ChapterPDF Available

Εισαγωγικό σημείωμα. Τοπίο: Ιστορίες, πολιτικές αναπαραστάσεις

Authors:

Abstract

Η φύση δίνει την αίσθηση του αναγκαίου τόσο σε ζητήματα αισθητικής, όσο και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής μας, όπως η ιστορία και η πολιτική. Από την άλλη, οι ιστορικές προσλαμβάνουσες γονιμοποιούν την σκέψη του καλλιτέχνη και θεωρούνται ως απαραίτητη συνθήκη για την καλλιτεχνική δημιουργία και την παραγωγή κοινωνικών νοημάτων. Η τέχνη ως κριτική πρακτική, που ενσωματώνει την μνήμη και την ιστορία, θέτει την βάση για μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τέχνης και κοινωνίας. Μέσω της αισθητικής εμπειρίας και της ‘πρόκλησης για σκέψη’ που προσφέρει η τέχνη, η συμβολή της είναι ιδιαίτερα σημαντική σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής μας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σχέση του ανθρώπου με το αστικό περιβάλλον. Το έργο τέχνης σήμερα μπορεί να εκτυλίσσεται σε έναν δημόσιο χώρο, με τη συμμετοχή του κοινού, και να έχει ορισμένη χρονική διάρκεια. Η σύγχρονη τέχνη ανοίγει την συζήτηση και για το δημόσιο χώρο ως χώρο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με την ίδια την πόλη, αλλά και μεταξύ τους. Στο πνεύμα της παραπάνω ανάλυσης κινείται και η δράση της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες (http://visualmarch.eetf.uowm.gr/), η οποία ξεκίνησε το 2007 ως μια καλλιτεχνική - εκπαιδευτική διαδικασία από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και πιο συγκεκριμένα από το 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής. Στο πλαίσιο αυτών των αναζητήσεων και της όσμωσης ιδεών για διάφορα διεπιστημονικά θέματα διοργανώθηκε από το ΤΕΕΤ του ΠΔΜ σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στις 10 Οκτωβρίου 2014 - 24 Ιανουαρίου 2015 το διεπιστημονικό συνέδριο με αφορμή την έκθεση "Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες: μια διαδικασία βίωσης του τοπίου". Σε μια προσπάθεια δημιουργικής αξιοποίησης ετερογενών καλλιτεχνικών λεξιλογίων και κάτω από τον ευρύ τίτλο "Τοπίο: ιστορίες, πολιτικές, αναπαραστάσεις", ο τόμος συγκεντρώνει πειραματικά τις ενότητες: (α) η δράση της Εικαστικής Πορείας στις Πρέσπες, (β) η φύση και το φυσικό τοπίο ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης, (γ) η έννοια του τόπου και η σύνδεσή του με την ιστορία, και (δ) το αστικό τοπίο, οι σύγχρονες μορφές έκφρασης και ο χαρακτήρας της τέχνης με παρεμβάσεις στον αστικό χώρο. Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η επικοινωνία με το κοινό, αλλά και η δυνατότητα να συναντηθούν καλλιτέχνες και επιστήμονες, για να διερευνήσουν την ιστορικότητα, την πολιτική λειτουργία του τοπίου και τη σχέση του με τις καλλιτεχνικές πρακτικές και διαδικασίες. Κοινός παρονομαστής των ανακοινώσεων είναι οι τρόποι που η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο κατανόησης και καλλιτεχνικής χαρτογράφησης τόσο του φυσικού, όσο και του ανθρωπογενούς τοπίου, της ιστορίας και της πολιτικής. Στα κεφάλαια του τόμου τίθενται ζητήματα που αφορούν την σχέση του ανθρώπου με την φύση, τη διαμόρφωση μιας νέας στάσης απέναντι στο περιβάλλον, το ιστορικό τοπίο, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο, η οποία θα επιτρέπει μια βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη, καθώς και τους τρόπους που -τελικά- όλα τα παραπάνω συνδέονται με την αισθητική.
A preview of the PDF is not available

Supplementary resource (1)

