Download full-text PDF

Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri (Blockchain Based Cyber Security Systems)

Conference Paper (PDF Available)  · October 2017with1,848 Reads

Conference: Conference: International Conference on Information Security & Cryptology (ISCTurkey 2017), At Ankara, Turkey
Enis Karaarslan at Mugla Üniversitesi
 • 2.1
 • Mugla Üniversitesi
Muhammet Fatih Akbaş at Izmir Katip Celebi Universitesi
 • 1.05
 • Izmir Katip Celebi Universitesi
Abstract
Kripto paralar (cryptocurrency), eşler arası (Peer-to-Peer, P2P) mimaride birbirine bağlı madenci düğümü adı verilen bilgisayarlara ve blok zinciri yapısında tutulan kayıt sistemine dayanmaktadır. Bu sistemler sadece bir para birimi sağlamamakta, bu altyapılar üzerinde çeşitli 'merkezi olmayan' (decentralized), dağıtık (distributed) sistemler/yazılımlar tasarlanmaktadır. Bu çalışmada blok zinciri sisteminin nasıl çalıştığı, sağladığı veri bütünlüğü, kullanılabilirlik, mahremiyet gibi güvenlik servisleri ve hata toleransı incelenmektedir. Blok zinciri yapısının; nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT), akıllı şehirler, kişisel verilerin korunması, bilgisayar ağları için kullanımı gibi siber güvenlik konularındaki çalışmalar ele alınmaktadır. Blok zinciri uygulamalarındaki temel sorunlara ve olası çözümlere değinilmektedir. Bu tür çözümlerin ağ güvenliğinde kullanımına dair fikirler ele alınmaktadır. ----------------------------------------------------------------------- Abstract—Cryptocurrency relies on the computers called miner nodes which are interconnected with Peer-to-Peer (P2P) architecture and the record system that is held in a blockchain structure. These systems do not only provide a currency; various decentralized, distributed systems/softwares can be designed on these infrastructures. This study examines how blockchain system works, investigates the provided security services like data integrity, availability, privacy and fault-tolerance. The studies of using blockchain structure in cyber security issues like protecting the Internet of Things (IoT), smart cities, computer networks and the privacy of the personal data is covered. Basic problems in the blockchain applications and possible solutions are discussed. Ideas for the use of such solutions in the network security are addressed.
Figures
No caption available
Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri
Blockchain Based Cyber Security Systems
Enis Karaarslan
Bilgisayar Mühendisliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muğla, Türkiye
enis.karaarslan@mu.edu.tr
Muhammet Fatih Akbaş
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
İzmir, Türkiye
mfatih.akbas@ikc.edu.tr
Özet—Kripto paralar (cryptocurrency), eşler arası (Peer-to-
Peer, P2P) mimaride birbirine bağlı madenci düğümü adı verilen
bilgisayarlara ve blok zinciri yapısında tutulan kayıt sistemine
dayanmaktadır. Bu sistemler sadece bir para birimi
sağlamamakta, bu altyapılar üzerinde çeşitli 'merkezi olmayan'
(decentralized), dağıtık (distributed) sistemler/yazılımlar
tasarlanmaktadır. Bu çalışmada blok zinciri sisteminin nasıl
çalıştığı, sağladığı veri bütünlüğü, kullanılabilirlik, mahremiyet
gibi güvenlik servisleri ve hata toleransı incelenmektedir. Blok
zinciri yapısının; nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT),
akıllı şehirler, kişisel verilerin korunması, bilgisayar ağla için
kullanımı gibi siber güvenlik konularındaki çalışmalar ele
alınmaktadır. Blok zinciri uygulamalarındaki temel sorunlara ve
olası çözümlere değinilmektedir. Bu tür çözümlerin
güvenliğinde kullanımına dair fikirler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler—Blok Zinciri, Siber Güvenlik, Kripto Para
Abstract—Cryptocurrency relies on the computers called
miner nodes which are interconnected with Peer-to-Peer (P2P)
architecture and the record system that is held in a blockchain
structure. These systems do not only provide a currency; various
decentralized, distributed systems/softwares can be designed on
these infrastructures. This study examines how blockchain sys-
tem works, investigates the provided security services like data
integrity, availability, privacy and fault-tolerance. The studies of
using blockchain structure in cyber security issues like protecting
the Internet of Things (IoT), smart cities, computer networks and
the privacy of the personal data is covered. Basic problems in the
blockchain applications and possible solutions are discussed.
Ideas for the use of such solutions in the network security are
addressed.
