PosterPDF Available

Hazai háztartásokban üzemelő mosógépek mikológiai felmérése; diverzitásvizsgálat és patogenitás /OCCURENCE OF MICROSCOPICAL FUNGI IN WASHING MACHINES KEPT IN HUNGARIAN HOUSEHOLDS; DIVERSITY AND PATHOGENICITY RESEARCH

Authors:

Abstract

In indoor environments the colonization of microscopic fungi is most often related to high humidity places. They often colonize water-connected household equipments such as washing machines. The organic matter deposits on the surface of washing machines are a good nutrient source for fungi. Species colonising these devices are well adapted to extreme conditions such as high temperatures, extreme pH values, presence of various chemicals (detergents) and the frequently changing humidity levels. The aims of this study were to identify the dominant fungal species colonizing the washing machines in Budapest, Hungary with a special focus on human pathogenic species and to test the pH-, salinity- and temperature tolerance of the isolated pathogen and frequent species. Samples were collected from the rubber seals and from the drawers of washing powder and softener and filter of washing machines using sterile cotton swabs. The collected samples were inoculated to malt extract agar with 2 % chloramphenicol within 24 hours and pure cultures were created. To identify the species we used the sequenec analysis of the ITS1 and ITS4 regions of the ribosomal RNA gene cluster. For the statistical analysis we used linear regression, ANOVA and Dunnett test. The 32 % of the sampled washing machines were highly contaminated according to our categorization based on visual observation. A total of 32 yeasts and 54 filamentous fungi were isolated. The 29.17% of the identified fungi have been previously reported as human pathogen. Tolerance tests were conducted on five species: Trichosporon dermatis, Cystobasidium slooffiae, Meyerozyma guilliermondii, Candida parapsilosis and Fusarium oxysporum. None of these species grew above 50 °C, under pH=4.10 and above pH=10.88. Some of them grew moderately in 12 % salinity. Significantly greater number of species was found in washing machines placed in rooms without heating (p-value=0.0025). We found fungal species reported as human pathogens in the 22.03% of the washing machines. Apparently the washing machines could be a reservoir of indoor pathogenic fungi and their presence may depend on the usage of these devices.
Hazai háztartásokban üzemelő mosógépek mikológiai felmérése;
diverzitásvizsgálat és patogenitás
Tischner Zsófia1, Kredics László2, Marik Tamás2, Vörös Krisztina3, Sebők Flóra4, Magyar Donát5
1 Állatorvos-tudományi Egyetem
2 Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék
3 Semmelweis Egyetem, Patológiai Doktori Iskola
4 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
5 Országos Közegészségügyi Intézet, Levegőhigiénés és Aerobiológiai Osztály
BEVEZETÉS ANYAG ÉS MÓDSZER
A mosógép használati szokásokat kérdőívvel
mértük fel 59 pest megyei helyszínen.
Törletmintákat gyűjtöttünk a mosógépek különböző
részeiből (gumitömítés, mosószer adagoló,
idegentest csapda). Ezeket 24 órán belül 2%-os,
chloramfenikol tartalmú maláta táptalajra
szélesztettük. Inkubáció (25
C, 5 nap) és
többszörös átoltások után tiszta tenyészeteket
kaptunk, melyeket a riboszomális RNS-gének ITS
régiójának szekvenciája alapján határoztunk meg.
Öt kiválasztott fajjal tolerancia teszteket
(hőmérséklet pH, sótűrő képesség) végeztünk. Az
