PosterPDF Available

Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek: een exploratieve studie naar problemen, behoeften, verbeterpunten en goede voorbeelden bij zorgverleners, cliënten en naasten

Authors:
  • Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA)
Tijdige markering ontbreekt;
Fysiek lijden (pijn) is groot, maar pijnbestrijding is moeilijk;
Geen structurele aandacht voor de naasten;
Grenzen stellen versus ‘zorg op maat’ leveren;
Zorgverleners kennen elkaar niet;
Zorgverleners uit palliatieve en verslavingszorg spreken andere taal;
Cliënten buiten instellingen onzichtbaar;
Diversiteit in zorg- en hulpverleners en cliënten;
Ontwikkeling vragenlijst;
Onderwijs: theorie (inhoud) en communicatie.
Introductie
Er is onvoldoende bekend over specifieke problemen en
behoeften van mensen met een verslaving en
multiproblematiek in de palliatieve fase, en hun naasten.
Kennis over organisatie van deze zorg ontbreekt.
DOEL:
Exploreren van ervaringen binnen de palliatieve zorg voor
mensen met een verslaving en multiproblematiek;
Ontwikkeling van een opleidingsmodule voor zorg- en
hulpverleners (p.m.).
Doel
Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek:
een exploratieve studie naar problemen, behoeften, verbeterpunten en
goede voorbeelden bij zorgverleners, cliënten en naasten
Discussie en conclusies
Methoden
Semigestructureerde interviews met cliënten (n=10-15) en
naasten (n=5-10) over hun fysiek, spiritueel en psychosociaal
welzijn en ervaringen in palliatieve zorg;
Zes focusgroepsinterviews met zorgverleners, vrijwilligers en
ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines en
specialisaties (n=52) over de inhoud en organisatie van zorg,
communicatie met cliënten, zorg voor naasten en
competenties van betrokkenen;
Membercheck’;
Thematische inhoudsanalyse;
SWOT-analyse.
Eerste resultaten
Ebenau, A. 1,5, Dijkstra, B. 2, Stal-Klapwijk, M. 1, ter Huurne, C. 3, Blom, A. 4, Vissers, K. 5 en Groot, M. 1,5
1. Leger des Heils Midden-Nederland; 2. Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA); 3. Tactus Verslavingszorg; 4. Netwerk Palliatieve Zorg regio
Arnhem en de Liemers; 5. Radboudumc, Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Expertisecentrum Palliatieve Zorg
@: Anne.Ebenau@radboudumc.nl; Sponsor: Leger des Heils Fondsenwerving
Communicatie
Rust
Openheid
Gelijkheid
Betrokkenheid
Ethiek
Grenzen
Stigma
Morele vraagstukken
Maatwerk
Creativiteit
Acceptatie
Markering
Symptoom- en
klachtenrepresentatie
Samenwerking
Setting
Vrijwilligers Nabijheid dood
en sterven
Links (zorgverleners) en rechts (cliënten en naasten) zijn variabelen afgebeeld, die de praktijk van alledag (midden) beïnvloeden. Het betreft
geen verklarend model, maar een visuele weergave van de resultaten.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.