Index Terms—Blockchain, Cyber Security, Cryptocurrency
I. GİRİŞ
Bitcoin (BTC), bilindiği üzere P2P protokolünü kullanan ve
merkezi olmayan bir dijital paradır. 2008 senesinde
duyurulmuş ve 2009 senesinden beri aktiftir. Protokol
çalışması [1] Satoshi Nakamoto adıyla yayınlanmasına rağmen,
bu çalışmanın bilinmeyen kişi(ler) tarafından geliştirildiğine
inanılmaktadır. Hiçbir finans kurumunun yönetmediği
Bitcoin’in başarısı, alternatif bozukluk (altcoin) adı verilen
türevleri ile devam etmiştir. Bildirinin hazırlandığı anda; bu tür
paraların geçerli olduğu Coin Market Cap [2] borsasında
işlemde olan 865 farklı kripto para bulunmaktaydı.
Kripto paralar, yapılan işlemleri P2P protokolü ile birbirine
bağlı bilgisayarlar üzerinde blok zinciri yapısında tutmaktadır.
Ethereum gibi birçok kripto para, sağladıkları API’ler aracılığı
ile kendi altyapı ve para birimlerini kullanan başka yazılımların
da geliştirilmesi için ortamlar sağlamaktadır. Ethereum [3]
projesi kendisini bir blok zinciri uygulama platformu olarak
tanımlamakta ve durdurulamaz uygulamalar
geliştirilebileceğini öne sürmektedir.
Bu bildiride, ikinci bölümde P2P ve blok zinciri temelli bu
mimarinin nasıl çalıştığı ve öğeleri ele alınacaktır. Üçüncü
bölümde, sistemin güvenilirliği ele alınacaktır. Dördüncü
bölümde, bu mimarinin hangi güvenlik servislerini sağladığı
belirtilecektir. Beşinci bölümde, bu yapının siber güvenlik için
kullanımına dair akademik çalışmalardan örnekler verilecektir.
Altıncı bölümde, blok zinciri sistemlerindeki sorunlar ele
alınacak ve bunları çözmeye yönelik yeni yaklaşımlara
değinilecektir.
II. BLOK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ
Bazı sistemlerde farklılıklar olmakla birlikte, BTC
Mimarisi [1] yaygın olarak diğer alternatif bozukluk
sistemlerde de kullanılmaktadır. Temel kavramlar aşağıda
tanımlanmıştır:
Blok zinciri: Blok zinciri, zamana göre sıralanmış ve
sürekli büyüyen bir veri yapısıdır. Bloklar, yapılan
işlem(ler)i ve bir önceki blokun adresini tutarlar. Blok
zinciri, işlemlerin değiştirilemez listesinin tutulduğu
bir kayıt defteridir (ledger). Ethereum’un kullandığı
bloklarda çalıştırılabilir kod da bu blok içerisinde
tutulmaktadır.
Akıllı Anlaşma (Smart Contract): Ethereum projesi
ile blok zincirinde akıllı anlaşmalar yapmak
mümkündür. Bu anlaşmalarla; değer tutan, veri
kaydeden ve çeşitli hesaplama görevleri için bloklara
çalıştırabilir kod ekleyen uygulamaların geliştirilmesi
mümkün olmaktadır.
Madenci Düğüm (Mining Node): İşlemlerin
gerçekleşmesini sağlayan bilgisayarlardır. Önceleri
işlemci gücü kullanılırken, ekran kartlarındaki
işlemcilerin veya bu için üretilmiş özel kartların
kullanılması söz konusu olmuştur.
Madencilik Gücü: Hash işlemleri çoğunlukla ekran
kartlarının işlemcileri üzerinde GPU hesaplama
gerçekleştirilmekte ve H/s (saniyede hash hesaplama)
birimi ile Kilo-Mega-Giga (bin, milyon, milyar)
biriminden güçleri tanımlanmaktadır. Bir ekran kartı
Mh/s güçlerinde çalışmakta, makinelere takılan çoklu
kartlarla yüksek madencilik güçlerine
ulaşılabilmektedir.
Konsensus Protokolleri: Blok zincirlerinin bütün
düğümlerde aynı olabilmesi için kimin değişiklik
yapacağını belirleyen kurallar bütünüdür. PoW ve PoS
yaklaşımlarından söz etmek mümkündür. Çalıştığının
Kanıtı (Proof of Work, PoW), her düğümün değişiklik
önerisi yapabilme hakkı kazanmak için öncelikle
çözmesi gereken bir bulmaca gibidir. Başkalarının
çözmesinin zor olduğu ama işleyen tarafından
kolaylıkla doğrulanabilecek bir değerdir. PoS (Proof
of Stake), PoW’deki hesaplama yerine, sisteminde
sahip olduğu zenginliğe (kripto para) göre bloğu
yaratacak olanın seçildiği bir yaklaşımdır.
