ArticlePDF Available

Walka z „babkami” o zdrowie kobiet: medykalizacja przerywania ciąży w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Authors:

Abstract

In 1956 the communist state authorities liberalized the anti-abortion law that the Polish People’s Republic inherited from the interwar period. Using the rhetoric of women’s health and framing their decision as a safety measure, the legislators intended to curb the high number of clandestine abortion procedures performed outside the realm of socialist medicine. As I argue in my paper, in the official political and medical discourse abortion legislation passed in Poland in the 1950s constituted an element of the war against traditional medicine which was waged by the authorities of socialist Poland. One of the targets of this fight were “granny midwives”: traditional folk female healers who were helping peasant women in many aspects of their reproductive lives and who were customarily accused of performing high numbers of criminal abortions. Thus it was against these “granny midwives” that the socialist state had to fight over the life and health of Polish women. Presenting abortion as an intricate medical procedure whose success depended on the skills of a highly qualified and experienced personnel, socialist doctors and authorities did not only medicalise abortion, but also pathologised it, depicting the termination of a pregnancy as a disease requiring the care of a professional medical practitioner. What was also at stake at the fight against “granny midwives” was the shift from pre-modern, traditional healing practices to modern, scientific medicine that was regarded as a tenet of state socialism.
A preview of the PDF is not available
... If pro-natalist policies of the postwar years and of the 1970s have so far been at least partially examined (Klich-Kluczewska, 2012a, Klich-Kluczewska, 2017Perkowski, 2017), scholars have omitted the late 1950s and 1960s from their analyses, overlooking in particular the Polish population debate developing during these years. In the recent boom in literature on reproductive politics in 1950s and '60s Poland, historians have concentrated mainly on the debates and practices regarding abortion and contraception, delineating the opinions of the medical community, the Catholic milieu and scrutinizing gendered discourses of reproduction and provisions of contraceptives in the centrally planned economy (Czajkowska, 2012;Ignaciuk, 2014aIgnaciuk, , 2014bIgnaciuk, 2019;Ignaciuk & Ortiz Gómez, 2016;Jarkiewicz, 2017aJarkiewicz, , 2017bKlich-Kluczewska, 2015;Kuźma-Markowska, 2017). The growing body of scholarship on state-socialist reproductive politics has been characterized, however, by some absences and gaps. ...
... When discussing the onset of new abortion politics in the socialist bloc, scholars have stressed the Soviet example, the need to diffuse political tensions that arose during the de-Stalinization period, or the prevalent rhetoric of socialist women's health being endangered by clandestine abortion procedures (Fidelis, 2010;Heitlinger, 1987;Kligman, 1998;Randall, 2011). The last factor, and a recurrent rise in illegal terminations, whose number was to oscillate around 300,000 a year in the early 1950s (Titkow, 1997), also became dominant themes in the 1950s Polish abortion debate (Czajkowska, 2012;Kuźma-Markowska, 2017). ...
Article
Full-text available
The article presents state-socialist and Catholic reproductive and population politics of Cold War Poland, focusing on competing discourses of population growth that were present in public debates since the 1950s up to the 1970s. Situating the local Polish case in a wider international framework, I examine references to Malthusian and Marxists theories of population in the statements of party-state and Catholic journalists during the only period of (moderate) anti-natalism in the history of state-socialist Poland. I argue that by ignoring the more moderate Catholic population and reproductive politics rationales, party-state journalists attempted to position Church leaders and commentators as unanimous supporters of ‘unfettered fertility’ and to present the party state as the only modernizing force whose population and reproductive politics would guarantee Polish citizens’ prosperous standards of living attained thanks to small-sized families rearing high-quality children. In the official rhetoric this model of the modern family was to be achieved thanks to contraceptives that were endorsed by the party state supporting a ‘conscious motherhood’ campaign initiated in the late 1950s by the Polish family planning association.
... W opracowaniach odwołujących się do materiałów historycznych znajdujemy informacje na temat stosowania różnych substancji i sposobów mających na celu "przywrócenie miesiączki" i "spędzenie płodu " (m.in. Tokarczyk 2000;Michalska 2016;Żuchowicz 2016;Kuźma-Markowska 2017;Gałęzka-Śliwka 2021;Wężyk 2021). Niezależnie jednak od metod aborcji, można założyć, że wymagały one wzajemnego wsparcia w kręgach kobiet, polegającego chociażby na przekazywaniu sobie wiedzy o tym, jak zakończyć niechcianą ciążę czy do kogo zwrócić się o pomoc. ...