elemzésre lineáris regressziót és Dunnett tesztet
használtunk.
EREDMÉNYEK
A mosógépek 90%-ából izoláltunk gombát. Szabad szemmel is látható szennyezettség alapján,
három fokozatú skálán értékelve, a mosógépek 32%-a erősen szennyezett volt. A kérdőíves
válaszadók 57%-a saját bevallása szerint tapasztalt sötét elszíneződést a mosószer adagolóban,
45%-uk pedig a gumitömítésen. A válaszadók csupán 4%-a indít havonta magas hőfokon, ruha
nélküli mosófunkciót, tisztítás céljából. 32 élesztő és 54 fonalas gombát izoláltunk. Az izolált
fajok közel egyharmada potenciálisan humánpatogén. Növekedési teszteket végeztünk
Trichosporon dermatis, Cystobasidium slooffiae, Meyerozyma guilliermondii, Candida
parapsilosis, Fusarium oxysporum fajokkal, amelyek egyike sem növekedett 50
C felett,
pH=4.10 alatt és pH=10.88 felett. Kismértékű növekedést mértünk 12 %-os sókoncentráció
mellett, melyet legjobban a F. oxysporum tűrt. Szignifikánsan több gombafajt találtunk azokban a
mosógépekben, melyeket konyhában (p-érték=0,0205), illetve fűtetlen helyiségben tartottak
(p=0.00249).
A mosógépek számos potenciálisan patogén beltéri gombafaj
rezervoárjai lehetnek. A kimutatott opportunista patogén
fajok az immunhiányos betegségekben szenvedőkre lehetnek
veszélyesek, illetve spóráik asztmát, allergiás reakciókat
okozhatnak. E gombák jól tűrik a mosási körülményeket,
jelenlétük magas hőfokú (90°C) ruha nélküli
mosófunkcióval és savas tisztítószerekkel visszaszorítható.
KÖVETKEZTETÉSEK
A mikroszkópos azonosítás során meghatározott
nemzetségek előfordulása a mintákban
Épületeinkben előforduló mikroszkopikus
gombák leggyakrabban a magas
nedvességtartalmú helyekhez kötötten
jelennek meg, így konyháinkat,
fürdőszobáinkat és vízzel működő
berendezéseinket gyakran kolonizálják. A
mosógépek felületén megjelenő szerves
anyag lerakódások tápanyagforrásai e
gombáknak. Az itt megjelenő fajok extrém
környezeti feltételekhez alkalmazkodtak,
mint a magas hőmérséklet, a hőmérsékleti
ingadozások, a gyakori kiszáradás és pH
ingadozások.
CÉLKITŰZÉSEK
1. A mosógépekben megtelepedő
domináns gombafajok azonosítása.
2. Diverzitásuk vizsgálata.
3. Növekedésük vizsgálata a
mosógépekre jellemző fizikai és
kémiai körülmények között.
4. A mosógép használati szokások és a
gombaszennyezettség közötti
összefüggések elemzése.
5. Humánpatogén fajok megismerése.
Fusarium oxysporum növekedése egyre
töményedő sókoncentrációk hatására
Trichosporon dermatis tenyészetek
növekvő pH szerint az 5. napon
(Balról jobbra: pH=2,09; pH=4,10;
pH=7,00; pH=8,36; pH=10,88)
C. parapsilosis
tenyészetek
növekedése
különböző
hőmérsékleti, pH
értékeken és
sókoncentráción
F. oxysporum
tenyészetek
növekedése
különböző
hőmérsékleti, pH
értékeken és
sókoncentráción
Az eredményeknek a Magyar Mikológiai Konferencián való
bemutatását a Magyar Mikológiai Társaság támogatta.
Napok sorszáma Napok sorszáma Napok sorszáma
Napok sorszáma Napok sorszáma Napok sorszáma
25
C
37
C
50
C
40
C/2h
60
C/2h
25
C
37
C
50
C
40
C/2h
60
C/2h
pH=2,09
pH=4,10
pH=7,00
pH=8,36
pH=10,88
pH=2,09
pH=4,10
pH=7,00
pH=8,36
pH=10,88
0%
3%
6%
9%
12%
0%
3%
6%
9%
12%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1000
800
600
400
200
0
1000
800
600
400
200
0
1000
800
600
400
200
0
80
60
40
20
0
80
60
40
20
0
60
0
20
30
40
50
10
Átlagos sejtszám*10^6
Átlagos sejtszám*10^6
Átlagos sejtszám*10^6
Átlagos telepátmérő (mm)
Átlagos telepátmérő (mm)
Átlagos telepátmérő (mm)
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.