ArticlePDF Available

Abstract

In Heliomare revalidatie worden patiënten met chronische nek- of rugklachten poliklinisch behandeld die perifeer uitbehandeld zijn. Binnen de polikliniek vormt deze patiëntengroep een groot aandeel van de totale patiëntenpopulatie. Mc.Laughlin rapporteerde recentelijk dat er binnen deze populatie een subgroep te detecteren valt waarbij de klachten te verklaren zijn op basis van een dysfunctionele ademhaling (L. Mc.Laughlin. Breathing evaluation and retraining in manual therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies (2009) 13, 276-282.) De verklaring hiervan zou voortkomen uit een verandering van bloedgaswaarden die kunnen leiden tot vasoconstrictie van glad spierweefsel, een veranderde electrolytenbalans, en afgenomen oxygenatie van spierweefsel. Een verhoogde exiteerbaarheid van het neurogene en musculaire systeem zou een deel van de gecompliceerde klinische beelden die we zien bij bij de populatie patiënten met chronische rug- of nekklachten kunnen verklaren. Binnen het huidige onderzoek zijn deze patiënten niet te detecteren vanwege het ontbreken van de diagnostische apparatuur (capnograaf) die daarvoor nodig is. Onderzoek met de capnograaf zou een waardevolle aanvulling zijn op het diagnostisch arsenaal en mogelijkheden bieden voor een tailor made behandeling. Doelgroep: patiënten (n=50) met nek- of rugklachten die protocolair worden onderzocht in een polikinische revalidatie-setting. Het doel van het project is het vaststellen van de prevalentie van personen met een dysfunctionele ademhaling binnen de populatie patiënten met chronische nek- of rug en het ontwikkelen en implementeren van een behandelprogramma voor patiënten met chronische nek- of rugklachten die dysfunctioneel ademhalen.
  

                        


  

 
                        


       
  

 

 
                 

 
    
    
          

                                 
 
        
                              

 
   
 

                                
 
  

   
                         



 
         
        
 

 
       

                     
  


              

 
 
           


 

                      
     
                              

  
   
                            
 
          
 
 
 
                              
      
  
 
   
   

                             


ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.