Article
Celem artykułu jest analiza społecznej zaradności w sytuacji w warunkach zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce oraz pandemii COVID-19, utrudniającej korzystanie z usług służby zdrowia. Punktem wyjścia jest koncepcja społecznej zaradności jako taktyki oporu, rozumianej nie tylko jako radzenie sobie z niewydolnością systemu społecznego, niezaspokajającego potrzeb jednostek, ale także jako protest przeciwko społecznemu porządkowi i próba jego zmiany. Analizą objęto działalność Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Aborcyjnego Dream Teamu, Kobiet w Sieci oraz Widzialnej Ręki – Reprodukcyjnej. Materiał badawczy stanowiły informacje udostępniane na ich stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych. Wyniki badania pokazały różne formy wsparcia o charakterze informacyjno-technicznym i psychologicznym w ramach samopomocy aborcyjnej. Zauważalnym efektem działalności, poza zwiększonym dostępem do aborcji, jest także społeczna aktywizacja na rzecz autonomii prokreacyjnej i przyczynianie się do kulturowej zmiany w zakresie postaw wobec przerywania ciąży i szerzej: praw reprodukcyjnych w Polsce.
... According to the government, medicine as a science was supposed to ensure safe procedures which could only be performed by physicians in hospitals. Private and non-scientific forms of care were reduced or closed down by imposing high taxes and persecuting women who functioned as village healers, midwives and abortionists (Kuźma-Markowska, 2017). People used free medical services very reluctantly, particularly in rural areas, and the intention was to change their mentality, since infant mortality rates were high and many abortions were performed without proper hygiene, which resulted in deaths of women. ...
... Despite such importance, the deep structures that shape these processes remain relatively unexplored. In particular, still relatively little is known about the role of the medical profession in shaping the laws and policies concerning sexuality and reproduction (Malarewicz and Sola 2011;De Zordo and Mishtal 2011;Kuźma-Markowska 2017;Ignaciuk 2021). There is insufficient analysis of the process of medical professionalisation, identified in Anglo-American literature as a crucial element in the development of sexual and reproductive rights. ...
Article
Full-text available
Taking Poland as a case study, this article examines the sociological and historical-institutional factors that determine the relationship between the process of medical professionalisation and reproductive rights in transitional societies. Focusing on three periods in Polish history, (a) Partition era (1772–1918), (b) the Second Polish Republic (1918–1939), and (c) the post-war period (1945–1989), it identifies ruptures and continuities that have shaped the development of the Polish medical profession and its attitude towards abortion care today. Using insights from feminist historical institutionalism, abortion studies, and the sociology of professions, the article applies the concept of ‘dialectical transformations’ to explain institutional and policy reproduction and change over time. It shows how professional and legal institutions are often transferred from one systemic context to another by individuals or organisations whose positions move from opposition to dominance. Understanding such processes is especially important in light of the retrenchment of reproductive rights across the globe.
Article
Full-text available
Przedmiotem badawczym artykułu są argumenty przedstawione przez posłów na forum Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej I kadencji podczas prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz debata prawników komentujących aspekty prawne tych nowych regulacji. W debacie parlamentarnej dominowały głosy popierające ustawę, zgodne z linią partii rządzącej, ale pojawiły się też pojedyncze wypowiedzi krytyczne wobec proponowanych rozwiązań. Wśród prawników komentujących nowo uchwalone prawo pojawiły się również głosy popierające i krytyczne. Prawnicy koncentrowali się na wykładni nowego prawa, wskazując na trudności interpretacyjne czy brak regulacji części istotnych kwestii związanych z przerywaniem ciąży. Poznanie argumentów, które przedstawiali zarówno politycy, jak i prawnicy komentujący ustawę z 1956 r. o przerywaniu ciąży ma wartość historyczną, a ukazany w artykule dyskurs polityczny i prawniczy może być również interesującym materiałem, który można porównać ze współczesną debatą.
Article
Full-text available
This paper scrutinises the relations between different models of family planning advice and their evolution in Poland between the mid-1950s and the late 1980s, focusing on their similarities and dissimilarities, conflicts and concordances. From 1956 onwards, the delivery of family planning advice became a priority for both the Polish Catholic Church and the party-state, especially its health authorities, which supported the foundation of the Society of Conscious Motherhood and aspired to mainstream birth control advice through the network of public well-woman clinics. As a consequence, two systems of family planning counselling emerged: the professional, secular family planning movement and Catholic pre-marital and marital counselling. We argue that reciprocal influence and emulation existed between state-sponsored and Catholic family planning in state-socialist Poland, and that both models used transnational organisations and debates relating to contraception for their construction and legitimisation. By evaluating the extent to which the strategies and practices for the delivery of birth control advice utilised by transnational birth control movements were employed in a ‘second world’ context such as Poland, we reveal unexpected supranational links that complicate and problematise historiographical and popular understandings of the Iron Curtain and Cold War Europe.