Hesap: Her makine veya kullanıcıya özgü o kripto
para birimini tutmaya yarayan tekil (unique) bir
hesaptır.
Örneğin:
a94f5374fce5edbc8e2a8697c15331677e6ebf0b
Sistemin temel özellikleri:
İşlemler merkezi değildir,
İşlemler P2P ağda tüm düğümlere yayınlanır
(broadcast),
İşlemler birden fazla düğüm tarafından onaylanır ve
sonunda blok zincire eklenir,
Sistemdeki bütün hesaplar halka açıktır (public) ama
anonimdir. Hesap ID’si aynı zamanda açık anahtar
(public key) olarak kullanılır,
Madenci düğümler, işlemleri bloklar olarak toparlar.
Blok zinciri uygulamasında madenci adı verilen sistemler,
şu ana kadarki bütün işlemleri içeren bütün blok zincirini
tutarlar. Bloğu oluşturacak düğümün seçimi konsensus
protokolü ile gerçekleştirilir. Blok zinciri yapısı kullanan bir
uygulama aracılığı ile Bilgisayar1 ve Bilgisayar2 makineleri
arasında bir işlem yapılacağı bir senaryodaki yeni bloğun
oluşturulması ve blok zincirine eklenmesi Şekil 1’de
gösterilmiştir. İşlem aşamaları şekilde gösterilen numaralarla
aşağıdaki gibidir:
1. Bilgisayar1 yapılacak işlemi Bilgisayar2 de dâhil
olmak üzere eşler arası ağda yayınlar,
2. Sistemde işlem havuzunun (mining pool) kullanımı
seçimli olabilmekte, işlemler yayınla
öğrenilebilmektedir. Doğrulanmamış işlemler,
düğümler tarafından çağırılır,
3. Ağda kullanılan protokole göre, n adet işlem toplu
olarak bir bloğa yazılabilir. Düğümler yeni blok
oluşturulur,
4. Doğrulama için eşler arası ağdaki bilgisayarlara yayın
yapılır,
5. Doğrulama bilgisinin tamamlandığı bilgisi
içerisinde iletilir,
6. Eşler arası ağda konsensus protokolü ile bir madenci
düğümü seçilir. Seçilen madenci düğümü, yeni bloğu
blok zincirine ekler,
7. Talep edilen işlemin tamamlandığı bilgisi, işlemi
gerçekleştiren makinelere iletilir.
Bloklar, hash(özet) değeri ile önceki bloklara
bağlanmaktadır. Bu süreçte önceki bloklardaki özet değerinden
genel özet değeri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda bir önceki
bloğun özeti de tutulmaktadır. Blok içerisinde ise; 4 işlemin
toplanarak bir bloğa yazılması durumunda alınan özetlerden
kök özet (Merkle ağacının) oluşturulması Şekil 3’de
gösterilmiştir.
Şekil 1. Blok zinciri tabanlı uygulamada yeni bloğun zincire eklenme
süreci
Şekil 2. Blok zinciri yapısı
Şekil 3. Merkle Ağacının Oluşturulması
Blok zinciri tabanlı uygulamaların geliştirilmesi için çeşitli
altyapı çalışmaları bulunmaktadır. Linux Foundation tarafından
yürütülen Hyperledger [4], 27 organizasyonun destek verdiği
bir açık kaynak projesidir. Bunun yanı sıra farklı kripto paraları
altyapıları da çeşitli API’ler sağlamaktadır. Örneğin; Ethereum
blok zinciri platformu, akıllı anlaşmalar ile altyapıları üzerinde
çeşitli uygulamaların çalıştırılmasına izin vermektedir. Solidity
[5] gibi yüksek düzeyli dillerle Ethereum Sanal Makinesi
(Ethereum Virtual Machine) üzerinde akıllı anlaşmalar
geliştirmek mümkündür.
III. SİSTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ
Saldırganların sistemi ele geçirmesi için, ağdaki
düğümlerin çoğunluğunu ele geçirmesi gerekmektedir.
Düğümlerin dağıtık olması, bu olasılığı da oldukça
düşürmektedir.
