PresentationPDF Available

Influența inoculării cu fungi arbusculari micorizali a substratului de pe un iaz de decantare asupra concentrației de pigmenți asimilatori și gradului de peroxidare a lipidelor din Agrostis capillaris

Authors:

Abstract

Introducere: O tehnică de îmbunătățire a fitostabilizării face apel la inoculurarea substratului de pe iazuri cu fungi micorizali. Obiectivul cercetării a fost să caracterizăm efectul procentului de fungi micorizali cu care s-a făcut inocularea substratului asupra concentrației de pigmenți asimilatori și gradului de peroxidare a lipidelor din plante. Materiale și metode: A fost instalat un experiment în teren, bivariat, cu două tipuri de amendamente de bază, sol curat (CS) și sol curat amestecat cu trifoi tocat (CST), inoculare cu fungi micorizalii pe suport de argilă expandată în trei concentrații, 0, 1 (CST1%) și 2% (CST2%) și un control (C), fiecare în 5 replicate, design cu randomizare în blocuri. Instalarea s-a făcut în septembrie 2015 cu specia Agrostis capillaris. Prelevările s-au făcut la patru momente (t2-t5) pe durata unui an. Pe substrat s-au analizat variabile fizico-chimice și chimice relevante, iar pe plante concentrațiile de elemente și un set de variabile între care pigmenți asimilatori și gradul de peroxidare a lipidelor. Rezultate: Concentrațiile de pigmenți asimilatori cresc de la C la CS la CST la t2, t3 și t5 și scad la t4. Peroxidarea lipidelor scade de la C la CS la CST la toate momentele de timp, atât în rădăcini, cât și în partea supraterană. La toate momentele de timp există diferențe semnificative între varianta cu 0% fungi și cele 1 și 2%, în privința pigmenților asimilatori, dar tendința variază de la un moment de prelevare la altul (crește la t2 și t5, scade la t4). Pentru ambele amendamente și pentru toate momentele de timp peroxidarea lipidelor scade de la varianta cu 0% fungi la cele cu 1 și 2%, atât în rădăcini cât și suprateran. Diferențele între momentele de timp reflectă probabil modificări fiziologice ale plantelor pe parcursul anului, cât și defazajele datorate maturizării mai rapide a plantelor acolo unde au avut condiții mai bune de dezvoltare. Concluzii: Mărirea procentului de la 1 la 2% a inoculării cu fungi micorizali crește concentrațiile de pigmenți asimilatori și scade gradul de peroxidare a lipidelor. Efectul depinde și de momentul de prelevare.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Influența inoculării cu fungi arbusculari micorizali
a substratului de pe un iaz de decantare asupra
concentrației
de pigmenți asimilatori și gradului de peroxidare a
lipidelor din Agrostis capillaris
Andreea Cătieșanua, b, Andrei Octavian Ionb, Virgil Iordachea, b, Aurora
Neagoeb
aFacultatea de Biologie, bCentrul de Servicii Ecologice - CESEC
Andrei
Dl. Primar
Costin
?
?
Răzvan
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Contextul problemei
Materiale și metode
Rezultate
Discuții
Concluzii
Structura prezentării
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Contextul problemei
Pigmenții asimilatori și gradul de peroxidare a lipidelor în
plante pot fi utilizați ca indicatori pentru monitorizarea
efectelor metalelor toxice.
Monitorizarea structurii și stării fiziologice a covorului
vegetal este necesară în zonele miniere atât pentru
evaluarea efectelor poluării ecosistemelor terestre,
cât și pentru caracterizarea succesului implementării
proiectelor de restaurare ecologică a haldelor și
iazurilor de decantare.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Contextul problemei
Posibilități de
acțiune pentru
management
integrat în zone
miniere (Kothe și
Buechel 2014).
Tehnicile de remediere a iazurilor de decantare folosesc
combinații de amendamente care pot include și inocularea
cu fungi micorizali care să faciliteze dezvoltarea plantelor.
În acest context obiectivul cercetării a fost următorul:
Caracterizarea efectului procentului de fungi
micorizali cu care s-a făcut inocularea substratului
asupra concentrației de pigmenți asimilatori și
gradului de peroxidare a lipidelor din plante.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Materiale și metode
Design-ul experimental
Cinci blocuri experimentale (A-E) în care variantele au fost distribuite
randomizat. Exemple: bloc A - parcela 1, bloc E – parcela 7, în
noiembrie 2016)
Captură Google Earth, imagine din 2016, experimentul fiind instalat în septembrie 2015. Se observă dezvoltarea diferită a vegetației pe parcele.
Gard de plasă
A1
E7
De ce inoculare cu 1% și 2% fungi ?
Pentru că:
