ArticlePDF Available

CLAUSEWITZ AND HYBRID WAR

Authors:

Abstract and Figures

The aim of the article is to discuss the nature of war and its implications for the concepts such as hybrid wars. In the first section authors argue that objective nature of war remains stable with regard to the elements of which it consists. In the second section authors characterize the elements of war which are changing in the information age. In the conclusion authors summarize the implications of their findings.
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
Full-text available
Ez a könyv azoknak készült, akik úgy érzik, egy-egy kutatási problémára kvalitatív szemszögből is rá lehet tekinteni, és hogy a mélyinterjún és a fókuszcsoporton kívül más (számos esetben alternatívnak tekinthető) kvalitatív technikák is léteznek. Azoknak, akik úgy gondolják, hogy be vannak szorítva a mainstream által meghatározott játéktérbe, és keresik a kifelé vezető utat. Azoknak, akiket valamilyen kutatási probléma elé sodort az élet, és szeretnék azt újszerű, az eddigiektől eltérő módon megoldani. Azoknak, akik hisznek a kvalitatív kutatások létjogosultságában, és azoknak is, akik szkeptikusak iránta. A kutatásmódszertan könyv elsősorban gyakorló kutatóknak, PhD- és mesterszakos hallgatóknak íródott, de haszonnal forgathatják olyanok is, akiket bármilyen szempontból érdekel a kvalitatív kutatások világa. A könyvben a kvalitatív kutatás filozófiája, valamint a kvalitatív kutatási terv alapos áttekintése után a következő technikákkal találkozhatunk: grounded theory, esettanulmány, netnográfia, videográfia, narratív technika, értelmező (interpretatív) fotóinterjú, kutatói önmegfigyelés, projektív technikák, metaforák használata, kollázstechnika.
Article
Full-text available
Multimodal, low intensity, kinetic as well as non-kinetic threats to international peace and security including cyber war, low intensity asymmetric conflict scenarios, global terrorism, piracy, transnational organized crime, demographic challenges, resources security, retrenchment from globalization and the proliferation of weapons of mass destruction were identified by NATO as so called "Hybrid Threats" (cf BI-SC Input for a New NATO Capstone Concept for The Military Contribution to Countering Hybrid Enclosure 1 to 1500/CPPCAM/FCR/10-270038 and 5000 FXX/0100/TT-0651/SER: NU0040, dated 25 August 2010). This submission aims to introduce the audience to this form of security threat with a particular focus on "cyber" terrorism and war. This new form of conflict in the fifth dimension has a truly hybrid risk potential and warrants a new holistic counter approach: from law enforcement, counter cyber strategies to kinetic responses. The authors will present the findings of an ongoing Hybrid Threat experiment, which is being undertaken at the Swedish Defence College, with a focus on the role of cyber attacks within the wider context of asymmetric conflict and how the existing legal framework governing the use of force and the law applicable to hostilities does not necessarily reflect on this new form of threat.
Article
A szerző által tanulmányozott, szakértőkkel foglalkozó szakirodalom jelentős része a szakértőkkel történő szakmai munkára, a különböző csoportmódszerek bemutatására fókuszál, de a szakértővé válás folyamatával nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozik. Ez a felismerés adta az alapötletet, hogy tanulmányában egy saját vizsgálódásra alapozva a szakértő kiválasztása és a megkérdezés módszertani kérdései mellett a szakértővé válás lehetőségeit, illetve a fogalom különböző kontextusban történő értelmezhetőségét is bemutassa. A szakmai szolgáltatások rövid ismertetése után a tanulmány első részében a szakértővé válás lehetőségeivel foglalkozik egy, a közelmúltban végzett saját információgyűjtés és annak feldolgozása során kapott eredmények közlésével. Megállapította, hogy Magyarországon jelenleg kilencféle módon lehet valaki szakértő, több esetben úgy, hogy a nem hivatalos szakértői minősítéssel rendelkező (szakmai) szolgáltatók egy része is végez, illetve felkérésre folytathat szakértői tevékenységet. A szakértői kiválasztás folyamatának bemutatásakor ismerteti a szakértői csoport létrehozásának feladatait, a szakértői kompetenciák meghatározásának módszereit. A tanulmány harmadik részében a szakértői megkérdezés módszerei közül tizenhetet mutat be, elsősorban a nevezett vizsgálódás szakértői interjúalanyainak véleménye alapján, zárásként pedig a szakértőkkel való munka továbbgondolására ad konkluzív jelleggel néhány tanácsot.
Article
This book sheds light on Clausewitz's purpose in writing On War, and the methodology he employed. While many scholars agree that Clausewitz's work is frequently misunderstood, almost none have explored his methodology to see whether it might enhance our understanding of his concepts. This book lays out Clausewitz's purpose and methodology in a brisk and straightforward style. It then uses that as a basis for understanding his contributions to the ever growing body of knowledge of war. The specific contributions this study addresses are Clausewitz's theories concerning the nature of war, the relationship between war and politics, and several of the major principles of strategy he examined. These theories and principles lie at the heart of the current debates over the nature of contemporary conflict. They also underpin much of the instruction that prepares military and civilian leaders for their roles in the development and execution of military strategy. This book is organized into three parts. The first provides students with background information concerning Clausewitz's purpose and method. The second lays out his theories regarding the nature of war, his ideas concerning the relationship between war and policy, and the complementary balance between friction and military genius. The final part examines his concept of strategy, and several of his strategic principles, particularly the centre of gravity, and reveals how they relate to contemporary war. Together, these themes represent the core of what professional military curricula usually cover of Clausewitz.
Article
Purpose This article is concerned with growth processes, growth dimensions and conditions for growth. In it, the author espouses the importance of a strong management mentality capable of providing an appropriate organizational arrangement and supporting competitive growth. Design/methodology/approach Original and other research. Findings Organizations that are integrated into industries with intensive technologies are more likely to strongly emphasize innovation efforts, flexibility, and growth orientation than firms in industries with long‐linked technologies. Practical implications Management's challenge is to continually try to focalize on organizations' growth, adapting technological capabilities to be in dynamic alignment with the chosen growth dimensions and to take into account business vision and environmental opportunities. Originality/value Successful organizations will be differentiated by their ability to visualize the logic growth dimensions and to leverage technological advances to create an appropriate organizational arrangement to support a competitive growth. The future of technological innovation and advanced manufacturing processes depends on continued investment in cutting‐edge research and development, finding new market segments, and a highly qualified workforce.