Blok zinciri yapısında hash fonksiyonları aktif olarak
kullanılmaktadır. Her blok, bir önceki bloğun sağlamasını
(hash) tutar. Hash fonksiyonu olarak farklı algoritmalar da
kullanılmakla birlikte, BTC SHA256 algoritmasını
kullanmaktadır. Sistemdeki bir işlemi değiştirmek, zincirdeki
tüm blokları da hesaplamayı gerektirecektir ki bu da muazzam
bir işlem gücüne gereksinim duyacaktır. Zincirdeki her
değiştireceği blok için diğer düğümleri de ikna etmesi ve
bunun için de PoW hesaplamalarını gerçekleştirebilmesi
gerekecektir. Bu da %51 saldırısı olarak tanımlanmaktadır,
çünkü bunun için ağdaki bütün düğümlerin madencilik işlemci
gücünün en az %51’ine sahip olması gerekecektir. Saldırı
teorik olarak mümkün olsa da pratikte bu tür bir saldırı olası
değildir ve etkisinin kısa süreceği ifade edilmektedir [6]. PoS
kullanıldığında ise, saldırganın bütün kripto paranın en az
%51’ine sahip olması gerekecektir ki Ethereum’da sadece
konsorsiyumun elinde bulunan bir güçtür.
IV. GÜVENLİK SERVİSLERİ
Güvenlik servisleri açısından blok zincirinin, merkezi ve
dağıtık veritabanlarından farkı Tablo 1’de [7] verilmiştir. Blok
zinciri ile veri bütünlüğü (data integrity), kullanılabilirliği
(availability) servisleri ve hata toleransı (fault tolerance) en iyi
şekilde verilebilmektedir. Blok zinciri tabanlı sistemler, gizlilik
(confidentiality) servisini hedeflememektedir.
TABLO 1. BLOK ZİNCİRİ İLE MERKEZİ / DAĞITIK VERİTABANLARINDAKİ
GÜVENLİK SERVİSLERİNİN KIYASLANMASI [7]
Blok
Zinciri
Merkezi
Veritabanı
Dağıtık Veritabanı
Bütünlük Yüksek Orta Orta
Kullanılabilirlik Yüksek Düşük Orta
Hata Toleransı Yüksek Düşük Yüksek
Gizlilik Düşük Yüksek Orta
İşlemi gerçekleştiren makinelerin tün kayıtları ortada
olsa da kime ait olduklarının belirli olmamasından dolayı
mahremiyet (privacy) tabanlı servisler de verilebilmektedir.
V. SİBER GÜVENLİK İÇİN KULLANIMI
Yeni teknolojiler beraberinde yeni güvenlik tehditlerini
getirmektedir. IoT, akıl şehirler gibi popüler kavramların
sağladığı yararların yanı sıra bilgi güvenliği konusunun iyi bir
şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir. P2P tabanlı ve
dağıtık blok zinciri mimarisi ile siber güvenlik için mahremiyet
ve bütünlük başta olmak üzere çeşitli güvenlik servisleri
sağlayacak çözümler yapmak mümkündür. Blok zinciri,
kriptografik algoritmalar, dijital imzalar ve özet fonksiyonları
gibi güvenlik yöntemlerini kullanmaktadır. Bankacılık sektörü,
finans kuruluşları, sağlık hizmetleri, elektronik oylama, IoT ve
bilgisayar ağları için kullanımı söz konusudur. Güvenlik ve
mahremiyet alanı üzerine yapılan çalışmalarda blok zinciri
tabanlı yaklaşımların kullanımı gelecek vaat etmektedir [8].
Conoscenti ve arkadaşlarının literatür çalışmasında [9],
blok zinciri teknolojisinin kullanıldığı durumlar
incelenmektedir. Blok zinciri teknolojisinin bütünlük
(integrity), anonimlik (anonymity) ve uyarlanabilirlik
(adaptability) özelliklerini etkileyen unsurlar ele alınmaktadır.
Blok zinciri teknolojisinin veri depolama yönetimi, malların ve
verilerin ticareti, kimlik denetimi ve değerlendirme sistemleri
gibi kategorilerde kullanıldığı belirtilmektedir.
Huh ve arkadaşlarının çalışmasında [10], IoT cihazlarının
yönetimi için blok zinciri teknolojisinin kullanımı
önerilmektedir. Platform olarak Ethereum’un seçildiği bu
çalışmada, Ethereum’un akıllı anlaşması kullanılarak IoT
cihazlarının davranışlarını belirleyen kodlar yazılmaktadır.
Kimlik doğrulama amaçlı (authentication) kullanılan açık
anahtarlı altyapı (Public Key Infrastructure, PKI) ile
saldırganların Ethereum platformu üzerinde bulunan yönetim
sistemini kontrol altına almasının önüne geçilmektedir.
