Article

O pisowni i przejawach adaptacji fleksyjnej wyrazu goji

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Pozwolą one stwierdzić, czy nasili się tendencja do jego adaptacji fleksyjnej i graficznej
  • Że Sądzę
  • Warto Śledzić Zapisy Omawianego Wyrazu W Tekstach Oficjalnych I Nieoficjalnych
Sądzę, że warto śledzić zapisy omawianego wyrazu w tekstach oficjalnych i nieoficjalnych. Pozwolą one stwierdzić, czy nasili się tendencja do jego adaptacji fleksyjnej i graficznej. Rozwiązanie skrótów SS: Słowa, słowa... Czy je znasz?, red. T. Smółkowa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2013. -WSO PWN: Wielki słownik ortograficzny PWN. Wydanie zaktualizowane, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016.