Chapter
Full-text available
Był listopad 1957 r. Od kilkunastu miesięcy w Polsce trwała odwilż zapoczątkowana wydarzeniami Października. W dużej sali w jednym z polskich miast, wypełnionej w całości ludźmi, odbywało się spotkanie. Uwaga kilkudziesięciu osób, głownie ubranych w garnitury mężczyzn, skupiała się na ustawionym na początku sali stole oraz stającej przy nim starszej kobiecie w okularach. Na stole leżały wykonane z gumy i gąbki przedmioty; wśród nich wyróżniał się zrobiony ze sztucznego tworzywa, oryginalnej wielkości model kobiecej miednicy. Można było także dostrzec książeczki i broszury; niektóre z nich miały na okładkach napis IPPF. W rogu sali stało białe, wykonane z kamienia popiersie Włodzimierza Lenina. Opisane spotkanie odbywało się w Krakowie. Starszą kobietą w okularach oraz pomysłodawczynią pomalowanego na jaskrawe kolory modelu macicy była Helena Wright - Angielka, liderka i współzałożycielka jednej z największych brytyjskich organizacji proponujących kontrolę urodzeń.
Article
Abortion in the Weimar Republic is a compelling subject since it provoked public debates and campaigns of an intensity rarely matched elsewhere. It proved so explosive because populationist, ecclesiastical and political concerns were heightened by cultural anxieties of a modernity in crisis. Based on an exceptionally rich source material (e.g., criminal court cases, doctors' case books, personal diaries, feature films, plays and literary works), this study explores different attitudes and experiences of those women who sought to terminate an unwanted pregnancy and those who helped or hindered them. It analyzes the dichotomy between medical theory and practice, and questions common assumptions, i.e. that abortion was "a necessary evil," which needed strict regulation and medical control; or that all back-street abortions were dangerous and bad. Above all, the book reveals women's own voices, frequently contradictory and ambiguous: having internalized medical ideas they often also adhered to older notions of reproduction which opposed scientific approaches. © 2007, 2011 Cornelie Usborne First paperback edition published in 2011. All rights reserved.
Article
The early 20th century witnessed a revolution in contraceptive behaviour as the large Victorian family disappeared. This book offers a new perspective on the gender relations, sexual attitudes, and contraceptive practices that accompanied the emergence of the smaller family in modern Britain. It draws on a range of first-hand evidence, including over 190 oral history interviews, in which individuals born between 1900 and 1930 described their marriages and sexual relationships. It challenges many of the key conditions envisaged by demographers and historians as necessary for any significant reduction in average family size to take place. The book demonstrates that a massive expansion in birth control took place in a society in which sexual ignorance was widespread; that effective family limitation was achieved without the mass adoption of new contraceptive technologies; that traditional methods, such as withdrawal, abstinence, and abortion were often seen as preferable to modern appliances, such as condoms and caps; that communication between spouses was not key to the systematic adoption of contraception; and, above all, that women were not necessarily the driving force behind the prevention of pregnancy. Women frequently avoided involvement in family planning decisions and practices, whereas the vast majority of men in Britain from the interwar period onward viewed the regular use of birth control as a masculine duty. By allowing this generation to speak for themselves, the book produces a rich understanding of the startling social attitudes and complex conjugal dynamics that lay behind the changes in contraceptive behaviour in the 20th century.
Article
This paper discusses the introduction of the pill into the state-socialist Polish market in the late 1960s and its circulation over the following decade. Abortion, legalised for socio-economic reasons in 1956, had been available practically on demand since 1959, and there were no legal obstacles to contraception. The pill first appeared in Poland in the early 1960s, but was not widely available in pharmacies until 1969, when the local pharmaceutical industry began production. Throughout the 1970s, only two brands were widely available: Femigen and Angravid. The pill played a marginal role in family planning during the 1960s and 1970s in Poland, with cycle-observation, backed by the possibility of a legal abortion, being the main resource for birth control. This was due to structural limits to the distribution of the pill on a centrally-planned market closed to Western pharmaceutical companies, cultural patterns of sexual behaviour, and the availability of abortion.