Anahtarların yönetimi için RSA kripto sistemi
kullanılmaktadır. Açık anahtarlar (public keys) Ethereum’da,
gizli anahtarlar (private keys) uçlardaki IoT cihazlarda
saklanmaktadır.
Birçok nesnenin/cihazın birbirleriyle etkileşim halinde
olduğu bir IoT ortamında hassas veriler söz konusu olmaktadır.
Böylesine bir ortamda cihazlar arasındaki iletişimin ve hassas
verilerin korunması gerekmektedir. Bu yüzden IoT güvenliği
konusunun önemi her geçen gün artmaktadır. Dorri ve
arkadaşlarının çalışmasında [11], IoT güvenliği ve mahremiyet
için blok zinciri yaklaşımı önerilmekte ve akıllı evler için
durum çalışması sunulmaktadır. Çalışmada önerilen çözümün
DDoS ve Linking saldırılarına karşı etkinliği de analiz
edilmektedir.
Biswas ve arkadaşlarının çalışmasında [12], akıllı
şehirlerdeki güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak ve
akıllı şehirleri daha güvenli bir hale getirmek için blok zinciri
teknolojisinin kullanımı ele alınmıştır. Akıllı şehirlerde bulunan
cihazlarla blok zinciri teknolojisinin entegrasyonunun dağıtık
bir ortamda güvenli veri iletişimini sağlayacağı ifade
edilmektedir.
Blok zinciri teknolojisi işlemsel olarak maliyetlidir ve
yüksek bant genişliğine gereksinim duyulmaktadır. Bu
gereksinimler birçok IoT cihazı için uygun değildir. IoT’de
blok zinciri teknolojisinin uygulanması; yüksek enerji tüketimi,
ölçeklenebilirlik ve işleme zamanı gibi nedenlerden çok kolay
değildir. Dorri ve arkadaşlarının bir diğer çalışmasında [13],
IoT için iyileştirilm yeni bir blok zinciri mimarisi
önerilmektedir. Bu çalışmada, Bitcoin’in altyapısını oluşturan
klasik blok zinciri kullanımının getirdiği yükleri ortadan
kaldırmak için hafif (lightweight) bir blok zinciri mimarisi
kullanımından bahsedilmektedir. Önerilen çözüm, merkezi
konumda ve özel olan değiştirilemez bir kayıt defterinden
(Immutable Ledger, IL) ve merkezi olmayan konumda ve
herkese açık (public) blok zincirinden oluşan hiyerarşik bir
mimariye sahiptir. IL, ek yükü azaltmak için IoT’nin yerel ağ
seviyesinde çalışmaktadır. Blok zinciri ise daha güçbir
güven için daha üst seviyedeki cihazlarda bulunmaktadır.
IoT için iyileştirilmiş bu blok zinciri mimarisi, güvenlik ve
mahremiyet özelliklerini içinde barındırmakta olup blok onayı
işleme zamanını azaltmak için PoW yerine dağıtıkven
yöntemini kullanmaktadır. Madencilik süreci yoktur, bu da bazı
gecikmeleri ortadan kaldırmaktadır. Simülasyon sonuçları,
önerilen yöntemin düşük oranda paket ve işlem yükü
getirdiğini göstermektedir. Servis reddi saldırısı (Denial of
Service, DoS), modifikasyon saldırısı (modification attack),
düşürme saldırısı (dropping attack) ve ekleme saldırısı
(appending attack) gibi bazı saldırı türlerine karşı da yöntemin
başarısı ölçülmüştür.
Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet amacıyla da
blok zincirinin kullanımı mümkündür. Bilindiği üzere, üçüncü
parti yazılımları veya servisleri çok fazla miktarda kişisel ve
hassas verileri toplamaktadır. Zyskind ve arkadaşlarının
çalışmasında [14], blok zinciri tabanlı ve blok zinciri tabanlı
olmayan depolama alanlarının birleştirildiği mahremiyet odaklı
bir kişisel veri yönetimi platformu sunulmuştur.
Kişisel sağlık verilerinin tutulduğu elektronik sağlık
kayıtlarına erişim denetim altında tutulmalıdır. Azaria ve
arkadaşlarının çalışmasında [15], MedRec adını verdikleri blok
zinciri çözümü tabanlı kayıt yönetim sistemi önerilmiştir.
