ChapterPDF Available

Ponsaers, P. , Easton, M. (2012). “Vervormende spiegels tussen politie en gemeenschap”, in Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P. , Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.), Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen , Leuven: ACCO, 467-479.

Authors:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.