participation; in Journal of American Institute of Planners; 1969. Available in: http://lithgow-schmidt.dk/sherryarnstein/ladder-of-citizen-participation.html
Ciberciudadaní@ o ciudadani@.com? Barcelona: Editorial Gedisa
 • Perez Luño
Perez Luño, A. E. Ciberciudadaní@ o ciudadani@.com? Barcelona: Editorial Gedisa, 2004.
Transforming City Governments for Successful Smart Cities
 • . L Antophoulus
Smart Cities Study. Estudio Internacional sobre la situacion de las TICs La inovación y el conocimento em las Ciudades
 • Espanha
Espanha. (2012) Smart Cities Study. Estudio Internacional sobre la situacion de las TICs, La inovación y el conocimento em las Ciudades. Bilbao. DOI=http://www.uclgdigitalcities.org/app/uploads/2015/06/es_smartcitiesstudy.pdf
{1977}. La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial. Macpherson C. B. 1991 {1977}. La democracia liberal y su época
 • C B Macpherson
 • E Estevez
 • N Lopes
 • T Janowski
Estevez, E. Lopes, N.; Janowski, T. Smart Sustainable Cities. Reconnaissance Studie. Canadá, IDCR: United Nations University Centre for Policy Research, 2016.
Understanding the smart city domain: A literature review. Transforming City Governments for Successful Smart Cities
 • . L Antophoulus
Antophoulus. L. G. Understanding the smart city domain: A literature review. Transforming City Governments for Successful Smart Cities.
 • P Norris
 • Divide
Norris, P. Digital Divide? The impact of the internet on Parliaments worldline. Annual Meeting of the Political Studies Association of the UK, London School of Economics and Political Science, April 2000. Available in:< http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/psa2000dig.pdf>. Acesso in: Ago. 2017.
São Paulo: M. Books do Brasil
 • J Rifkin
 • Terceira Revolução
Belo horizonte: Paidéia 1987. Held D. Modelos de democracia. Tradução de Alexandre Martins
 • D Held
Cidades analíticas. Acelerar o desenvolvimento das cidades inteligentes em Portugal. Direção Geral do Território
 • Portugal
Centro Latinoamericano de administração para el Desarrollo (CLAD 2016). Carta Ibero Americana de Gobierno Abertto
 • Centro Latinoamericano
 • Desarrollo
Rio de Janeiro: Zahar 1984. Schumpeter J. Capitalismo socialismo e democracia
 • J Schumpeter
Rio de Janeiro: Paz e terra 1992. Pateman C. Participação e teoria democrática
 • C Pateman