Hastaların, geniş kapsamlı ve değiştirilemez bir sağlık kaydına
sahip olması ve bu kayda farklı sağlık kurumlarından
kolaylıkla erişebilmesi hedeflenmiştir. Sistem, araştırma ve
sağlık otoriterilerinin madenci olarak sisteme katkıda
bulunması için anonim verileri bir ödül olarak vermeyi
öngörmektedir. Madenci makineleri PoW ile sistemin
güvenilirliğini sağlayacaktır.
Watanabe ve arkadaşlarının çalışmasında [16], dijital haklar
gibi sözleşmelerin yönetiminin daha güvenli hale getirilmesi
için yeni bir mekanizma önerilmektedir. Bu mekanizma,
güvenilirlik skorunu (credibility score) kullanan yeni bir
konsensus metoduna sahiptir. Bu yöntem ile birlikte proof-of-
stake (PoS) yöntemi bir arada kullanılarak hibrit bir blok
zinciri yapısı ortaya çıkmaktadır. Saldırganın kaynakları ele
geçirmesinin önüne geçmesini sağlamakta ve blok zincirini
daha güvenli bir hale getirmektedir.
Bilgisayar ağları için kullanımına dair bazı çalışmalardan
da söz etmek mümkündür. Gelecekte blok zinciri tabanlı DNS
ve blok zinciri tabanlı internet söz konusu olabilecektir.
DNSChain [17]; özgür, güvenli ve dağıtık bir DNS çözümü
olarak ortaya atılmıştır. SecureChain [18], cihazlarının
yapılandırma dosyalarının ve log kayıtlarının saklanmasına
yönelik bir yaklaşımdır. Log kayıtlarının daha güvenli bir
mimaride tutulması; değiştirilemezlik ve inkâr edilemezlik
ilkesinin sağlanması hedeflenmektedir.
İlgi çekici bir başka çalışmada, Barnas [19]; yeni bir siber
savunma yaklaşımı modelinin gerektiğini belirtmiş ve ülke
ulusal güvenliği için blok zincirinin kullanımına dair çeşitli
önerilerde bulunmuştur. Blok zinciri ile değiştirilemez
kayıtların oluşturulabileceği ve sistemde zayıflık takibi yerine
değişikliklerin izlemenin daha etkin olacağı belirtilmiştir.
Tedarik zinciri yönetiminde kullanımı ile aygıt yazılımlarının
(firmware) takip edilebileceği belirtilmiştir. İletişim altyapısına
saldırı yapıldığında, dağıtık mimarisinin ve güvenlik
protokollerinin sayesinde iletişimin devamını sağlayabilen
altyapıların kurulabileceğine değinilmiştir.
VI. SORUNLAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Blok zinciri sistemlerinde, işlemlerin kayıtlarının tutulduğu
blokların büyümesi ve bunun sonucunda yaşanan performans
sorunları, büyük miktarlarda madenci düğümü kuran ve bir
nevi fabrikalara dönüşen şirketlerin sistemi domine etme riski
ve yüksek elektrik harcamaları gibi sorunlardan söz etmek
mümkündür. O’Dwyer ve arkadaşlarının 2014’deki
çalışmasında [20], Bitcoin altyapısının elektrik harcamasının
İrlanda’nın elektrik tüketimi olan 3 GW’a yaklaştığı tahmin
edilmiştir. Blok zinciri sistemlerinin yaygın kullanımında çok
daha fazla elektrik harcamasının olacağı ve 4000 GW’ı
aşabileceği tahmin edilmektedir. Bu da Amerika’nın toplam
elektrik harcamasının iki katıdır [21].
Bu sistemlerdeki sorunlara farklı yaklaşımlarla çözüm
bulunmaya çalışılmaktadır. Daha hızlı ve ölçeklenebilir bir
çözüm olan Lightning Network [22] çözümü önerilmiştir.
Dağıtık konsensusun sağlanması için PoW yaklaşımı yerine
PoS yaklaşımı tartışılmakta ve bazı kripto paralar tarafından
kullanılmaktadır. Böylece matematiksel problem çözmek için
harcanan işlemci gücü yerine rastsal seçim [23] veya
madencilerin sistemde bulundurduğu kripto para değerinin
kullanımı [24] söz konusu olabilecektir. PoS ile sistemin çok
daha az elektrik harcaması ve çok daha hızlı çalışmasının söz
konusu olacağı iddia edilmektedir [23].