Un experiment cu ghivece preliminar cu material de pe acest iaz (Valea
Mealului, Certejul de Sus) a arătat că totuși inocularea cu 7% are efecte mai
bune ca cea cu 1% când se adaugă și 6% argilă expandată fără spori pentru
corectarea efectului materialului suport asupra capacității de retenție a
apei.
Costurile incolum-ului sunt mari comparativ cu al altor amendamente. O
optimizare economică a metodei de remediere ar presupune un conținut cât
mai mic de inoculum, eventual compensat prin alt amendament ca
fertilizatorul verde (trifoi parte supraterană tocat – în cazul nostru). Merită
dublarea costurilor de la cele pentru 1% la cele pentru 2% inoculare cu
fungi ?
Un experiment pe alt iaz a arătat
că inocularea cu 7% are în
anumite condiții efecte mai puțin
bune asupra plantelor ca cea cu
1% datorită materialului suport al
sporilor, argilă expandată, care
poate scădea capacitatea de
retenție a apei în substrat în
comparație cu inoculare cu 1%
(Neagoe și colab. 2014).
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Andreea
Ioana
Aurora
Materiale și metode
Timpul a fost tratat ca variabilă suplimentară în analiză
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Rezultate
Efectul amendamentului
și efectul fungilor
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Rezultate – efectul amendamentului de
bază
Concentrațiile de pigmenți asimilatori cresc de la C la CS la CST la
t2, t3 și t5 și scad la t4. Datorită acestui fapt efectul
amendamentului în ansamblu nu este semnificativ, ci doar al
interacției între timp și amendament.
Peroxidarea lipidelor scade semnificativ de la C la CS la CST la
toate momentele de timp, atât în rădăcini, cât și în partea
supraterană.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Efectul fungilor asupra substratului amendat
La toate momentele de timp există diferențe semnificative între varianta cu
0% fungi și cele cu 1 și 2%, în privința pigmenților asimilatori, dar tendința
variază de la
un moment de prelevare la altul (crește la t2 și t5, scade la t4).
Reprezentări grafice pe acest slide Grafice pe slide-ul
următor
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Efectul fungilor asupra substratului amendat
Pentru ambele amendamente și pentru toate momentele de timp peroxidarea
lipidelor scade de la varianta cu 0% fungi la cele cu 1 și 2%, atât în rădăcini
cât și suprateran.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Discuții
Diferențele între momentele de timp reflectă probabil modificări fiziologice ale
plantelor pe parcursul anului, cât și defazajele datorate maturizării mai rapide a
plantelor acolo unde au avut condiții mai bune de dezvoltare.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Discuții
Efectele benefice ale inoculări cu fungi asupra concentrațiilor de pigmenți și a
peroxidării lipidelor în A. capillaris sunt convergente cu efecte benefice asupra
abundenței vegetației pe parcele (toate speciile la un loc și doar A. capillaris).
CS
CST
Acoperirea totală cumulată pe toate straturile de
vegatație (0-2-5-10-20 > cm) (după Iordache și
colab. 2016)
Marilena
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Concluzii
Mărirea procentului de la 1 la 2% la inoculare cu fungi
micorizali crește concentrațiile de pigmenți asimilatori
și scade gradul de peroxidare a lipidelor. Efectul
depinde și de momentul de prelevare, precum și de
amendamentele de bază.
Efectul este convergent cu cel asupra dezvoltării
covorului vegetal pe parcelele experimentale, susținând
includerea inoculării cu fungi în metoda de remediere.
Dacă există resurse financiare este avantajos să se
poată lucra cu un procent de 2%.
Cele două variabile pentru care am raportat rezultate pot
fi folosite în cadrul unui sistem de monitoring al stării
covorului vegetal numai dacă frecvența de prelevare
surprinde variabilitatea temporală asociată ciclului de
dezvoltare
al plantelor.
02 iunie 2017,
Facultatea de Biologie,
București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Facultății de Biologie – Ediția 2017
Mulțumiri
Cercetarea raportată în această prezentare a fost efectuată în contractul TIMMAR 98/2014 finanțat de
UEFISCDI.
Mulțumim administrației comunei Certeju de Sus pentru suportul logistic acordat în instalarea
experimentului de teren și Grădinii Botanice a Universității București pentru găzduirea
laboratorului de analize și acces la sere pentru un experiment preliminar în ghivece.
Tehn. Liliana Lungu și masteranzilor Ioana Iosif și Alexandru Răileanu care au contribuit la
activități de laborator și teren.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.