ArticlePDF Available

Ponsaers, P. , Vynckier, G. (2011). “Raakvlakken tussen Community (Oriented) Policing en forensisch welzijnswerk”, Handboek Politiediensten , Afl. 98, 253, 1-16.

Authors:
Raakvlakken tussen Community
(Oriented) Policing en forensisch
welzijnswerk
Paul Ponsaers en Gerwinde Vynckier
Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse, Vakgroep Strafrecht
en Criminologie, Universiteit Gent.
1. Inleiding: van dwang naar vrijwilligheid . . . . . . . . . . . . 3
2. Politie
¨le slachtofferbejegening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Politie
¨le herstelgerichte praktijken. . . . . . . . . . . . . . . . 7
4. Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. Literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Handboek Politiediensten Gemeenschapsgerichte politiezorg
Afl. 98, 195, juni 2011 Beleid – Raakvlakken tussen Community Policing en forensisch welzijnswerk / 1
Raakvlakken tussen Community (Oriented) Policing en forensisch welzijnswerk
Copyright
5. Literatuur . .
5. Literatuur . .
Kluwer
3. Politie
le herstelgerichte praktijken
le herstelgerichte praktijken
4. Conclusie . . .4. Conclusie . . .
-
le herstelgerichte praktijken
le herstelgerichte praktijken
for
le slachtofferbejegening . . .
le slachtofferbejegening . . .
internal
Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse, Vakgroep Strafrecht
Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse, Vakgroep Strafrecht
en Criminologie, Universiteit Gent.en Criminologie, Universiteit Gent.
1. Inleiding: van dwang naar vrijwilligheid . . .1. Inleiding: van dwang naar vrijwilligheid . . .
le slachtofferbejegening . . .
use
Paul Ponsaers en Gerwinde Vynckier
Paul Ponsaers en Gerwinde Vynckier
Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse, Vakgroep Strafrecht
Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse, Vakgroep Strafrecht
only
Paul Ponsaers en Gerwinde Vynckier
Gemeenschapsgerichte politiezorg Handboek Politiediensten
Beleid – Raakvlakken tussen Community Policing en forensisch welzijnswerk / 2 Afl. 98, 196, juni 2011
Gemeenschapsgerichte politiezorg – Beleid
Copyright
Kluwer
-
for
internal
use
only
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.