VII. SONUÇ
Kripto paralar sadece farklı bir ekonomi yaratmakla
kalmamakta, aynı zamanda kullandıkları P2P ağları ve blok
zinciri yapısına dayalı mimarileri ile siber güvenlik için yeni
çözüm önerilerine ilham olmaktadır. Blok zinciri yapısına
dayanan bu mimari ile veri bütünlüğü, mahremiyeti,
kullanılabilirliği güvenlik servislerinin ve hata toleransının
sağlandığı etkin çözümler geliştirilebilmektedir.
Blok zinciri sistemleri ile siber güvenlik çözümlerinin
etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu
sistemlerin; IoT, akıllı şehirler ve bilgisayar ağlarının siber
güvenliği için ve kişisel verilerin korunmasında kullanımına
dair çalışmaların belli başlıları bu bildiride sunulmuştur.
Blok zinciri tabanlı siber güvenlik sistemlerinin ele
geçirilmesinin diğer çözümlere göre daha zor olduğunu da
söylemek mümkündür. Saldırganın ağdaki madencilik gücünün
en az %51’ini elinde tutması veya yazılım değişikliği için
madenci düğümlerinin çoğunluğunu ikna etmesinin gerekmesi
bu teknolojinin siber güvenlik sistemlerinde kullanımının
önemini ortaya koymaktadır.
Blok zinciri sistemlerinde aşılması gereken sorunlar
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi; işlemlerin kayıtlarının
tutulduğu blokların büyümesi ve bunun sonucunda yaşanan
performans sorunlarıdır. Bunun yanı sıra, bu sistemlerin ihtiyaç
duyduğu yüksek işlemci gücü ve yüksek elektrik sarfiyatı da
önemli bir etmendir. Büyük miktarlarda madenci düğümü
kuran kurumların sistemi domine etme riski de bulunmaktadır.
Lightning Network gibi daha hızlı ve ölçeklenebilir yeni
ağların kurulması, P2P ağında hangi düğümün kaydı
yapacağının seçiminde daha az enerji gerektiren PoS
yaklaşımının kullanımı gibi yeni yaklaşımlar ortaya
çıkmaktadır.
Blok zinciri teknolojisine dayanan siber güvenlik
önlemlerinin çalışılması ve geliştirilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. MSKÜ NetSecLab
(http://wiki.netseclab.mu.edu.tr) bünyesinde bu tür blok zinciri
tabanlı sistemlerin simülasyonu ve denemelerinin
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Teşekkürler:
MSKÜ NetSecLab ağ güvenliği grubundan lisans öğrencimiz
Fatih Teke’ye katkılarından ve yaptığı test çalışmalarından
dolayı teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
[1] S. Nakamoto. “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash
System”. 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (Türkçesi:
http://bitcoin-turkiye.net/bitcoin-makale.pdf ) (Erişim Tarihi:
30.08.2017).
[2] CryptoCurrency Market Capitalizations.
https://coinmarketcap.com/currencies/views/all (Erişim Tarihi:
30.08.2017).
[3] Ethereum. https://www.ethereum.org (Erişim Tarihi:
30.08.2017).
[4] Hyperledger. https://www.hyperledger.or g (Erişim Tarihi:
30.08.2017).
[5] Solidity Tutorial. http://solidity.readthedocs.io/en/latest
(Erişim Tarihi: 30.08.2017).
[6] 51% Attack.
https://learncryptography.com/cryptocurrency/51-attack
(Erişim Tarihi: 30.08.2017).
[7] N. Bozic, G. Pujolle and S. Secci. “A Tutorial on
Blockchain and Applications to Secure Network Control-
Planes”. IEEE 3rd Smart Cloud Networks & Systems (SCNS),
pp. 1-8, 2016.
[8] H. Halpin and M. Piekarska. “Introduction to Security and
Privacy on the Blockchain”. IEEE European Symposium on
Security and Privacy Workshops (EuroS&PW), pp. 1-3, 2017.
[9] M. Conoscenti, A. Vetro and J.C. De Martin. “Blockchain
for the Internet of Things: a Systematic Literature Review”.
IEEE/ACS 13th International Conference of Computer
Systems and Applications (AICCSA), pp. 1-6, 2016.
[10] S. Huh, S. Cho and S. Kim. “Managing IoT Devices using
Blockchain Platform”. IEEE 19th International Conference on
Advanced Communication Technology (ICACT), pp. 464-467,
2017.
[11] A. Dorri, S.S. Kanhere, R. Jurdak and P. Gauravaram.
“Blockchain for IoT Security and Privacy: The Case Study of a
Smart Home”. IEEE 2nd PERCOM Workshop On Security
Privacy And Trust In The Internet of Things, 2017.
