Book

Molins medievals i molins paperers a Cervelló

Authors:

Abstract

Història dels molins fariners d'origen medieval i els molins paperers de l'etapa pre-industrial i industrial que van existir al llarg del curs d'aigua de la Riera de Cervelló.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Els molins paperers de Catalunya. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 • Josep I Ribas Esteve Farriol
 • Cardús
 • Martí
ESTEVE FARRIOL, JOSEP I RIBAS CARDÚS, MARTÍ; Els molins paperers de Catalunya. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 2008.
Grans establiments moliners a la vall baixa del riu Llobregat: els casals de Martorell, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, Fundació Noguera
 • Fernàndez Trabal
FERNÀNDEZ TRABAL, JOSEP; Grans establiments moliners a la vall baixa del riu Llobregat: els casals de Martorell, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, Fundació Noguera, 2008.
La indústria paperera de l'Anoia (1700-1998): Continuïtat i modernitat, Ajuntament d'Igualada / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
 • Gutiérrez Poch
GUTIÉRREZ POCH, MIQUEL; Full a Full. La indústria paperera de l'Anoia (1700-1998): Continuïtat i modernitat, Ajuntament d'Igualada / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona. 1999. BIBLIOGRAFIA
Quaderns de didàctica i difusió, 18. Publicacions del Museu de la Ciència i de la Tècnia de Catalunya
 • Ton Lloret
 • El Museu Molí Paperer De Capellades
LLORET, TON, El museu molí paperer de Capellades, Quaderns de didàctica i difusió, 18. Publicacions del Museu de la Ciència i de la Tècnia de Catalunya, 2007.
Els molins paperers. Origen, arquitectura, funció i evolució (Comarca de Capellades, 1700-1950)
 • Munné Sellarès
 • Lourdes
MUNNÉ SELLARÈS, LOURDES; Els molins paperers. Origen, arquitectura, funció i evolució (Comarca de Capellades, 1700-1950). Universitat de Barcelona. Tesis doctoral, 2015.
Els molins paperers de Catalunya. Una aproximació per a la seva protecció patrimonial
 • Pagès Rabal
PAGÈS RABAL, XAVIER; Els molins paperers de Catalunya. Una aproximació per a la seva protecció patrimonial. Màster universitari 2011-2012.
Assaig d'una localització de les indústries antigues a Catalunya
 • Pau Vila
VILA, Pau. Assaig d'una localització de les indústries antigues a Catalunya. "Estudis Universitaris Catalans", XVII, 1932
si que és veritat que tenia vinyes, arbres fuuiters i horts, però la seva economia productiva no es vasava en vendre vi
 • Tanmateix
Tanmateix, si que és veritat que tenia vinyes, arbres fuuiters i horts, però la seva economia productiva no es vasava en vendre vi.
Els molins: construccions, tipologies i usos
 • Lídia -Solà Donat
DONAT, LÍDIA -SOLÀ, XAVIER; Els molins: construccions, tipologies i usos. Banyoles: CECB, 2014.
Del petit taller a la gran fàbrica
 • Ramon Gumà I Esteve
GUMÀ I ESTEVE, RAMON, Del petit taller a la gran fàbrica, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2015
Cartulario de" Sant Cugat
RIUS, JOSÉ (Ed.). Cartulario de" Sant Cugat" Del Vallés (Vol. 1). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sección de Estudios Medievales de Barcelona, 1945.