Article

Germany and Sugihara Chiune: Japanese-Polish intelligence cooperation and counter-intelligence

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Instructed to engage in intelligence against the Soviet Union, Japanese diplomat Sugihara Chiune was stationed in Helsinki in 1937‒1939 and in Kaunas in 1939‒1940. He became known to the world for issuing thousands of transit visas to Polish-Jewish refugees to help them escape from Soviet and Nazi persecution. Much less is known about his spy activities. Following their country’s occupation by the German army, Sugihara provided Polish secret agents with Japanese or Manchurian passports and employed their services for his clandestine undertakings. The Germans, although greatly displeased with his activities as the same agents were working against them for the Polish government-in-exile and the British government, were indifferent to Sugihara’s attempts to rescue the Jews. Despite that German authorities were successful in arresting some of Sugihara’s spies, these measures were ineffective as in most cases the agents’ Japanese or Manchurian passports bestowed them with diplomatic immunity. After the end of Lithuanian independence Sugihara was forced to leave the country and was transferred to Prague ‒ clearly not an ideal place to observe the USSR. Therefore, he took over the newly established consulate-general in Königsberg, modern day Kaliningrad, to gain intelligence on Germany’s preparation for war against the Soviet Union in 1941. Sugihara was ultimately transferred to the legation in Romania after the consulate-general was closed under German pressure. Gavęs žvalgybinę užduotį, nukreiptą į Sovietų Sąjungą, Japonijos diplomatas Chiune Sugihara 1937–1939 m. dirbo Helsinkyje, o 1939–1940 m. – Kaune. Pasaulyje jis žinomas kaip žmogus, išdavęs tūkstančius tranzitinių vizų lenkų ir žydų pabėgėliams, taip jiems padėjęs pabėgti nuo sovietų ir nacių persekiojimų. Tačiau apie jo žvalgybinę veiklą žinoma mažai. Kai Vokietijos kariuomenė okupavo Lenkiją, Sugihara lenkų slaptiesiems agentams išdavė Japonijos arba Mandžiūrijos pasus ir naudojosi šių agentų paslaugomis savo slaptose veiklose. Vokiečiai labai nusivylė šia Sugiharos veikla, nes tie patys agentai veikė prieš juos dirbdami Lenkijos vyriausybei egzilyje ir britams, nekreipė dėmesio į Sugiharos vykdomą žydų gelbėjimą. Vėliau, kai vokiečiams pavyko suimti keletą Sugiharos šnipų, jiems dar kartą teko nusivilti, nes Japonijos ar Mandžiūrijos pasai garantavo jų diplomatinę neliečiamybę. Po Lietuvos okupacijos Sugihara turėjo palikti šalį, jis buvo perkeltas į Prahą, tikrai ne pačią geriausią SSRS stebėjimo vietą. Todėl netrukus jis ėmė vadovauti neseniai įkurtam generaliniam konsulatui Kionigsberge, šiandieniniame Kaliningrade, ir rinkti informaciją apie Vokietijos ruošimąsi 1941 m. karui su Sovietų Sąjunga. Galiausiai Sugihara buvo perkeltas į Japonijos pasiuntinybę Rumunijoje, nes generalinis konsulatas Kionigsberge vokiečiams spaudžiant buvo uždarytas.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Also Onodera's interrogation by the Americans in Sugamo prison
 • Bert Information
 • Edström
 • Stockholm
Information from Bert Edström, Stockholm. Also Onodera's interrogation by the Americans 20 July 1946 in Sugamo prison. Tokyo: Kato T., op. cit., Vol. 1, 135, 139.
143; Onodera's interrogation by the Americans in Sugamo prison
 • Y Onodera
Onodera Y., op. cit., 143; Onodera's interrogation by the Americans 20 July 1946 in Sugamo prison. Tokyo: Kato T., op. cit., Vol. 1, 134. 59 Information from Sugihara's son Naoki.
AAPA, Political Archive of the German Foreign Ministry
 • Auswärtiges Amt
 • Politisches Archiv
Auswärtiges Amt, Politisches Archiv [hence: AAPA, Political Archive of the German Foreign Ministry, Berlin]: Gesandtschaft Kaunas, Box 59: 3
Schrötters' (of Göring's staff) letter to Siegfried (Foreign Ministry
 • Büro Des Staatssekretärs
AAPA, Büro des Staatssekretärs, Japan, Vol. 4, Schrötters' (of Göring's staff) letter to Siegfried (Foreign Ministry), 22 August 1941.