[12] K. Biswas and V. Muthukkumarasamy. “Securing Smart
Cities Using Blockchain Technology”. IEEE 18th International
Conference on High Performance Computing and
Communications; IEEE 14th International Conference on
Smart City; IEEE 2nd International Conference on Data
Science and Systems (HPCC-SmartCity-DSS), pp. 1392-1393,
2016.
[13] A. Dorri, S.S. Kanhere and R. Jurdak. “Towards an
Optimized BlockChain for IoT”. ACM Second International
Conference on Internet-of-Things Design and Implementation
(IoTDI ’17), pp. 173-178, 2017.
[14] G. Zyskind, O. Nathan and A.S. Pentland. “Decentralizing
Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data”. IEEE
Security and Privacy Workshops (SPW), pp. 180-184, 2015.
[15] A. Azaria, A. Ekblaw, T. Vieira and A. Lippman.
“MedRec: Using Blockchain for Medical Data Access and
Permission Management”. IEEE 2nd International Conference
on Open and Big Data (OBD), pp. 25-30, 2016.
[16] H. Watanbe, S. Fujimura, A. Nakadaira, Y. Miyazaki, A.
Akutsu and J. Kishigami. “Blockchain Contract: Securing a
Blockchain Applied to Smart Contracts”. IEEE International
Conference on Consumer Electronics (ICCE), pp. 467-468,
2016.
[17] S. Singh and N. Singh. “Blockchain: Future of Financial
and Cyber Security”. IEEE 2nd International Conference on
Contemporary Computing and Informatics (IC3I), pp. 463-467,
2016.
[18] SecureChain: A Blockchain Security Gateway for SDN.
http://www.reply.com/en/content/securechain (Erişim Tarihi:
30.08.2017).
[19] N.B. Barnas. “Blockchains in National Defense:
Trustworthy Systems in a Trustless World”. A Research Report
Submitted to the Faculty In Partial Fulfillment of the
Graduation Requirements, Air University, 2016.
[20] K.J. O’Dwyer and D. Malone. “Bitcoin Mining and its
Energy Footprint”. 25th IET Irish Signals & Systems
Conference and China - Ireland International Conference on
Information and Communications Technologies (ISSC 2014 /
CIICT 2014), 2014.
[21] The Bitcoin and Blockchain: Energy Hogs.
https://theconversation.com/the-bitcoin-and-blockchain-
energy-hogs-77761 (Erişim Tarihi: 30.08.2017).
[22] J. Poon and T. Dryja. “The Bitcoin Lightning Network:
Scalable Off-Chain Instant Payments”. 2016. DRAFT Version
0.5.9.2. https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf
(Erişim Tarihi:30.08.2017).
[23] Could a Blockchain-based Electricity Network Change the
Energy Market? https://www.theguardian.com/sustainable-
business/2017/jul/13/could-a-blockchain-based-electricity-
network-change-the-energy-market (Erişim Tarihi:
30.08.2017).
[24] Proof of Work vs Proof of Stake: Basic Mining Guide.
https://blockgeeks.com/guides/proof-of-work-vs-proof-of-stake
(Erişim Tarihi: 30.08.2017).
Article
December 2017
  Kripto paralar (cryptocurrency), eşler arası (Peer-to-Peer, P2P) mimaride birbirine bağlı madenci düğümü adı verilen bilgisayarlara ve blokzinciri yapısında tutulan kayıt sistemine dayanmaktadır. Bu sistemler sadece bir para birimi sağlamamakta, bu altyapılar üzerinde çeşitli 'merkezi olmayan' (decentralized), dağıtık (distributed) sistemler/yazılımlar tasarlanmaktadır. Bu çalışmada... [Show full abstract]
  Presentation
  October 2017
   Kripto paralar (cryptocurrency), eşler arası (Peer-to-Peer, P2P) mimaride birbirine bağlı madenci düğümü adı verilen bilgisayarlara ve blok zinciri yapısında tutulan kayıt sistemine dayanmaktadır. Bu sistemler sadece bir para birimi sağlamamakta, bu altyapılar üzerinde çeşitli ’merkezi olmayan’ (decentralized), dağıtık (distributed) sistemler/yazılımlar tasarlanmaktadır. Bu çalışmada blok... [Show full abstract]
   Chapter
   June 2018
    Internet of Things (IoT) technology has become more and more popular recently. However, due to the limited resources of IoT devices and the centralized system architecture, some severe issues remain difficult to solve, such as: overload of centralized server, single point of failure, and the possibility of malicious usage of personal information. Blockchain technology has achieved big success... [Show full abstract]
    Conference Paper
    January 2017
     Discover more