BookPDF Available

ALÉN DAS FRONTEIRAS: REDES NA DIVERSIDADE. Actas do I Congreso Internacional de Investigadores e Investigadoras en Comunicación

Authors:

Abstract

Sempre é motivo de orgullo presentar as achegas a un encontro científico. Pero neste caso acada especial relevo poisque so o nome Alén fronteiras: redes na diversidade, a AGACOM, asociación galega de investigadoras e investigadores da comunicación, celebra o seu primeiro congreso internacional. O evento conxuga, xa que logo, tres ancoraxes -fronteiras, redes e diversidade- que están interconectadas pola lingua, esa grande construción comunal na historia, e que son continuidade, a nivel do pensamento, das ensinanzas de autores ben coñecidos por todas nós como o Stuart Hall: shared interest in the world around us and our own place in it. É dicir, a partilla de intereses co mundo ao noso redor e sobre o noso lugar nel.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.