ArticlePDF Available

Psykologin i framkant för öppen vetenskap [Psychology in the front line of open science]

Authors:

Abstract

Uppmärksamheten kring tvivelaktig forskning har lett till ökade krav på transparens genom hela forskningsprocessen. Psykologin har tagit ledningen för att genomdriva förändringar, skriver forskarna Rebecca Willén och Gustav Nilsonne, som ger en introduktion till öppen vetenskap (open science) och sammanfattar de främsta kraven som nu börjat ställas på vetenskaplig kvalitet.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.