ResearchPDF Available

Abstract and Figures

Data Scopes zijn een concept voor de omgang met samengestelde data in een humanities context. Met data scopes willen we bijdragen aan methodologische reflectie op en consolidatie van de verzameling methoden die door velen in de menswetenschappen (vaak in de vorm van tools) al worden gebruikt in aanvulling op de bestaande methoden. Data scopes komen voort uit onderzoeksvragen en worden gevormd in het onderzoek in interactie tussen de onderzoeker en zijn ruwe data. We onderscheiden vier verschillende activiteiten in het onderzoek met data scopes - modelleren - normalisatie - linken - categoriseren Met data scopes willen we bereiken dat - data verwerking erkend wordt als essentieel en onlosmakelijk onderdeel van het onderzoek, en niet een noodzakelijk technisch proces waarna het echte onderzoek kan beginnen - meer transparantie bij de totstandkoming van onderzoek dat gebaseerd is op de verwerking en analyse van grote en complexe hoeveelheden data
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.