Zuhause ist überall. Erinnerungen
 • B Coudenhove-Kalergi
Coudenhove-Kalergi B. Zuhause ist überall. Erinnerungen. Wien: Paul Zsolny 2013.
How the German Machine Cipher was Broken, and how it was Read by the Allies in World War Two
 • W Kozaczuk
 • Enigma
Kozaczuk W. Enigma: How the German Machine Cipher was Broken, and how it was Read by the Allies in World War Two. Frederick, Md.: University Publications of America, 1984.
Stalin and Europe: Imitation and Domination
 • H Kuromiya
 • A Peplonski
 • Stalin
 • Counterespionage Espionage
Kuromiya H. and Peplonski A. Stalin, Espionage and Counterespionage. In Snyder T. and Brandon R. [Eds.]. Stalin and Europe: Imitation and Domination. München: Beck 2011.
In Search of Sugihara: The Elusive Japanese Diplomat, who Risked his Life to Rescue 10
 • H Levine
Levine H. In Search of Sugihara: The Elusive Japanese Diplomat, who Risked his Life to Rescue 10,000
Navickas K. The Struggle of the Lithuanian People for Statehood. Vilnius: Gintaras, 1971. Onodera Y. Barutokai no hotori nite. Bukan no tsuma no Taiheiyô sensô [At the Coasts of the Baltic Sea. The Pacific War for the Wife of a Military Attaché
 • Jews From
 • Holocaust
Jews from the Holocaust. New York: The Free Press, 1996. Navickas K. The Struggle of the Lithuanian People for Statehood. Vilnius: Gintaras, 1971. Onodera Y. Barutokai no hotori nite. Bukan no tsuma no Taiheiyô sensô [At the Coasts of the Baltic Sea. The Pacific War for the Wife of a Military Attaché]. Tokyo: Kyôdô Tsûshinsha 1985. Pawashu-Rutokofusuka E. and Romeru A. T. Nihon-Pôrando kankeishi [History of Japanese-Polish Relations]. Tokyo: Sairyûsha, 2009.
Chôhô no tensai Sugihara Chiune [The Genius of Espionage Sugihara Chiune]
 • M Shiraishi
Shiraishi M. Chôhô no tensai Sugihara Chiune [The Genius of Espionage Sugihara Chiune]. Tokyo: Shinchosha, 2013.
Visas for Life San Francisco: EduComm. Plus
 • Y Sugihara
Sugihara Y. Visas for Life. San Francisco: EduComm. Plus 1995, 56.
Sugihara biza [The Truth: Sugihara's Visas]. Tokyo: Taishô Shuppan
 • K Watanabe
 • Shinsô
Watanabe K. Shinsô: Sugihara biza [The Truth: Sugihara's Visas]. Tokyo: Taishô Shuppan 2000.
Japanese Mediation Attempts Between Poland and Germany 1938‒1939
 • G Krebs
Krebs G. Japanese Mediation Attempts Between Poland and Germany 1938‒1939. In Kozyra A. and R. Huszcza [Eds.]. To Commemorate 75 Years of the Japanese Language Teaching at Warsaw University. Warsaw: Academic Publishing House DIALOG, 1999.
Als Königsberg ein Spionagenest war Russische Neuerscheinung zu den Aktivitäten der Agenten in Ostpreußen während der Zwischenkriegszeit. Ostpreußische Allgemeine Zeitung
 • J W Schmidt
Schmidt J. W. Als Königsberg ein Spionagenest war. Russische Neuerscheinung zu den Aktivitäten der Agenten in Ostpreußen während der Zwischenkriegszeit. Ostpreußische Allgemeine Zeitung, no. 27, 6 July, 2013.
Strategic Services Unit, War Department Japanese Wartime Intelligence Activities in Northern Europe
 • I N T E R N E T Onodera
I N T E R N E T Onodera 2, No. 0022, Strategic Services Unit, War Department, 30 September 1946: Japanese Wartime Intelligence Activities in Northern Europe; <https://www.cia.gov/.../ONODERA,%20 MAKOTO%20201-0000047%252> [2016 10 06].