ArticlePDF Available

Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd

Authors:

Abstract

Ingress: Hva som blir den endelige utformingen av det nye pensjonssystemet, er avhengig av hvilken regjering vi får til høsten og av tarifforhandlingene i 2006. Dermed kan det forventes en betydelig kamp om framtidas ordninger.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.