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Chapter
Full-text available
Mobile applications are presently at the forefront of interpreting outdoor historical and archaeological sites. This chapter discusses the methodological approach adopted in the Rock art mobile project (RAMP) which addresses the challenge of designing and delivering mobile interpretation at three Neolithic and Early Bronze Age rock art areas in Northumberland, UK. RAMP proposes a departure from the more traditional design approaches of delivering scientific content in the form of an archaeological mobile guide. It acknowledges that rock art interpretation requires a ‘design space’, which facilitates empathy between users and designers, and allows the existing archaeological content, the public’s fascination with the ‘cryptic’ meaning of the rock art sites and the technological, environmental and personal situation of the user to be explored and to inspire technological development.
Conference Paper
Full-text available
Eye-tracking technology provides valuable help to interdisciplinary collaboration between various domains, such as human-computer interaction, digital art and creative media, so as artistic creativity can be expressed and developed. In this paper we present (a) an overview of eye-tracking technology in art and (b) the first results of a digital art research project, entitled DiBaB, which were based on paintings made by vegetal dyes for the creation -via eye tracking technology- of new artworks. The result was experimentations with artworks that have made visible the invisible, becoming a window to artist’s mind.
Article
Full-text available
Within media theory the worldwide shift from a 19th century print culture via a 20th century electronic culture to a 21st century digital culture is well documented. In this essay the emergence of a digital culture as amplified and accelerated by the popularity of networked computers, multiple-user software and Internet is investigated in terms of its principal components. A digital culture as an undetermined praxis is conceptualized as consisting of participation, remediation and bricolage. Using the literature on presumably ‘typical’ Internet phenomena such as the worldwide proliferation of Independent Media Centres (Indymedia) linked with (radical) online journalism practices and the popularity of (individual and group) weblogging, the various meanings and implications of this particular understanding of digital culture are explored. In the context of this essay digital culture can be seen as an emerging set of values, practices and expectations regarding the way people (should) act and interact within the contemporary network society. This digital culture has emergent properties with roots both in online and offline phenomena, with links to trends and developments pre-dating the World Wide Web, yet having an immediate impact and particularly changing the ways in which we use and give meaning to living in an increasingly interconnected, always on(line) environment.
Τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (eye tracking) και οι εφαρμογές της στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού
  • Σ Συλαίου
  • Π Πατιάς
Συλαίου Σ., Πατιάς Π. (2013). Τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (eye tracking) και οι εφαρμογές της στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στο Κ. Β. Κατσάμπαλος, Δ. Ρωσσικόπουλος, Σ. Σπαταλάς, Κ. Τοκμακίδης (επιμ.), Περί μετρήσεων γαιών και κατασκευών, Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Γ. Βλάχο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 177-189.
Περί μετρήσεων γαιών και κατασκευών, Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Γ
  • Τοκμακίδης
Τοκμακίδης (επιμ.), Περί μετρήσεων γαιών και κατασκευών, Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Γ. Βλάχο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 177-189.
Video: The New Cartography: Eyal Weizman and Laura Kurgan in Conversation
  • Apexart
Apexart (producer), (2014) Video: The New Cartography: Eyal Weizman and Laura Kurgan in Conversation, Moderated by Mark Wasiuta. http://apexart.org/events/new-cartography.php (τελευταία ανάκτηση 1/12/2016).
Εικόνες 13 και 14: Χους εις Χουν, Εγκατάσταση με πέτρες και ασβέστη, Τελική εκδοχή του έργου στον τρισδιάστατο φυσικό χώρο
  • Πολιτικεσ Αναπαραστασεισ
ΤΟΠΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Εικόνες 13 και 14: Χους εις Χουν, Εγκατάσταση με πέτρες και ασβέστη, Τελική εκδοχή του έργου στον τρισδιάστατο φυσικό χώρο
varied ways (change of gaze, embodiment, sensual challenge and so on) that they make accessible for their audiences the temporal and narrative meanings of their landscapes
  • Σκηνοθέτες
Σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, ποιητές κ.ά. συνεργάζονται και δημιουργούν εμπειρίες στις πόλεις με τη χρήση κινητών συσκευών. Ένα παράδειγμα είναι η λυρική εμπειρία του "Passing Stranger", ένα 225. "...the varied ways (change of gaze, embodiment, sensual challenge and so on) that they make accessible for their audiences the temporal and narrative meanings of their landscapes", Smith Ph. (2013). Walking-Based Arts: A Resource for the Guided Tour?, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13(2), σελ. 103-114.
Location-specific art practices that challenge the traditional conception of mapping
  • J Baudrillard
Baudrillard J. (1994). Simulacra and Simulation. (transl. Sheila Faria Glaser). Ann Arbor (Michigan, USA): The University Press, pp.1-2 σύμφωνα με Paraskevopoulou O., D. Charitos, Rizopoulos C. (2008). Location-specific art practices that challenge the traditional conception of mapping, Artnodes 8.