Article

Nacionalinės studentų konferencijos grįžtamojo ryšio analizė ir tęstinumo bei regioninio akademinio bendradarbiavimo įžvalgos

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
This paper investigates the employee relations role on the organizational culture formation in Lithuanian companies. It was analysed what influence the employee relations have on the organizational culture formation of a particular company and subculture formation in departments. It is also discussed the practice when managers of many organizations don’t seek to form certain organizational culture, so it can form spontaneously depending on the prevailing relationships among colleagues and among supervisors and subordinates.
Article
Purpose ‐ The purpose of this paper is to explore whether oral feedback by inspectors of the Dutch Inspectorate of Education is an adequate method to support the professional development of teachers in primary education. This study aims to examine the impact of short feedback training for inspectors (focused on effective feedback conversations) on feedback quality and on teachers' feedback perception. In addition, it aims to study the relation between immediate perception and the delayed perception of that feedback. Design/methodology/approach ‐ In an independent sample experimental design, 15 inspectors provided feedback to 40 teachers in primary education. Nine inspectors received short feedback training (the experimental group), while six others did not receive this training (the control group). Findings ‐ The results indicate that feedback provided by trained inspectors can foster professional development of teachers in primary education and that short feedback training has added value. The quality of the feedback by inspectors was related to teachers' immediate perception of the feedback and the delayed perception of the feedback. Research limitations/implications ‐ A limitation of this study is the small group of inspectors and the limited number of feedback conversations they could provide. Further research could be aimed at examining the impact of feedback of trained inspectors on the professional development of underperforming teachers. Originality/value ‐ This paper contributes to research that examines effective ways to use feedback conversations in workplace settings for the professional development of teachers.
Article
Purpose ‐ The purpose of this paper is to overview the state of research on feedback and aspects of feedback that have been under-researched in the scholarly literature, particularly involving the theme of quality of the feedback. The paper seeks to draw on the existing literature, to develop a conceptual framework that identifies important aspects associated with quality of feedback that the articles in this special issue uniquely address. Design/methodology/approach ‐ This is a conceptual article that presents the results of an analysis of the feedback research literature and offers an abbreviated overview of it. It also develops a conceptual model that illustrates the complexity of the feedback process and identifies gaps that exist in the literature which the contributions of this special issue address. Findings ‐ The provision of feedback is critical to individuals' learning and performance improvement in the context of their work. Coupled with the provision of feedback is the importance and need for high quality feedback. The quality of feedback and factors that influence it are the central themes of this issue. Originality/value ‐ This paper introduces this special issue on "Perceptions of quality of feedback in organizations: characteristics, determinants, outcomes of feedback, and possibilities for improvement" by overviewing the concepts associated with feedback and feedback seeking and developing a conceptual model that highlights the complexity of the feedback process. It also identifies existing gaps in the knowledge base that the contributions within this special issue address.
Dalykinė komunikacija: mokomoji knyga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas
 • V Baršauskienė
Baršauskienė, V. (2002). Dalykinė komunikacija: mokomoji knyga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
Tūkstantmečio pabaiga. Informacijos amžius. Ekonomika, visuomenė ir kultūra, T. 3. Kaunas: Poligrafija ir informatika
 • M Castells
Castells, M. (2007). Tūkstantmečio pabaiga. Informacijos amžius. Ekonomika, visuomenė ir kultūra, T. 3. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
Profesinio pasitenkinimo veiksniai ir jų grįžtamasis ryšys su bendruomenės slaugytojų pasitenkinimu darbu. Medicinos teorija ir praktika
 • V Gerikienė
 • J Petrauskienė
Gerikienė, V., Petrauskienė, J. (2009). Profesinio pasitenkinimo veiksniai ir jų grįžtamasis ryšys su bendruomenės slaugytojų pasitenkinimu darbu. Medicinos teorija ir praktika, Nr. 15 (4), p. 399-405.
Nacionalinės vadybos sistemos: kultūra, institucijos, inovacijos: monografija. Kaunas: KTU leidykla
 • G Jucevičius
Jucevičius, G. (2014). Nacionalinės vadybos sistemos: kultūra, institucijos, inovacijos: monografija. Kaunas: KTU leidykla "Technologija".
Feedback at University Level Studies. Socialinis darbas
 • G Kavaliauskienė
 • I Darginavičienė
Kavaliauskienė, G., Darginavičienė, I. (2010). Feedback at University Level Studies. Socialinis darbas, Nr. 9 (1), p. 132-140.
Žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: globalizacija, darni plėtra, ekonominiai sprendimai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla
 • B Melnikas
Melnikas, B. (2013). Žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: globalizacija, darni plėtra, ekonominiai sprendimai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai
 • V Misevičius
Misevičius, V. (2004). Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Kaunas: Technologija.
Sveikatos stiprinimas darbe: vykdymo apimtis ir darbuotojų dalyvavimui įtakos turintys veiksniai. Visuomenės sveikata, Nr. 2 (73)
 • L Pilipavičienė
 • S Vainauskas
Pilipavičienė, L., Vainauskas, S. (2016). Sveikatos stiprinimas darbe: vykdymo apimtis ir darbuotojų dalyvavimui įtakos turintys veiksniai. Visuomenės sveikata, Nr. 2 (73), p. 18-25.
Motyvuoti paprasta. Vilnius: Tyto alba. Psichologija
 • L Preikšienė
Preikšienė, L. (2017). Motyvuoti paprasta. Vilnius: Tyto alba. Psichologija. (2017). Vilnius: Alma littera.
Neištirtas gyvenimas nevertas gyventi. Filosofija
Sokratas (2016). Neištirtas gyvenimas nevertas gyventi. Filosofija. Vilnius: Alma littera.
Vilnius: Registrų centras
 • Šiuolaikinio Viešojo Administravimo Pagrindai
Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai. (2016). Vilnius: Registrų centras.
Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e.mokymo/si kontekste
 • N Vitienė
 • R Mičiulienė
Vitienė, N., Mičiulienė, R. (2008). Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e.mokymo/si kontekste. Aukštojo mokslo kokybė, Vol. 5, p. 152-171.
Ateitis jau atėjo. Vilnius: Tyto alba
 • J Grigas
Grigas, J. (2015). Ateitis jau atėjo. Vilnius: Tyto alba.
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas
 • A Tamošiūnas
Tamošiūnas, A. (2013). Vadybos funkcijos ir priemonės. Vilnius: Technika. Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai. Mokslo studija. (2014). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.